måndag 31 oktober 2011

Öppen intelligens i alla situationer i vardagslivet

Med korta stunder som grund öppnar vi upp för igenkännandet av öppen intelligens såsom oskiljbar från data. Detta sker naturligt. Det är viktigt att vara nöjd med denna enkla tillit till öppen intelligens i stället för att fortsätta att leta efter nya och bättre data. Det är också viktigt att införliva öppen intelligens i alla situationer i vardagslivet och detta sker lättast i korta stunder.

söndag 30 oktober 2011

Öppen intelligens

Det är mycket viktigt att i början inte driva på oss själva för hårt utan helt enkelt bara förlita oss på öppen intelligens i korta stunder om och om igen. Vi behöver komma ihåg att den grundläggande avsikten med korta stunder, många gånger, är att inse, bibehålla och utveckla kontinuitet i den öppna intelligensen. Vi förlitar oss helt enkelt på öppen intelligens i stället för att betona data.

lördag 29 oktober 2011

Naturlig värme och fulländning i alla datas naturliga flöde

Vi hittar den naturliga värme, fulländning, medkänsla, spontanitet och klarhet som är närvarande i alla datas naturliga flöde. Varje data är i lika hög grad den öppna intelligensens företeelse. Det finns alltså ingen speciell data att leta efter. Alla data här och nu är vad öppen intelligens är. Genom kraften i korta stunder av öppen intelligens, som upprepas många gånger, är speciella data inte längre av särskilt intresse.

fredag 28 oktober 2011

Lättare att göra vad det än är vi gör

Vi kan omöjligen veta vad vi förmår när det gäller styrkor, gåvor och talanger så länge vi begränsar oss själva med konventionella idéer. När vi får förtroende för öppen intelligens kommer vi att upptäcka att det är lättare att göra vad det än är vi gör. Vi kommer att se mer intressanta sätt att närma oss alla våra uppgifter på alla livets områden.

torsdag 27 oktober 2011

Förtroende för öppen intelligens

Det spelar ingen roll vad du sysslar med, om du har familj eller inte eller om du har arbete eller inte. Detta har ingenting med att få tillit till öppen intelligens att göra. När du får förtroende för öppen intelligens kommer du antingen att fortsätta att arbeta med samma jobb och leva under samma omständigheter eller så kommer du att se större möjligheter på alla livets områden.

onsdag 26 oktober 2011

Grundtillståndets öppna intelligens och lugn

Det är sannolikt att du mestadels i ditt liv har känt dig mer eller mindre i händerna på dina tankars och känslors nyckfullhet. Genom att få förtroende för öppen intelligens börjar du se att öppen intelligens har mästerskap över alla tankar och känslor. De flesta upptäcker detta lite i taget och de gör framsteg efter hand. Alltmer överglänses alla upplevelser av grundtillståndets öppna intelligens och lugn.

tisdag 25 oktober 2011

Mästare över tankar och känslor

Ju mer förtroende du får för öppen intelligens och ju mer säker du är på den som din egen och alltings natur, desto mer börjar du se att du faktiskt är mästare över dina tankar och känslor.

måndag 24 oktober 2011

Öppen intelligens överglänser alla data

Att bli förtrogen med klarhet i korta stunder är ett förunderligt äventyr. Vi börjar se att öppen intelligens överglänser alla data. På samma sätt som oändlig rymd innefattar allt och alla, innefattar också öppen intelligens alla data utan undantag.

söndag 23 oktober 2011

Instinktivt igenkännande av naturlig fulländning

Förtroende för det instinktiva igenkännandet av naturlig fulländning är vad förtroende för öppen intelligens är. Det är tillit till något hos oss som är instinktivt. Det är med andra ord bortom beskrivningar av tankar och förnuft.

lördag 22 oktober 2011

Den öppna intelligensens lyster

När vi naturligt intar detta perspektiv finner vi att vi har oerhörd fysisk, mental och känslomässig energi som vi inte har haft tidigare. Den låter oss komma i kontakt med en kraft för det goda i det mänskliga samhället. Vi uppdagar i oss själva en grundläggande mänsklig godhet och lysande begåvning – fullständigt bortom allt som kan hittas i beskrivande referensramar. Oavsett hur lysande de beskrivande referensramarna är, överglänses de alla fullständigt av den öppna intelligensens lyster.

