torsdag 28 februari 2013

Oskiljbar från data


Med korta stunder som grund öppnar vi upp för igenkännandet av öppen intelligens såsom oskiljbar från data. Detta sker naturligt. Det är viktigt att vara nöjd med denna enkla tillit till öppen intelligens i stället för att fortsätta att leta efter nya och bättre data. Det är också viktigt att införliva öppen intelligens i alla situationer i vardagslivet och detta sker lättast i korta stunder. 

onsdag 27 februari 2013

Korta stunder om och om igen


Det är mycket viktigt att i början inte driva på oss själva för hårt utan helt enkelt bara förlita oss på öppen intelligens i korta stunder om och om igen. Vi behöver komma ihåg att den grundläggande avsikten med korta stunder, många gånger, är att inse, bibehålla och utveckla kontinuitet i den öppna intelligensen. Vi förlitar oss helt enkelt på öppen intelligens i stället för att betona data. 

tisdag 26 februari 2013

Alla data här och nu är vad öppen intelligens är


Vi hittar den naturliga värme, fulländning, medkänsla, spontanitet och klarhet som är närvarande i alla datas naturliga flöde. Varje data är i lika hög grad den öppna intelligensens företeelse. Det finns alltså ingen speciell data att leta efter. Alla data här och nu är vad öppen intelligens är. Genom kraften i korta stunder av öppen intelligens, som upprepas många gånger, är speciella data inte längre av särskilt intresse. 

måndag 25 februari 2013

Lättare att göra vad det än är vi gör

Vi kan omöjligen veta vad vi förmår när det gäller styrkor, gåvor och talanger så länge vi begränsar oss själva med konventionella idéer. När vi får förtroende för öppen intelligens kommer vi att upptäcka att det är lättare att göra vad det än är vi gör. Vi kommer att se mer intressanta sätt att närma oss alla våra uppgifter på alla livets områden.
 

söndag 24 februari 2013

Möjligheter på alla livets områden

Det spelar ingen roll vad du sysslar med, om du har familj eller inte eller om du har arbete eller inte. Detta har ingenting med att få tillit till öppen intelligens att göra. När du får förtroende för öppen intelligens kommer du antingen att fortsätta att arbeta med samma jobb och leva under samma omständigheter eller så kommer du att se större möjligheter på alla livets områden. 

lördag 23 februari 2013

Grundtillståndets öppna intelligens och lugn


Det är sannolikt att du mestadels i ditt liv har känt dig mer eller mindre i händerna på dina tankars och känslors nyckfullhet. Genom att få förtroende för öppen intelligens börjar du se att öppen intelligens har mästerskap över alla tankar och känslor. De flesta upptäcker detta lite i taget och de gör framsteg efter hand. Alltmer överglänses alla upplevelser av grundtillståndets öppna intelligens och lugn.