fredag 30 september 2011

Verklig näring

I varje ögonblick kan vi antingen välja att betona öppen intelligens eller inte. Att förlita sig på öppen intelligens i korta stunder, många gånger - i stället för att förlita sig på konventionella förväntningar - ger verklig näring. Detta kommer att ge oss något vi alltid kan räkna med, oavsett vilken belägenhet vi befinner oss i.
Korta stunder, många gånger.

torsdag 29 september 2011

Fullständig nytta

Ju mer förtroende vi får för öppen intelligens, desto mer kan vi vara till fullständig nytta i alla omständigheter, men det kräver ingen ansträngning. 

onsdag 28 september 2011

Meningsfullt och tillfredsställande liv

Tonvikten på data ersätts av lugnet i att förlita sig på öppen intelligens och vi börjar leva ett mer meningsfullt och tillfredsställande liv. Vi upptäcker en kraftfull intelligens som bara är tillgänglig i öppen intelligens.

tisdag 27 september 2011

Förtroende för öppen intelligens

När korta stunder av öppen intelligens upprepas många gånger blir igenkännandet av öppen intelligens automatiskt och oavbrutet. Vi finner att det är stabilt i sig självt. Genom den öppna intelligensens kraft blir vi inte distraherade av att försöka kontrollera datas flöde. Om sedan igenkännandet av öppen intelligens glider undan upprepar vi bara processen igen. Korta stunder, som upprepas många gånger, leder till förtroende för öppen intelligens.

måndag 26 september 2011

Den öppna intelligensens dynamiska energi

Att instinktivt förlita sig på öppen intelligens är att veta att data har sitt ursprung i öppen intelligens och inte har en särskild, oberoende natur. Alla data är den öppna intelligensens dynamiska energi.

söndag 25 september 2011

Det enkla sättet att leva

Oföränderlig öppen intelligens är din fördel. Det är det enkla sättet att leva.

lördag 24 september 2011

Spontant förtroende

Korta stunder, som upprepas många gånger, leder till spontant förtroende för öppen intelligens.

fredag 23 september 2011

Öppen intelligens är självupprätthållen

När korta stunder av öppen intelligens upprepas om och om igen blir igenkännandet automatiskt och oavbrutet. Det blir stabilt i sig självt. Den öppna intelligensen är självupprätthållen mitt i dataströmmens flöde. 

torsdag 22 september 2011

Bestående och uppenbar hela tiden

När vi känner igen vårt naturligt fulländade tillstånd precis som det är upphör successivt all ansträngning att ”finna öppen intelligens” och den öppna intelligensen är bestående och uppenbar hela tiden. 

onsdag 21 september 2011

Ett mer meningsfullt och tillfredställande liv

Genom kraften i korta stunder, som upprepas många gånger, ersätts förvirring till följd av data av den öppna intelligensens välbefinnande, värme och klarhet. Vi börjar leva ett mer meningsfullt och tillfredsställande liv.

tisdag 20 september 2011

Den öppna intelligensens naturliga närvaro

Tack vare den kraftfulla nyttan som finns i korta stunder förbinder vi oss naturligt till öppen intelligens. Den öppna intelligensens naturliga närvaro får automatiskt liv i alla dagliga aktiviteter tack vare vår växande förtrogenhet och tillit. Successivt blir vårt instinktiva igenkännande av öppen intelligens stabilt och automatiskt.

måndag 19 september 2011

Oskiljbara som himlen och den blå färgen

Vi förlitar oss på öppen intelligens och börjar slappna av med alla data i det dagliga livet. Detta sker genom att vi förlitar oss på korta stunder av öppen intelligens, som upprepas många gånger, tills det blir kontinuerligt. Genom kraften i detta enkla utövande börjar vi känna igen att öppen intelligens och data är oskiljbara som himlen och den blå färgen.

söndag 18 september 2011

Oändlig öppen intelligens

Till en början vet vi hur vi kan använda öppen intelligens för att vara till nytta för oss själva. Vi ger oss själva kraft med korta stunder. När vi gör det blir oändlig öppen intelligens uppenbar.

lördag 17 september 2011

Vår egen öppna intelligens

Öppenheten i rymd kan liknas vid vår egen öppna intelligens.

fredag 16 september 2011

Öppen intelligens

Precis som rymd är opåverkad av allt som framträder i den är öppen intelligens opåverkad av sina data.

torsdag 15 september 2011

Den öppna intelligensens klarhet

Kraften i öppen intelligens visar oss att tankar, känslor, sinnesförnimmelser och andra upplevelser helt enkelt är data i öppen intelligens. Detta kan illustreras med hur planeter och stjärnor framträder i rymds vidsträckthet. På samma sätt framträder data – tankar, känslor, sinnesförnimmelser och andra upplevelser – i den öppna intelligensens klarhet. 

onsdag 14 september 2011

En linje som dras på himlen lämnar inga spår

Tankar, känslor, sinnesförnimmelser och alla andra data framträder helt enkelt i öppen intelligens. Varje dataström följer en annan dataström - framträder och frigörs i öppen intelligens. Vi behöver inte försöka ändra deras flöde. Precis som en linje som dras på himlen lämnar de inga spår.

