lördag 30 april 2011

Genomgripande klarhet

Genomgripande klarhet är stärkande. Den är roten och källan till enorma möjligheter, stor potential och nytta. Det mästerliga i att kunna skapa allting känns instinktivt igen i en kort stund av klarhet. 

fredag 29 april 2011

Klarhet

På liknande sätt framträder synpunkter – tankar, känslor, sinnesförnimmelser och andra upplevelser – i klarhet. Likt rymd som är opåverkad av alla händelser inom den, är klarhet opåverkad av sina synpunkter – tankar, känslor, sinnesförnimmelser och upplevelser.

torsdag 28 april 2011

Klarhetens kraft

Kraften i klarhet visar oss att tankar, känslor, sinnesförnimmelser och andra upplevelser endast är synpunkter i klarhetens balanserade synsätt. Detta kan illustreras med det sätt på vilket planeter och stjärnor framträder i vidsträckt rymd.

onsdag 27 april 2011

Fördelar

Genom att börja använda oss av det får vi djupt förtroende för att kraften i korta stunder skapar fördelar i våra liv. Vi håller det enkelt: korta stunder, många gånger.

tisdag 26 april 2011

Korta stunder

Korta stunder, som upprepas många gånger, blir verkligen kontinuerligt som påtalades när vi först hörde denna enkla instruktion. Oändlig klarhet blir alltmer tydlig tills den är uppenbar hela tiden.

måndag 25 april 2011

Klarhetens ljusa vidsyn

Klarhetens ljusa vidsyn lyser inifrån alla synpunkter.

söndag 24 april 2011

Fullständig mental och känslomässig stabilitet

Vi finner klarhetens balanserade synsätt mitt i flödet av synpunkter. Varje ögonblicks oändliga klarhet ger fullständig mental och känslomässig stabilitet, insiktsfullhet, naturlig etik, empati och förmåga att agera skickligt och klokt i alla situationer.

lördag 23 april 2011

Klarhetens sol

När klarhetens sol stiger upp ger den ett alltmer balanserat synsätt på tankar, känslor, sinnesförnimmelser och andra upplevelser. Vi förlitar oss på att klarhet ger oss ett balanserat synsätt.

fredag 22 april 2011

Klarhet är tillgänglig hela tiden

Vi upptäcker att klarhet är tillgänglig hela tiden. Spirandet av denna insikt liknar hur soluppgången belyser hela landskapet och himlen. När väl solen stiger upp ses allting klart.

torsdag 21 april 2011

Klarhet blir alltmer kontinuerlig

Genom att förlita sig på korta stunder av klarhet blir klarhet alltmer kontinuerlig. Detta kan ske långsamt eller fort. Detta kraftfulla förhållningssätt till hur vi användar medfödd intelligens säkerställer att klarhet blir uppenbar hela tiden.

onsdag 20 april 2011

Kraftfull klarhet

Den kraftfulla klarhet och vakenhet, som identifieras när du slutar tänka, är alla tankars grund. Den genomsyrar alla tankar utan undantag. Detta är sannerligen enastående. Det liknar rymds vidsträckthet som är närvarande oberoende av vad som framträder i den.

måndag 18 april 2011

Klarhetsintelligens

Tankar, känslor, sinnesförnimmelser och andra upplevelser – alla kognitiva, sensoriska och känslomässiga händelser – framträder och försvinner naturligt i klarhetens intelligens likt den väg en fågel flyger över himlen.

Introducera dig själv för klarhet

När vi slutar tänka för ett ögonblick introducerar vi oss själva för klarhet och snart börjar vi märka att klarheten som är närvarande när vi inte tänker också är närvarande när vi tänker. Du märker på ett mycket direkt sätt att klarhetsintelligens är basen för all intelligens.

söndag 17 april 2011

Oskiljbart från klarhet

Precis som en regnbåge framträder i rymd, framträder alla kognitiva, sensoriska och känslomässiga händelser - tankar, känslor, sinnesförnimmelser och andra upplevelser - i vaken klarhet. På samma sätt som rymd och regnbågen är oskiljbara är tankar, känslor, sinnesförnimmelser och andra upplevelser oskiljbara från klarhet.

lördag 16 april 2011

Ett balanserat perspektiv inom mänsklig intelligens

Tillståndet att inte ha tankar drivs av klarhet och tankar drivs också av klarhet. Klarhet finns i tillstånd utan tankar och klarhet finns i tankar. Klarhet är en mer omfattande sorts intelligens; den innefattar både tankar och inga tankar. Genom att förlita sig på klarhet i korta stunder tränar vi upp intelligensen att använda klarhet som dess bas i stället för att förlita oss på tänkande eller icke-tänkande. Klarhet öppnar upp ett vidsträckt balanserat perspektiv inom mänsklig intelligens.

fredag 15 april 2011

En kort stund av klarhet

Vad är en kort stund av klarhet? Det är kraftfull klarhet, oavsett omständigheter. För att introducera klarhet på ett mycket direkt sätt, sluta tänk – bara för ett ögonblick. Vad finns kvar? En förnimmelse av vakenhet och klarhet kvarstår, kraftfull klarhet och vakenhet som är öppen som en molnfri himmel. Närhelst du verkar glömma vad klarhet är blir det nu enkelt för dig att känna igen den, tills den blir uppenbar och primär hela tiden.

