måndag 30 april 2012

Resultaten av korta stunder av oändlig öppen intelligens är mycket kraftfulla

Resultaten av korta stunder av oändlig öppen intelligens är mycket kraftfulla. Som global mänsklig gemenskap har vi äntligen fått tillgång till en form av kunskap som kan ge oss fullständig mental och känslomässig stabilitet, klarhet, insiktsfullhet, medkänsla, naturlig etik och en välgörande förmåga att agera skickligt och klokt i alla situationer. Med Internet och den telekommunikation som är tillgänglig idag är detta första gången i historien som alla kan känna till detta. Tillsammans demonstrerar vi dess kraft.

söndag 29 april 2012

Naturligt närvarande

Det finns ingen anledning att göra öppen intelligens komplicerad. Eftersom öppen intelligens är basen i alla företeelser är den redan naturligt närvarande. Den är inte något som behöver uppnås någon gång i framtiden. 

lördag 28 april 2012

En kraftfull intelligens och klarhet

Korta stunder, upprepas många gånger, blir kontinuerligt. Denna ytterst mäktiga metod ger tillgång till en kraftfull intelligens och klarhet som vi inte uppmärksammar då beskrivningar eller data betonas. 

fredag 27 april 2012

Genom att om och om igen förlita sig på öppen intelligens blir det automatiskt

Den allra första stunden av öppen intelligens har redan resulterat i fullständig lättnad, mental och känslomässig stabilitet, insiktsfullhet, medkänsla, nytta för oss själva och nytta för alla. Genom att om och om igen förlita sig på öppen intelligens blir det automatiskt. 

torsdag 26 april 2012

Den medfödda förmågan

Öppen intelligens i omedelbarheten av tankars, känslors och sinnesförnimmelsers flöde är källan till djupgående insiktsfullhet, ett balanserat synsätt, fullständig mental och känslomässig stabilitet, medkänsla och förmåga att agera skickligt och klokt i alla situationer. Den medfödda förmågan att vara lugn, klok, balanserad och medkännande uppenbaras i öppen intelligens.

onsdag 25 april 2012

Låt bara sinne och kropp vila naturligt

Låt bara sinne och kropp vila naturligt, utan att varken söka någonting eller skjuta undan någonting. Detta är allt som behövs, oavsett om aktiviteten är påfrestande, avslappnad eller mittemellan. 

tisdag 24 april 2012

Avspänd och oerhört kraftfull

Öppen intelligens, avspänd och oerhört kraftfull, är källan till mental och känslomässig stabilitet, insiktsfullhet och mästerliga kvaliteter och aktiviteter. Genom kraften i instinktiv öppen intelligens blir dessa alltmer uppenbara.

måndag 23 april 2012

Öppen intelligens

Det spelar ingen roll vilka data som uppstår. I öppen intelligens försvinner de naturligt utan att lämna några spår, likt en linje som dras på himlen. 

söndag 22 april 2012

Den största av rikedomar

Öppen Intelligens belyser en vidsträckt skatt av kraft och nytta hos mänskligheten. Den erbjuder den största av rikedomar. Skatten innefattas i meningen ”korta stunder av öppen intelligens, som upprepas många gånger, blir kontinuerligt”.

lördag 21 april 2012

Alla tankar framträder och försvinner naturligt

Alla tankar framträder och försvinner naturligt likt den väg en fågel flyger över himlen.

fredag 20 april 2012

Öppen intelligens är plattformen för verkligheten

Öppen intelligens är plattformen för verkligheten, hela universum, allting vi ser och inte ser.

torsdag 19 april 2012

Inneboende värme

Den öppna intelligensens öppenhet stärker inneboende värme gentemot andra och en önskan att vara till nytta för dem. 

onsdag 18 april 2012

Den öppna intelligensens rymliga vidd

Alla data strålar fram som den naturligt närvarande öppna intelligensens öppna vidd. De finns i den öppna intelligensens ljus. Till slut försvinner de i den öppna intelligensens rymliga vidd. Denna process är garanterad. 

tisdag 17 april 2012

Öppen intelligens

Vår egen intelligens har verklighetens öppna intelligens som sin bas och denna öppna intelligens ersätter den sortens intelligens vi använder för närvarande med en ny intelligens som aldrig tidigare har använts av människor. Alla aspekter av en människa är grundade i denna öppna intelligensverklighet i sig själv.

måndag 16 april 2012

I samklang med den fundamentala verkligheten

Öppen intelligens sätter oss i samklang med den fundamentala verkligheten.

söndag 15 april 2012

Kraftfulla lösningar för förändring - individuellt och kollektivt

I Balanced View-gemenskapen ser vi hur det fungerar för alla att förlita sig på den öppna intelligensens förmågor att skapa kraftfulla lösningar för förändring – individuellt och kollektivt – detta är hur gräsrötterna verkligen stärker samhället.

