torsdag 30 juni 2011

Korta stunder

Till en början vet vi hur vi använder öppen intelligens för att vara till nytta för oss själva. Vi stärker oss själva med korta stunder.

onsdag 29 juni 2011

Klarhetens kraft

Vi blir övertygade om att klarhetens kraft tillhandahåller en mycket speciell sorts intelligens som visar oss vad vi ska göra och hur vi ska agera i olika situationer.

tisdag 28 juni 2011

Mental och känslomässig stabilitet

I detta strålande klarhetsperspektiv som innehåller och förstår alla data finns ofattbart välgörande kunskap och välgörande aktiviteter. Det sänder ut en rikedom av styrkor, gåvor och talanger som säkerställer mental och känslomässig stabilitet.

måndag 27 juni 2011

Kraftfulla kvaliteter

När stunderna av öppen intelligens blir längre märker du att du fungerar enklare och mer ansträngningslöst. Du börjar märka en kraftfull kvalitet i vardagslivet och allt mer välgörande energi.

söndag 26 juni 2011

Kraften i korta stunder

Genom kraften i korta stunder börjar du upptäcka en känsla av kraftfull öppen intelligens som fyller dig med lugnande, stark energi.

lördag 25 juni 2011

Stärkt identitet

I öppen intelligens kan vi inte avvisa vår verkliga stärkta identitet och försöka vara någonting annat.

fredag 24 juni 2011

En enda kraft

I öppen intelligens förenas alla våra upp- och nedgångar i en enda kraft. Den öppna intelligensens kvaliteter och aktiviteter är uppenbara från det första ögonblicket – fullständig lättnad och oändlig kraft.

torsdag 23 juni 2011

Utvinna kraften

Vi fortsätter att räkna med öppen intelligens och håller huvudet högt eftersom det blir uppenbart att den är härskare över allt vi skådar. Detta är det enda sättet att utvinna kraften från mänsklighetens data.

onsdag 22 juni 2011

Data och öppen intelligens

Data är den öppna intelligensens kraft. När data instinktivt känns igen som de är finns ingen inskränkning av den öppna intelligensens kraft och den ökar i styrka för varje ögonblick.

tisdag 21 juni 2011

Samhörigheten

När vi låter data (här-och-nu) vara som de är slappnar vi av i alla våra egna data och då öppnar vi upp oss för den stora samhörigheten mellan den öppna intelligensens vidsyn och data, alla relationers kraftfulla hjärta. Utan sina data skulle öppen intelligens inte vara.

måndag 20 juni 2011

Det balanserade synsättets stabilitet

Det balanserade synsättets stabilitet och omtänksamhet stärker faktiskt vissheten om dess kapacitet att levandegöra harmoni och samarbete i hela den globala mänskliga gemenskapen och att läka planeten jorden.

söndag 19 juni 2011

Fullständig stabilitet

Öppen oändlig intelligens i varje ögonblick tillhandahåller fullständig mental och känslomässig stabilitet, insiktsfullhet, naturlig etik, empati och skicklighet i alla situationer.

lördag 18 juni 2011

Tillit

Vi litar på att öppen intelligens ger oss ett balanserat synsätt.

fredag 17 juni 2011

Balanserat synsätt

När den öppna intelligensens sol stiger upp erbjuder den ett allt mer balanserat synsätt på alla tankar, känslor, sinnesförnimmelser och andra upplevelser.

torsdag 16 juni 2011

Introduktion till öppen intelligens

Innan solen stiger upp är himlens blå färg och landskapets olika delar gömda i mörker. Detta kan liknas vid att gå vilse i tankars, känslors, sinnesförnimmelsers och andra upplevelsers mörker tills vi blir introducerade för öppen intelligens.

onsdag 15 juni 2011

Öppen genomsynlighet

Det du ser med den öppna intelligensens genomsynlighet är en magnifik upptäckt som verkligen ger oss anledning att fira. Känn igen öppen intelligens! Känn igen dig själv; det är den viktiga nyckeln.

tisdag 14 juni 2011

Permanent öppen intelligens

Det som börjar hända är att de första korta stunderna blir längre. Längs med vägen går det upp för oss att dessa ögonblick av öppen intelligens faktiskt påvisar permanent oändlig öppen intelligens.

måndag 13 juni 2011

Känn igen öppen intelligens

Känn igen öppen intelligens! Känn igen dig själv; det är den viktiga nyckeln.

söndag 12 juni 2011

Klarhetens vidsyn

Gå till den öppna intelligensens vidsyn om och om igen, tills du känner igen den lika säkert som du känner igen ditt eget ansikte.

lördag 11 juni 2011

Öppen, spontan närvaro

I den öppna intelligensen - där det finns en öppen, spontan närvaro med tankar eller utan tankar – självfrigörs den nuvarande informationen plötsligt genom att du bibehåller öppen intelligens direkt, med skärpa och medkänsla.

torsdag 9 juni 2011

Vidsyn i öppen intelligens

Vidsynen i öppen intelligens är en stor vidd, likt ren rymd. Öppna dig till att börja med för detta grundläggande kraftfulla tillstånd - var avslappnad, utan tankar och vila naturligt.

onsdag 8 juni 2011

Kraftfull öppen intelligens

När du övar dig i korta stunder av kraftfull öppen intelligens medför fullt utvecklad öppen intelligens med alla sina magnifika förmågor och aktiviteter inga svårigheter.

tisdag 7 juni 2011

Prioritera kraften

Genom att låta data flöda förbi prioriterar du kraften i den öppna intelligensen.

måndag 6 juni 2011

En kort stund av öppen intelligens

En kort stund av öppen intelligens avslöjar att den nuvarande informationsenheten framträder i öppen intelligens och spontant självfrigörs och sedan framträder nästa informationsenhet.

söndag 5 juni 2011

Klargöra data

Det finns bara fyra sätt att förhålla sig till data: hänge sig åt dem, undvika dem, ersätta dem eller klargöra dem. Bara genom kraften i att klargöra data kan de överglänsas av öppen intelligens.

lördag 4 juni 2011

Välgörande kraft

Genom att förlita dig på öppen intelligens får du allt mer tillgång till välgörande kraft.

fredag 3 juni 2011

Det viktigaste valet

Förlita dig på öppen intelligens eller förlita dig på data. Öppen intelligens är det viktigaste valet.

torsdag 2 juni 2011

Data i öppen intelligens

Alla tankar, känslor, sinnesförnimmelser och andra upplevelser är endast data som genomsyras av den öppna intelligensens vidsyn.

onsdag 1 juni 2011

Förlita dig på vidsynen

Förlita dig på vidsynen i öppen intelligens i stället för på data; det är precis så här enkelt.