torsdag 14 april 2011

En kort stund av klarhet

En kort stund av klarhet avslöjar att den nuvarande synpunkten framträder i klarhet och spontant självfrigörs och sedan framträder nästa synpunkt. Genom att förlita dig på klarhet märker du att detta redan är fallet. Genom att låta synpunkter flöda förbi prioriterar du klarhetskraft.

onsdag 13 april 2011

Välgörande kraft

Genom att förlita dig på klarhet får du allt mer tillgång till välgörande kraft. Genom att förlita dig på synpunkter blir förvirringen och spänningen allt större.

tisdag 12 april 2011

Klarhetens vidsyn

Förlita dig på klarhet istället för på synpunkter; så enkelt är det. Alla tankar, känslor, sinnesförnimmelser och andra upplevelser är helt enkelt synpunkter genomsyrade av klarhetens vidsyn. Förlita dig på klarhet eller förlita dig på synpunkter. Klarhet är det viktigaste valet.

söndag 10 april 2011

Klarhetens kraft

Klarhetens kraft visar att tankar, känslor, sinnesförnimmelser och andra
upplevelser endast är synpunkter i klarhet. Detta kan belysas genom det sätt som planeter och stjärnor framträder i rymds vidsträckthet. På samma sätt framträder synpunkter – tankar, känslor, sinnesförnimmelser och andra upplevelser – i klarhet. Precis som rymd är opåverkad av allt som händer i den är klarhet opåverkad av sina synpunkter – tankar, känslor, sinnesförnimmelser och andra upplevelser.

Tillit till klarhet


Genom att börja med detta utövande uppnår vi tillit till de korta stundernas kraft att skapa nytta i våra liv. Vi håller det enkelt: korta stunder, många gånger. De fyra stöttepelarna stödjer oss alltid i att få tillit till klarhet och påminner oss om att stärka oss själva. När vi känner igen instinktiv klarhet ökar den i styrka under vårt liv.

lördag 9 april 2011

Korta stunder av klarhet

I korta stunder av klarhet, som upprepas om och om igen, blir klarhet
kontinuerlig, som det påstods när du hörde denna enkla instruktion för första gången. Oändlig klarhet blir alltmer uppenbar tills den är självklar hela tiden.

fredag 8 april 2011

Identitetens grundläggande bas

Klarhet är identitetens enda grundläggande bas. I klarhet fortsätter du som du är, stark och stabil. Det finns ingen annan identitet att få. Alla identitetens aspekter drivs av klarhet. Klarhetens primära nödvändighet är oförstörbar okonstlad nytta för alla.

torsdag 7 april 2011

Ett balanserat synsätt

Klarhet är en mer omfattande sorts intelligens; den innefattar både tankar och inga tankar och är mer kraftfull och välgörande än känslodrivet tänkande och tanke- och känslodrivna handlingar.
Genom att förlita sig på klarhet i korta stunder tränar vi upp intelligensen att använda klarhet som dess bas. Du förlitar dig inte längre på tanke, känsla, sinnesförnimmelse eller annan upplevelse för att skapa din bild av världen. Klarhet öppnar upp ett vidsträckt balanserat synsätt inom intelligensen.

onsdag 6 april 2011

Vaken klarhet

Så för att direkt känna igen klarhet, sluta tänk - bara för ett ögonblick. Vad finns kvar? En känsla av vakenhet, klarhet och vetande finns kvar – kraftfull klarhet och vakenhet som är öppen som en klar himmel. Varenda gång du framöver verkar glömma bort vad klarhet är kommer det att vara enkelt för dig att känna igen den tills det blir uppenbart och primärt hela tiden.

tisdag 5 april 2011

Korta stunder av klarhet

Vad är en kort stund av klarhet? Det är kraftfull klarhet oavsett
omständigheter. En kort stund av klarhet trycker på klarhetskraftknappen
och prioriterar igenkännande av klarhet. Klarhet kommer fram. En kort stund av klarhet kan liknas vid att trycka på en knapp och få en speciell effekt.

måndag 4 april 2011

Träna på grundläggande klarhet

Genom att träna på grundläggande klarhet belyses en stor kraft av nytta i dig. Detta är början på klarhet och nytta såväl för dig som individ som för det mänskliga samhället. Det tillhandahåller den största av rikedomar. Skatten kan sammanfattas i frasen: ”korta stunder av klarhet, som upprepas många gånger, blir kontinuerligt”.

söndag 3 april 2011

Återställningsknappen

Korta stunder av klarhet bekräftar kontinuerlig klarhet. En kort stund av klarhet är återställningsknappen. I korta stunder av klarhet, om och om igen, ställs intelligensen in på klarhet, tills det är uppenbart kontinuerligt.

lördag 2 april 2011

Oskiljbarhet

På samma sätt som rymd och regnbågen är oskiljbara är tankar, känslor, sinnesförnimmelser och andra upplevelser oskiljbara från klarhet.