torsdag 31 mars 2011

Mänsklig intelligens

Klarhet är en mer omfattande sorts intelligens; den innefattar både tankar och inga tankar. Genom att förlita sig på klarhet i korta stunder tränar vi upp intelligensen att använda klarhet som dess bas i stället för att förlita oss på tänkande eller icke-tänkande. Klarhet öppnar upp ett vidsträckt balanserat perspektiv inom mänsklig intelligens.

Kraftfull klarhet

Vad är en kort stund av klarhet? Det är kraftfull klarhet, oavsett omständigheter. För att introducera klarhet på ett mycket direkt sätt, sluta tänk – bara för ett ögonblick.

onsdag 30 mars 2011

Sann fred

Korta stunder av klarhet är den snabba, säkra och kraftfulla vägen som leder till individuell livstillfredsställelse och till fred på jorden. Faktum är att det bara är genom korta stunder av klarhet som sann fred kan komma till stånd – sann fred av det kraftfulla välgörande slaget där alla är omhändertagna och har allting de behöver.

tisdag 29 mars 2011

Klarhetssamhälle

Varje kort stund av klarhet är ett kraftfullt bidrag till klarhetssamhället, en mänsklig gemenskap som är förenad genom klarhetens oförstörbara band.

måndag 28 mars 2011

Förlita dig på klarhet

Klarhet är den enda kvaliteten och det enda karaktärsdraget som alltid är pålitligt. Oavsett tanke, känsla, sinnesförnimmelse eller annan upplevelse är klarhet alltid på. Förlita dig på klarhet så kan du på ett klart sätt se dina nuvarande livsomständigheter oavsett vilka de är.

söndag 27 mars 2011

Fulländad livstillfredställelse

Genom att förlita sig på klarhet i korta stunder blir klarhet alltmer uppenbar tills igenkännandet är spontant och alltid är på. Detta är det bästa sättet att leva eftersom det finns såväl fullständig mental och känslomässig stabilitet som fulländad livstillfredsställelse i varje ögonblick av klarhet.

lördag 26 mars 2011

Vidsträckt kraft

Genom att träna på grundläggande klarhet belyses en vidsträckt kraft av nytta inom dig. Det är då klarhet och nytta gryr, både för individer och för den mänskliga gemenskapen. Klarhet ger den förnämsta av rikedomar.

fredag 25 mars 2011

Klarhetsintelligens

Klarhet och vakenhet är intelligensens grundläggande natur. Intelligens är förmågan att veta. Förmågan att veta är, intelligensens exakta, grundläggande natur.

torsdag 24 mars 2011

Uppenbar klarhet

Genom att förlita sig på korta stunder av klarhet blir klarhet alltmer kontinuerlig. Detta kan ske långsamt eller fort. Detta kraftfulla förhållningssätt till hur vi användar medfödd intelligens säkerställer att klarhet blir uppenbar hela tiden.

måndag 21 mars 2011

Kraftfull klarhet

Den kraftfulla klarhet och vakenhet, som identifieras när du slutar tänka, är alla tankars grund. Den genomsyrar alla tankar utan undantag. Detta är sannerligen enastående. Det liknar rymds vidsträckthet som är närvarande oberoende av vad som framträder i den.

En fågels väg över himlen

Tankar, känslor, sinnesförnimmelser och andra upplevelser – alla kognitiva, sensoriska och känslomässiga händelser – framträder och försvinner naturligt i klarhetens intelligens likt den väg en fågel flyger över himlen.

söndag 20 mars 2011

Klarhetsintelligens är basen

När vi slutar tänka för ett ögonblick introducerar vi oss själva för klarhet och snart börjar vi märka att klarheten som är närvarande när vi inte tänker också är närvarande när vi tänker. Du märker på ett mycket direkt sätt att klarhetsintelligens är basen för all intelligens.

fredag 18 mars 2011

Introduktion till klarhet

När vi slutar tänka för ett ögonblick introducerar vi oss själva för klarhet och snart börjar vi märka att klarheten som är närvarande när vi inte tänker också är närvarande när vi tänker. Du märker på ett mycket direkt sätt att klarhetsintelligens är basen för all intelligens.

onsdag 16 mars 2011

Vaken klarhet

Precis som en regnbåge framträder i rymd, framträder alla kognitiva, sensoriska och känslomässiga händelser - tankar, känslor, sinnesförnimmelser och andra upplevelser - i vaken klarhet. På samma sätt som rymd och regnbågen är oskiljbara är tankar, känslor, sinnesförnimmelser och andra upplevelser oskiljbara från klarhet.

tisdag 15 mars 2011

Klarhet

Tillståndet att inte ha tankar drivs av klarhet och tankar drivs också av klarhet. Klarhet finns i tillstånd utan tankar och klarhet finns i tankar. Klarhet är en mer omfattande sorts intelligens; den innefattar både tankar och inga tankar. Genom att förlita sig på klarhet i korta stunder tränar vi upp intelligensen att använda klarhet som dess bas i stället för att förlita oss på tänkande eller icke-tänkande. Klarhet öppnar upp ett vidsträckt balanserat perspektiv inom mänsklig intelligens.

måndag 14 mars 2011

En kort stund av klarhet

Vad är en kort stund av klarhet? Det är kraftfull klarhet, oavsett omständigheter. För att introducera klarhet på ett mycket direkt sätt, sluta tänk – bara för ett ögonblick. Vad finns kvar? En förnimmelse av vakenhet och klarhet kvarstår, kraftfull klarhet och vakenhet som är öppen som en molnfri himmel. Närhelst du verkar glömma vad klarhet är blir det nu enkelt för dig att känna igen den, tills den blir uppenbar och primär hela tiden.