lördag 30 november 2013

Utan att vi behöver göra någonting

Oavsett vilka dataström som framträder finns det ingenting som den kan uppnå. Den kan inte orsaka någon skada eftersom vi omedelbart känner igen dess essens som öppen intelligens. Den upplöses spontant utan att vi behöver göra någonting.

fredag 29 november 2013

Försök inte ändra upplevelsen på något sätt

Försök inte ändra upplevelsen på något sätt oavsett i vilket sammanhang data framträder. Därmed finns ett lugn där vi inte hänger oss åt, avvisar eller ersätter någon tanke, känsla, sinnesförnimmelse eller annan upplevelse. Vi har då ingen möjlighet att vilja ha positiva data, vi engagerar oss inte i att vilja förbättra data i något avseende, inte heller är vi rädda för att negativa data ska försämras.

torsdag 28 november 2013

Komplett i sig själv

En kort stund av öppen intelligens är komplett i sig själv. Den är fri från inblandning av hopp och rädsla, upp- och nedgångar och andra extrema data.

onsdag 27 november 2013

Den starkaste kraften på jorden


Underskatta aldrig kraften i detta enkla utövande. Det är den starkaste kraften på jorden.

tisdag 26 november 2013

Ett mycket praktiskt förhållningssätt


Vi börjar få förtroende för öppen intelligens till nytta för oss själva och så småningom inspirerar det oss att vara till nytta för alla. Korta stunder av öppen intelligens: detta är ett mycket praktiskt förhållningssätt.

måndag 25 november 2013

I alla datas naturliga flöde

Öppen intelligens är förhärskande i alla datas naturliga flöde, dag som natt. I korta stunder av öppen intelligens förstärker vi öppen intelligens i alla våra upplevelser. 

söndag 24 november 2013

Verklighetens livlighet strålar

Öppen intelligens bekräftas helt enkelt till dess att den är förhärskande och uppenbar i varje ögonblick. Verklighetens livlighet strålar.