torsdag 31 maj 2012

Uppenbar hela tiden

Vi förlitar oss på en kort stund av öppen intelligens. När vi upprepar dessa korta stunder, om och om igen, blir igenkännandet av öppen intelligens kontinuerligt. ”Kontinuerlig” betyder att korta stunder av öppen intelligens inte längre krävs; den är uppenbar hela tiden.

onsdag 30 maj 2012

Resultaten av öppen intelligens i våra egna liv

Vi bekräftar öppen intelligens på ett okonstlat sätt i varje ögonblick. Vi blir övertygade om den öppna intelligensens effektivitet och kraft när vi ser vilka resultat den ger i våra liv. Det finns inget annat sätt för oss att bli övertygade. Vårt förtroende växer när vi ser resultaten av öppen intelligens i våra egna liv.

tisdag 29 maj 2012

Korta stunder, många gånger

I varje ögonblick kan vi antingen välja att betona öppen intelligens eller inte. Att förlita sig på öppen intelligens i korta stunder, många gånger - i stället för att förlita sig på konventionella förväntningar - ger verklig näring. Detta kommer att ge oss något vi alltid kan räkna med, oavsett vilken belägenhet vi befinner oss i. 

måndag 28 maj 2012

Fullständig nytta i alla omständigheter

Ju mer förtroende vi får för öppen intelligens, desto mer kan vi vara till fullständig nytta i alla omständigheter, men det kräver ingen ansträngning. 

söndag 27 maj 2012

Mer meningsfullt och tillfredsställande liv

Tonvikten på data ersätts av lugnet i att förlita sig på öppen intelligens och vi börjar leva ett mer meningsfullt och tillfredsställande liv. Vi upptäcker en kraftfull intelligens som bara är tillgänglig i öppen intelligens.

lördag 26 maj 2012

Förtroende för öppen intelligens

När korta stunder av öppen intelligens upprepas många gånger blir igenkännandet av öppen intelligens automatiskt och oavbrutet. Vi finner att det är stabilt i sig självt. Genom den öppna intelligensens kraft blir vi inte distraherade av att försöka kontrollera datas flöde. Om sedan igenkännandet av öppen intelligens glider undan upprepar vi bara processen igen. Korta stunder, som upprepas många gånger, leder till förtroende för öppen intelligens.

fredag 25 maj 2012

Den öppna intelligensens dynamiska energi

Att instinktivt förlita sig på öppen intelligens är att veta att data har sitt ursprung i öppen intelligens och inte har en särskild, oberoende natur. Alla data är den öppna intelligensens dynamiska energi.

torsdag 24 maj 2012

Det enkla sättet att leva

Oföränderlig öppen intelligens är din fördel. Det är det enkla sättet att leva.

onsdag 23 maj 2012

Spontant förtroende

Korta stunder, som upprepas många gånger, leder till spontant förtroende för öppen intelligens.

tisdag 22 maj 2012

Stabilt i sig självt

När korta stunder av öppen intelligens upprepas om och om igen blir igenkännandet automatiskt och oavbrutet. Det blir stabilt i sig självt. Den öppna intelligensen är självupprätthållen mitt i dataströmmens flöde. 

måndag 21 maj 2012

Vårt naturligt fulländade tillstånd

När vi känner igen vårt naturligt fulländade tillstånd precis som det är upphör successivt all ansträngning att ”finna öppen intelligens” och den öppna intelligensen är bestående och uppenbar hela tiden. 

söndag 20 maj 2012

Välbefinnande, värme och klarhet

Genom kraften i korta stunder, som upprepas många gånger, ersätts förvirring till följd av data av den öppna intelligensens välbefinnande, värme och klarhet. Vi börjar leva ett mer meningsfullt och tillfredsställande liv.

lördag 19 maj 2012

Den kraftfulla nyttan

Tack vare den kraftfulla nyttan som finns i korta stunder förbinder vi oss naturligt till öppen intelligens. Den öppna intelligensens naturliga närvaro får automatiskt liv i alla dagliga aktiviteter tack vare vår växande förtrogenhet och tillit. Successivt blir vårt instinktiva igenkännande av öppen intelligens stabilt och automatiskt.

fredag 18 maj 2012

Slappna av med alla data i det dagliga livet

Vi förlitar oss på öppen intelligens och börjar slappna av med alla data i det dagliga livet. Detta sker genom att vi förlitar oss på korta stunder av öppen intelligens, som upprepas många gånger, tills det blir kontinuerligt. Genom kraften i detta enkla utövande börjar vi känna igen att öppen intelligens och data är oskiljbara som himlen och den blå färgen.

torsdag 17 maj 2012

Oändlig öppen intelligens

Till en början vet vi hur vi kan använda öppen intelligens för att vara till nytta för oss själva. Vi ger oss själva kraft med korta stunder. När vi gör det blir oändlig öppen intelligens uppenbar.

onsdag 16 maj 2012

Vår egen öppna intelligens

Precis som rymd är opåverkad av allt som framträder i den är öppen intelligens opåverkad av sina data. Öppenheten i rymd kan liknas vid vår egen öppna intelligens. 

