tisdag 31 maj 2011

Öppen intelligens är opåverkad

Precis som rymd är opåverkad av allt som händer i den är öppen intelligens opåverkad av sina data – tankar, känslor, sinnesförnimmelser och andra upplevelser.

måndag 30 maj 2011

Öppen intelligens

Kraften i öppen intelligens visar att tankar, känslor, sinnesförnimmelser och andra upplevelser endast är data i denna öppna intelligens.

söndag 29 maj 2011

Korta stunder

Vi håller det enkelt: korta stunder, många gånger. 

lördag 28 maj 2011

Oändlig öppen intelligens

Oändlig öppen intelligens blir alltmer uppenbar tills den är självklar hela tiden.

fredag 27 maj 2011

Korta stunder av öppen intelligens

I korta stunder av öppen intelligens, som upprepas om och om igen, blir öppen intelligens kontinuerlig, som det påstods när du hörde denna enkla instruktion för första gången.

torsdag 26 maj 2011

Oförstörbar öppen intelligens

Den oförstörbara öppna intelligensens process sammanfattas i stärkandet av varje individ och av ett samhälle med optimala kvaliteter och aktiviteter.

onsdag 25 maj 2011

Balanserat synsätt

Klarhetens öppna intelligens öppnar upp ett vidsträckt balanserat synsätt inom intelligensen.

tisdag 24 maj 2011

Öppen intelligens

Öppen intelligens är en mer omfattande sorts intelligens; den innefattar både tankar och inga tankar och är mer kraftfull och välgörande än känslodrivet tänkande och tanke- och känslodrivna handlingar.

måndag 23 maj 2011

Öppen intelligens är allomfattande

Tillståndet att inte ha tankar drivs av öppen intelligens; på samma sätt drivs tankar av öppen intelligens. Öppen intelligens är närvarande när vi inte har tankar och öppen intelligens är närvarande när vi har tankar; öppen intelligens är allomfattande.

söndag 22 maj 2011

Kraftfull klarhet

Så för att direkt känna igen öppen intelligens, sluta tänk - bara för ett ögonblick. Vad finns kvar? En känsla av vakenhet, klarhet och vetande finns kvar - kraftfull klarhet och vakenhet som är öppen som en klar himmel.

lördag 21 maj 2011

Kraften i öppen intelligens

En kort stund av öppen intelligens kan liknas vid att trycka på en knapp och få en speciell effekt. När du t ex trycker på strömbrytaren till lampan tänds ljuset. Området flödar av ljus. På liknande sätt fångar du kraften i den öppna intelligensen i en kort stund av öppen intelligens för att bidra till vardagslivets alla aspekter.

fredag 20 maj 2011

Öppen intelligens

Vad är en kort stund av öppen intelligens? Det är kraftfull öppen intelligens oavsett omständigheter. En kort stund av öppen intelligens trycker på kraftknappen och prioriterar igenkännandet av öppen intelligens.

torsdag 19 maj 2011

Superåterställningsknapp

En kort stund av öppen intelligens är superåterställningsknappen som stärker din kropp, ditt tal, sinne, kvaliteter och aktiviteter på ett välgörande sätt. 

onsdag 18 maj 2011

Kraft av nytta

Genom att träna dig i grundläggande öppen intelligens belyses en stor kraft av nytta i dig. Detta är början på klarhetens öppna intelligens och nytta såväl för dig som individ som för det mänskliga samhället.

tisdag 17 maj 2011

Klarhetens intelligens

Tankar, känslor, sinnesförnimmelser och andra upplevelser – alla kognitiva, sensoriska och känslomässiga händelser – framträder och försvinner naturligt i klarhetens intelligens likt den väg en fågel flyger över himlen.

måndag 16 maj 2011

Stabilt och välgörande

Ögonblick för ögonblick blir samhället allt mer stabilt och välgörande. Underskatta inte den enorma kraften i den enda korta stunden av klarhet. De fyra stöttepelarna stödjer dig till hundraprocentig tillit till klarhet 24/7 utan att lämna utrymme för gömställen i synpunkter.

söndag 15 maj 2011

Klarhetssamhälle

I ett verkligt storartat klarhetssamhälle överglänses alla besvärande
omständigheter alltmer av varje individs kraftfulla åtagande till en enda kort stund av klarhet.

lördag 14 maj 2011

Unik intelligens

Genom kraften i klarhet finner vi däremot att denna unika intelligens innefattar fullständig mental och känslomässig stabilitet, insiktsfullhet, medkänsla, naturlig etik och en välgörande förmåga att agera klokt och skickligt under alla omständigheter.

onsdag 11 maj 2011

Klarhetens kraft


Såsom solljuset överglänser alla planeter och stjärnor under dagen
överglänser klarhetens kraft tankar, känslor, sinnesförnimmelser och andra upplevelser.

Kraft

Genom kraften i korta stunder av klarhet flödar alla synpunkter förbi precis som en linje som dras i vatten. Nuet klarnar av sig självt, utan ansträngning och utan att något behöver göras.

tisdag 10 maj 2011

En kort stund av klarhet

Förlita dig på en kort stund av klarhet när besvärande tillstånd framträder. Med tiden, i takt med att den korta stunden blir längre, finns instinktiv klarhet oavsett vilken sorts tanke, känsla, sinnesförnimmelse eller upplevelse som framträder. Till vår stora förvåning finner vi att alla dessa besvärande tillstånd vilar i klarhet!

måndag 9 maj 2011

Det viktigaste valet

Vi väljer om klarhet ska vara uppenbar för oss eller inte. Klarhet i varje ögonblick är det viktigaste valet vi någonsin kommer att göra.

söndag 8 maj 2011

Klarhet


Det som ser, hör, smakar, berör, luktar, andas, lever är klarhet.

lördag 7 maj 2011

Alltid närvarande klarhet


För många av oss är det allra mest utmanande att förlita sig på klarhet när vi har besvärande tankar, känslor, sinnesförnimmelser och andra upplevelser. Det är viktigt att inse att även mycket besvärande tillstånd framträder i alltid närvarande klarhet. Vet med dig att basen för alla synpunkter är klarhet.

fredag 6 maj 2011

Världsfred


Så småningom, grundat på vår egen erfarenhet, kommer vi till slutsatsen att genom att alla ger sig själva kraft genom korta stunder av klarhet förenas vi, människorna i världen, som den kraft som skapar världsfred.

torsdag 5 maj 2011

Klarhetskraft

Vi ser att, på samma sätt som vi får kraft av klarhet, finns samma potential för kraft inom alla.

onsdag 4 maj 2011

Speciell intelligens

Vi blir övertygade om klarhetens förmåga att tillhandahålla en mycket speciell intelligens som visar oss vad vi ska göra och hur vi ska agera i alla situationer.

tisdag 3 maj 2011

Strålande klarhet

I detta strålande klarhetsperspektiv som innefattar och förstår alla synpunkter finns ofattbar välgörande kunskap och aktiviteter. Den öser ögonblickligen ut en skatt av styrkor, gåvor och talanger som säkerställer mental och känslomässig stabilitet.

måndag 2 maj 2011

De fyra stöttepelarna

Träna dig helt enkelt bara med hjälp av De fyra stöttepelarnas instruktionspaket för att nå välgörande kunskap som kommer att ha stor inverkan på ett framgångsrikt och generöst samhälle.

söndag 1 maj 2011

Klarhet är naturlig ansträngningslös kraft

Det kräver ingen ansträngning och inget tänkande, varken förtanke eller eftertanke. På samma sätt som solljus ansträngningslöst genomsyrar himlen är klarhet naturlig, ansträngningslös kraft för allas bästa.