fredag 21 oktober 2011

Kraftfull intelligens

Data är oupphörliga, oräkneliga och oförutsägbara och det enda sätt vilket vi verkligen kan uppleva öppen intelligens på är genom att få förtroende för öppen intelligens. Genom instinktivt igenkännande av öppen intelligens ser vi att vi inte behöver analysera öppen intelligens för att den ska vara närvarande. Den öppnar upp oss till en kraftfull intelligens eller superintelligens som infogar alla idéer i dess storartade perspektiv.

torsdag 20 oktober 2011

Instinktivt igenkännande

Fler och fler av våra upplevelser läggs ihop till det instinktiva igenkännandet av öppen intelligens. Genom att få förtroende för öppen intelligens minskar förvirringen av att tro på datas oberoende natur. Åtagandet är att välja öppen intelligens i stället för de beskrivningar och åsikter som används för att beskriva vår upplevelse.

onsdag 19 oktober 2011

Naturligt närvarande i alla våra upplevelser

Genom detta kraftfulla och naturliga åtagande kommer fullständig tillit till öppen intelligens till stånd. I stället för att behöva göra valet att förlita oss på öppen intelligens blir förtroendet med andra ord så starkt att öppen intelligens är naturligt närvarande utan att vi behöver vila. Denna tillit gäller alla våra upplevelser. 

tisdag 18 oktober 2011

Okonstlade korta stunder

Det kan inte vara konstlat - det finns alltså inget sätt på vilket vi kan pressa oss själva till öppen intelligens genom att tvinga oss själva att vara klara under längre tidsperioder. Det enda sättet att verkligen få förtroende för öppen intelligens är genom okonstlade korta stunder.

måndag 17 oktober 2011

Åtagande till öppen intelligens

Efter introduktionen till öppen intelligens är det mycket viktigt att vi väljer att förlita oss på öppen intelligens. Det är ett åtagande som lyder: ”Jag väljer öppen intelligens i stället för ansträngningen att tro på alla mina dataströmmar. Jag väljer att själv uppleva öppen intelligens i varje ögonblick, i stället för att förlita mig på alla beskrivningar om varje situation.”

söndag 16 oktober 2011

Stort lugn och välbefinnande

Det är i våra praktiska dagliga upplevelser som vi får förtroende för öppen intelligens. Vi förlitar oss mer och mer på vår egen direkta upplevelse av öppen intelligens och instinktiv klarhet, i stället för att fokusera på våra egna eller andras åsikter. Successivt och på ett mycket djupgående sätt inser vi alltmer att det finns något hos oss som är fullständigt pålitligt och som är en källa till stort lugn och välbefinnande.

lördag 15 oktober 2011

Fortlöpande lugnande energi

Med korta stunder av öppen intelligens ser vi att det finns en fortlöpande lugnande energi närvarande under alla dagliga aktiviteter. Vi ser att vi kan förlita oss på öppen intelligens oavsett vad som händer.

fredag 14 oktober 2011

Öppen intelligens i våra dagliga upplevelser

När vi väl har identifierat öppen intelligens som källan till upplevelser noterar vi mer och mer öppen intelligens i våra dagliga upplevelser. Öppen intelligens är källan till all upplevelse och är oskiljbar från alla data. Den ger oss något som vi inte har funnit någon annanstans i vårt liv och det är något vi kan räkna med.

torsdag 13 oktober 2011

Till nytta för alla

För de flesta av oss förändras verkligen det sätt vi lever på. Vi upptäcker att vi vill bidra på något sätt som gör det lättare för människor att leva sina liv. Oavsett om vi uppfinner nya saker, arbetar som vårdgivare eller bakar bröd, har vi klarhet, visdom och medkänsla när vi tar itu med vad vi än gör. Vi ser sätt att göra saker på som ingen någonsin sett förut. Genom att se resultatet i vårt eget liv blir vi så övertygade att vi vet att det kommer att fungera för alla som tillämpar det. På detta sätt är vi till nytta för alla varelser överallt bara genom att själva få förtroende för öppen intelligens.