tisdag 15 maj 2012

Den öppna intelligensens klarhet

Kraften i öppen intelligens visar oss att tankar, känslor, sinnesförnimmelser och andra upplevelser helt enkelt är data i öppen intelligens. Detta kan illustreras med hur planeter och stjärnor framträder i rymds vidsträckthet. På samma sätt framträder data – tankar, känslor, sinnesförnimmelser och andra upplevelser – i den öppna intelligensens klarhet. 

måndag 14 maj 2012

Öppen intelligens

Tankar, känslor, sinnesförnimmelser och all andra data framträder helt enkelt i öppen intelligens. Varje datum följer ett annat datum, framträder och frigörs i öppen intelligens. Vi behöver inte försöka ändra deras flöde. Precis som en linje som dras på himlen lämnar de inga spår.

söndag 13 maj 2012

Inneboende intelligens, kärlek och tillfredställelse

Vi upptäcker att betoning av data endast ger tillfällig lättnad - det är aldrig en bestående lösning. Vi lär oss att det är möjligt att få tillit till öppen intelligens och att leva vårt liv baserat på dess inneboende intelligens, kärlek och tillfredsställelse.

lördag 12 maj 2012

Korta stunder, många gånger, blir kontinuerligt

På grund av vanan att betona data varar kanske inte de första ögonblicken av öppen intelligens så länge till en början. De kanske nästan genast glider undan. Med andra ord kanske det inte finns någon riktig stabilitet. ”Många gånger” betyder att vi behöver få mer och mer förtroende för den genom att upprepa den korta stunden. Detta är en nyckel till att få förtroende för öppen intelligens. Själva kärnan kan fångas i frasen: ”korta stunder, många gånger, blir kontinuerligt”.

fredag 11 maj 2012

Fridfull och vidsträckt

Förlita dig på öppen intelligens – fridfull och vidsträckt - precis i det ögonblick som data formas. Genom kraften i att förlita sig på öppen intelligens blir igenkännandet av den alltmer uppenbart och data försvinner naturligt, som en linje som dras i vatten. 

torsdag 10 maj 2012

Håll det fullständigt enkelt

Allt du tänker på, varje känsla du har, varje sinnesförnimmelse och alla andra upplevelser du har är bara data som framträder i öppen intelligens. Ju mer du tänker på den, desto mindre kommer du instinktivt att känna igen den. Det finns inte en enda sak att tänka på. Håll det fullständigt enkelt. Gör du det kommer du till slut att ofta ha ett leende på läpparna! Det är därför instruktionen är korta stunder, många gånger, tills det blir kontinuerligt. 

onsdag 9 maj 2012

Perfekt spontan intelligens under alla omständigheter


Ju mer vi slappnar av, om och om igen, desto mer ser vi att öppen intelligens ger perfekt spontan intelligens under alla omständigheter.

tisdag 8 maj 2012

Slappna helt enkelt av

Data är oräkneliga, oupphörliga och oförutsägbara. Om du försöker basera ditt välbefinnande på att arrangera om eller kontrollera flödet av data kommer du att tappa bort dig i en ändlös värld av etiketter och beskrivningar. Slappna helt enkelt av. Slappna av fullständigt i kropp och sinne, oavsett vilken data som framträder. 

måndag 7 maj 2012

Vår inneboende värme

Den öppna intelligensens öppenhet får oss alltmer att upptäcka vår inneboende värme gentemot andra och en önskan att vara till nytta för dem. Vi upptäcker detta genom kraften i att förlita oss på öppen intelligens – den enda enkla förändring som gör livet lätt. 

söndag 6 maj 2012

Öppen intelligens i varje ögonblick

Vi väljer om öppen intelligens ska vara uppenbar för oss eller inte. Öppen intelligens i varje ögonblick är det absolut viktigaste valet vi någonsin kommer att göra.

lördag 5 maj 2012

Korta stunder av öppen intelligens

Allt börjar med att du känner igen öppen intelligens i dig själv. Då blir du övertygad om att öppen intelligens är möjlig för alla. Det finns inget annat sätt. Korta stunder av öppen intelligens, som upprepas många gånger, blir automatiskt. 

fredag 4 maj 2012

En källa till välbefinnande och lugn

Att ta korta stunder av öppen intelligens är att tillåta allting att vila. När vi låter allt vila i öppen intelligens blir det uppenbart att allting är oskiljbart från grundtillståndet och är en källa till välbefinnande och lugn.

torsdag 3 maj 2012

Kraften i att få förtroende för öppen intelligens

Genom kraften i att få förtroende för öppen intelligens är du automatiskt till nytta var du än är. Först är du till nytta för dig själv och sedan är du automatiskt till nytta för andra genom kraften i öppen intelligens. Du börjar verkligen bry dig om dig själv och om alla på ett mycket naturligt sätt.

onsdag 2 maj 2012

Den storartade förenande grund av frid och klarhet

När vi betonar den öppna intelligensens klarhet i stället för data öppnar vi upp för den storartade förenande grund av frid och klarhet som är gemensam för alla. 

tisdag 1 maj 2012

Kraften i korta stunder

Genom kraften i korta stunder, många gånger, börjar vi förlita oss på det som är äkta, autentiskt, vederhäftigt och övertygande i dig. Då blir livet mycket lättare.