tisdag 13 september 2011

Fullständig lättnad

Första gången vi gör valet att förlita oss på öppen intelligens i stället för att betona data förnimmer vi kraften i den fullständiga lättnad som finns i öppen intelligens.

måndag 12 september 2011

Inneboende intelligens, kärlek och tillfredställelse

Vi upptäcker att betoning av data endast ger tillfällig lättnad - det är aldrig en bestående lösning. Vi lär oss att det är möjligt att få tillit till öppen intelligens och att leva vårt liv baserat på dess inneboende intelligens, kärlek och tillfredsställelse.

söndag 11 september 2011

Korta stunder många gånger blir kontinuerligt

På grund av vanan att betona data varar kanske inte de första ögonblicken av öppen intelligens så länge till en början. De kanske nästan genast glider undan. Med andra ord kanske det inte finns någon riktig stabilitet. ”Många gånger” betyder att vi behöver få mer och mer förtroende för den genom att upprepa den korta stunden. Detta är en nyckel till att få förtroende för öppen intelligens. Själva kärnan kan fångas i frasen: ”korta stunder, många gånger, blir kontinuerligt”.

lördag 10 september 2011

Öppen intelligens

Genom att, om och om igen, förlita dig på korta stunder av öppen intelligens många gånger blir det kontinuerligt. Det finns inget behov av att ändra flödet av data.

fredag 9 september 2011

Som en linje som dras i vatten

Förlita dig på öppen intelligens – fridfull och vidsträckt - precis i det ögonblick som data formas. Genom kraften i att förlita sig på öppen intelligens blir igenkännandet av den alltmer uppenbart och data försvinner naturligt, som en linje som dras i vatten. 

torsdag 8 september 2011

Enkel lösning

Allt du tänker på, varje känsla du har, varje sinnesförnimmelse och alla andra upplevelser du har är bara data som framträder i öppen intelligens. Ju mer du tänker på den, desto mindre kommer du instinktivt att känna igen den. Det finns inte en enda sak att tänka på. Håll det fullständigt enkelt. Gör du det kommer du till slut att ofta ha ett leende på läpparna! Det är därför instruktionen är korta stunder, många gånger, tills det blir kontinuerligt. Lösningen är så enkel, varför inte prova den?

onsdag 7 september 2011

Perfekt spontan intelligens under alla omständigheter

Ju mer vi slappnar av, om och om igen, desto mer ser vi att öppen intelligens ger perfekt spontan intelligens under alla omständigheter.

tisdag 6 september 2011

Allt är fullständigt fritt

Data är oräkneliga, oupphörliga och oförutsägbara. Om du försöker basera ditt välbefinnande på att arrangera om eller kontrollera flödet av data kommer du att tappa bort dig i en ändlös värld av etiketter och beskrivningar. Slappna helt enkelt av. Slappna av fullständigt i kropp och sinne, oavsett vilken data som framträder. Allt är fullständigt fritt i själva varseblivningen av det. 

måndag 5 september 2011

Vår inneboende värme

Den öppna intelligensens öppenhet får oss alltmer att upptäcka vår inneboende värme gentemot andra och en önskan att vara till nytta för dem. Vi upptäcker detta genom kraften i att förlita oss på öppen intelligens – den enda enkla förändring som gör livet lätt. Det finns ingenting annat som vi behöver göra åt data. All data är naturligt öppna. Vi förlitar oss på kraften i öppen intelligens i vårt vardagsliv.

söndag 4 september 2011

Det viktigaste valet

Vi väljer om öppen intelligens ska vara uppenbar för oss eller inte. Öppen intelligens i varje ögonblick är det absolut viktigaste valet vi någonsin kommer att göra.

lördag 3 september 2011

Öppen intelligens i dig själv

Allt börjar med att du känner igen öppen intelligens i dig själv. Då blir du övertygad om att öppen intelligens är möjlig för alla. Det finns inget annat sätt. Korta stunder av öppen intelligens, som upprepas många gånger, blir automatiskt. 

fredag 2 september 2011

Allt vilar i öppen intelligens

Oavsett vad som framträder har det ingen natur som är oberoende av öppen intelligens. Ingenting har någonsin existerat självständigt, separat eller åtskilt från detta grundtillstånd. Att ta korta stunder av öppen intelligens är att tillåta allting att vila. När vi låter allt vila i öppen intelligens blir det uppenbart att allting är oskiljbart från grundtillståndet och är en källa till välbefinnande och lugn.

torsdag 1 september 2011

Automatiskt till nytta genom kraften i öppen intelligens

Genom kraften i att få förtroende för öppen intelligens är du automatiskt till nytta var du än är. Först är du till nytta för dig själv och sedan är du automatiskt till nytta för andra genom kraften i öppen intelligens. Du börjar verkligen bry dig om dig själv och om alla på ett mycket naturligt sätt.