tisdag 11 oktober 2011

Frihet i den omedelbara varseblivningen

Öppen intelligens är fullständig perceptuell öppenhet i alla upplevelser. Den innebär frihet i den omedelbara varseblivningen i stället för att fokusera på historier. Hela varseblivningsfältet öppnar sig i öppen intelligens och alla upplevelser inkluderas.

måndag 10 oktober 2011

Välbefinnande som vi aldrig trodde var möjligt

När vi får tillit till klarhet får det praktiska följder på livets alla områden. När vi ser klarhetens kraft ser vi samtidigt vår egen förmåga att vara till nytta för oss själva då kraften frigör ett välbefinnande inom oss som vi aldrig trodde var möjligt. Denna förmåga att vara till nytta för oss själva som är så uppenbar inom oss utvecklas mycket naturligt till en önskan att vilja vara till nytta för andra.

söndag 9 oktober 2011

Instinktivt igenkännande

Förtroende för öppen intelligens får vi genom instinktivt igenkännande. Det får vi inte genom att tänka på öppen intelligens eller genom att resonera om den. Det får vi genom den direkta upplevelsen att alla data är oskiljbara från öppen intelligens.

fredag 7 oktober 2011

Kraften i öppen intelligens är otrolig

Vi får tillit till den grad att vi vet att vi kommer att vara okej oavsett vad som händer. Kraften i att förlita sig på öppen intelligens är otrolig. Den klargör alla upplevelser. Vi kommer inte bara att vara okej i livet utan vi kommer även att uppleva välbefinnande när vi dör. Vi kommer att kunna möta döden som bara ännu en dataström. 

torsdag 6 oktober 2011

Ökad klarhet, öppenhet och lugn

När vi inte rusar iväg efter alla historier för att beskriva vårt liv förändras hela vårt förhållningssätt till livet. Vi upplever allt med ökad klarhet, öppenhet och lugn. 

onsdag 5 oktober 2011

Mästerliga färdigheter

Om vi har levt ett vanligt liv och blir introducerade till öppen intelligens – oavsett om det sker sakta, snabbt eller mitt emellan – kommer en anpassning att ske till detta nya, lättsamma sätt att vara. Vi har betett oss på ett sätt och plötsligt är alla möjliga välgörande kvaliteter och aktiviteter tillgängliga för oss som vi inte tidigare känt till. På ett mycket praktiskt sätt vänjer vi oss vid dessa mästerliga färdigheter som är uppenbara i öppen intelligens. 

tisdag 4 oktober 2011

När vi naturligt kommer ihåg

För de flesta människor sker en introduktion till öppen intelligens och sedan blir öppen intelligens alltmer uppenbar dag och natt över en tidsperiod. Det finns ingen särskild instruktion om hur eller när korta stunder ska tas. Vi gör det helt enkelt när vi naturligt kommer ihåg det. 

måndag 3 oktober 2011

Den öppna intelligensens effektivitet och kraft

Vi bekräftar öppen intelligens på ett okonstlat sätt i varje ögonblick. Vi blir övertygade om den öppna intelligensens effektivitet och kraft när vi ser vilka resultat den ger i våra liv. Det finns inget annat sätt för oss att bli övertygade. Vårt förtroende växer när vi ser resultaten av öppen intelligens i våra egna liv.

söndag 2 oktober 2011

Vår egen direkta upplevelse

När vi förlitar oss på korta stunder av öppen intelligens bekräftar vi i själva verket öppen intelligens som den enda källan och det enda stödet för varje naturligt framträdande ögonblick. Detta är något vi omöjligen kan förstå med intellektuella konstruktioner, beskrivande strukturer eller referenspunkter. Det är därför korta stunder, som upprepas många gånger, är så viktigt för det garanterar oss det naturliga i det som är instinktivt äkta i vår egen direkta upplevelse.

lördag 1 oktober 2011

Uppenbar hela tiden

Vi förlitar oss på en kort stund av öppen intelligens. När vi upprepar dessa korta stunder, om och om igen, blir igenkännandet av öppen intelligens kontinuerligt. ”Kontinuerlig” betyder att korta stunder av öppen intelligens inte längre krävs; den är uppenbar hela tiden. I en kort stund av öppen intelligens behöver inte datas flöde kontrolleras.