lördag 14 april 2012

Oändlig öppen intelligens

När vi ser till resultaten av korta stunder av oändlig öppen intelligens finner vi att de verkligen är mycket kraftfulla. Som global mänsklig gemenskap har vi fått tillgång till en form av kunskap som ger oss fullständig mental och känslomässig stabilitet, insiktsfullhet, medkänsla, naturlig etik, välgörande mästerliga förmågor i alla situationer och konsekvent förmåga att fullfölja välgörande avsikt.

fredag 13 april 2012

Ögonblicklig och långvarig nytta

Öppen intelligens sätter en standard för samhället av ögonblicklig och långvarig nytta som inkluderar mental och känslomässig stabilitet, djupgående insiktsfullhet, stark medkänsla, ett välgörande sätt att relatera till andra, optimal hälsa, ekonomisk säkerhet, spontan etik, välgörande tal, lösningsorienterade handlingar, spontan motivation att vara till gagn för alla, konsekvent kraft att fullfölja kreativ avsikt, ren miljö och genomsyrande ömsesidig harmoni.
Detta är din födslorätt: fånga den idag!

torsdag 12 april 2012

Vår sanna potential

Genom kraften i öppen intelligens blir vi naturliga och spontana. Vi relaterar med värme och rättframhet och uppenbarar vår sanna potential att vara till otrolig nytta för oss själva och andra utan att konstra till det.

onsdag 11 april 2012

Sinnets fullständiga enkelhet och vidsträckthet

Den öppna intelligensens naturliga lugn är vidöppet i alla data. Öppen intelligens är sinnets fullständiga enkelhet och vidsträckthet. 

måndag 9 april 2012

Verkligt välgörande kraft

I den öppna intelligensens balanserade synsätt finns en kraftfull öppning av mästerliga resurser och djupgående insiktsfullhet. Denna verkligt välgörande kraft har en naturligt förekommande moral och etik som är till gagn för alla. Kraften i insiktsfullheten och de mästerliga resurserna i alla situationer kommer till stånd genom att vi förlitar oss på kraftfull öppen intelligens i stället för att involvera oss i data.

söndag 8 april 2012

Medfödd stabilitet, frid, kärlek, lycka och naturlig värme

Att förlita sig på öppen intelligens leder till fullständig mental och känslomässig stabilitet och att betona data leder till förvirring och spänning. Instinktivt igenkännande av öppen intelligens väcker medfödd stabilitet, frid, kärlek, lycka och naturlig värme.

lördag 7 april 2012

Sann okonstlad identitet i öppen intelligens

En snävt uppbyggd personlig identitet skapas genom att vi samlar på data. Sann, okonstlad identitet hittar vi i öppen intelligens och dess naturliga och användbara sätt att vara.

fredag 6 april 2012

Alla data har sin källa i öppen intelligens

När data betonas antas de ha en kraft i sig själva. Att instinktivt känna igen öppen intelligens är att veta att alla data har sitt enda ursprung i öppen intelligens. Alla data har sin källa i öppen intelligens och inga data kan befinnas ha en självständig natur.

torsdag 5 april 2012

Enkel, uppriktig öppen intelligens är klargörande och ger kraft

Livstillfredsställelse och blomstrande kommer ur korta stunder av öppen intelligens i stället för att försöka styra data. Enkel, uppriktig öppen intelligens är klargörande och ger kraft. Den uttömmer skadliga psykologiska och beteendemässiga mönster och fulländar samtidigt välgörande kvaliteter och aktiviteter.

onsdag 4 april 2012

Ett balanserat synsätt och nytta

Öppen intelligens är inte ett sätt att undvika vardagslivet. Det är ett sätt att fullt ut omfamna hela livet utifrån fördelen av ett balanserat synsätt och nytta.

tisdag 3 april 2012

En kultur av tacksamhet, respekt, nytta, välstånd och generositet för alla

Öppen intelligens stärker en kultur av tacksamhet, respekt, nytta, välstånd och generositet för alla. Den här typen av kultur blomstrar faktiskt över hela världen. Människor väljer att leva en livsstil baserad på öppen intelligens.

måndag 2 april 2012

Kraften i öppen intelligens

Spontan altruism och förmåga att handla skickligt och klokt i alla situationer framträder enkelt tack vare kraften i öppen intelligens.

söndag 1 april 2012

Mental och känslomässig stabilitet och välbefinnnande i varje ögonblick

När vi inser att öppen intelligens och data är oskiljbara vinner vi förtroende för öppen intelligens. Att inte vara rädd för data är ett tecken på förtroende för öppen intelligens. Det är att verkligen bry sig om livet och vår inverkan på världen. Dessutom betyder det mental och känslomässig stabilitet och välbefinnande i varje ögonblick utan upp- och nedgångar.