torsdag 31 januari 2013

Vår egen direkta upplevelse


När vi förlitar oss på korta stunder av öppen intelligens bekräftar vi i själva verket öppen intelligens som den enda källan och det enda stödet för varje naturligt framträdande ögonblick. Detta är något vi omöjligen kan förstå med intellektuella konstruktioner, beskrivande strukturer eller referenspunkter. Det är därför korta stunder, som upprepas många gånger, är så viktigt för det garanterar oss det naturliga i det som är instinktivt äkta i vår egen direkta upplevelse.

onsdag 30 januari 2013

Datas flöde


Vi förlitar oss på en kort stund av öppen intelligens. När vi upprepar dessa korta stunder, om och om igen, blir igenkännandet av öppen intelligens kontinuerligt. ”Kontinuerlig” betyder att korta stunder av öppen intelligens inte längre krävs; den är uppenbar hela tiden. I en kort stund av öppen intelligens behöver inte datas flöde kontrolleras.

tisdag 29 januari 2013

Något vi alltid kan räkna med


I varje ögonblick kan vi antingen välja att betona öppen intelligens eller inte. Att förlita sig på öppen intelligens i korta stunder, många gånger - i stället för att förlita sig på konventionella förväntningar - ger verklig näring. Detta kommer att ge oss något vi alltid kan räkna med, oavsett vilken belägenhet vi befinner oss i.
Korta stunder, många gånger.

måndag 28 januari 2013

Fullständig nytta


Ju mer förtroende vi får för öppen intelligens, desto mer kan vi vara till fullständig nytta i alla omständigheter, men det kräver ingen ansträngning. 

söndag 27 januari 2013

Ett mer meningsfullt och tillfredsställande liv


Tonvikten på data ersätts av lugnet i att förlita sig på öppen intelligens och vi börjar leva ett mer meningsfullt och tillfredsställande liv. Vi upptäcker en kraftfull intelligens som bara är tillgänglig i öppen intelligens.

lördag 26 januari 2013

Förtroende för öppen intelligens

När korta stunder av öppen intelligens upprepas många gånger blir igenkännandet av öppen intelligens automatiskt och oavbrutet. Vi finner att det är stabilt i sig självt. Genom den öppna intelligensens kraft blir vi inte distraherade av att försöka kontrollera datas flöde. Om sedan igenkännandet av öppen intelligens glider undan upprepar vi bara processen igen. Korta stunder, som upprepas många gånger, leder till förtroende för öppen intelligens.