söndag 30 juni 2013

Avslappnad och enormt kraftfull


Öppen intelligens, avslappnad och enormt kraftfull, är källan till mental och känslomässig stabilitet, insiktsfullhet och mästerliga kvaliteter och aktiviteter. Genom kraften i det instinktiva igenkännandet av öppen intelligens blir dessa alltmer uppenbara.

lördag 29 juni 2013

Likt en linje som dras på himlen.

Det spelar ingen roll vilka dataströmmar som uppstår. De försvinner naturligt i öppen intelligens utan att lämna några spår, likt en linje som dras på himlen. 

fredag 28 juni 2013

Det automatiska självfrigörandet av varje nu


Spontan nytta strålar fram det automatiska självfrigörandet av varje nu. På samma sätt strålar solen fram sina strålar.

torsdag 27 juni 2013

Spontan nytta


Spontan nytta är verklig medkänsla, djup omsorg just nu. Spontan nytta, oskiljbar från öppen intelligens, är människornas naturliga verklighet och kräver inte att vi odlar medkänsla. Verklig medkänsla är omedelbar och grundad i nuet.

onsdag 26 juni 2013

Den öppna intelligensens uppvisning


Tankar, känslor, sinnesförnimmelser och andra upplevelser känns helt enkelt igen som data eller en dataström, den öppna intelligensens uppvisning eller ljussignal. Se just nu på din egen upplevelse för att upptäcka om det är så här eller inte.

tisdag 25 juni 2013

Data är oskiljbara från öppen intelligens

Data är oskiljbara från öppen intelligens på samma sätt som den blå färgen är oskiljbar från himlen. Vi börjar inse att inga data har något ursprung oberoende av öppen intelligens.