tisdag 30 juli 2013

De fyra stöttepelarna stödjer oss alltid


De fyra stöttepelarna stödjer oss alltid i att bli övertygade om öppen intelligens och påminner oss om att stärka oss själva. När vi instinktivt känner igen öppen intelligens ökar dess kraft under hela vårt liv.

måndag 29 juli 2013

Vi håller det enkelt

Genom att omsätta detta i praktisk handling uppnår vi övertygelse om att kraften i korta stunder kommer att vara till nytta i våra liv. Vi håller det enkelt: korta stunder, många gånger.

söndag 28 juli 2013

Alltid på

Korta stunder av öppen intelligens kan liknas vid att skapa ett perfekt diamanthalsband. Vi lägger till varje diamant till halsbandet med fullständigt förtroende för att ett bländande halsband kommer att bli resultatet. På samma sätt som det leder till ett helt halsband när vi trär på en perfekt diamant i taget, blir ’korta stunder’ kontinuerligt i vår egen upplevelse när vi förlitar oss på öppen intelligens, som alltid är på, i korta stunder om och om igen.

lördag 27 juli 2013

Låt allting vara precis som det är


Tillåt, om och om igen, korta stunder av öppen intelligens och låt allting vara precis som det är. Korta stunder av öppen intelligens öppnar alltmer upp för den öppna intelligensens balanserade synsätt och insiktsfullhet.

fredag 26 juli 2013

Stabilt och automatiskt


Öppen intelligens får automatiskt liv i alla våra dagliga aktiviteter tack vare vår växande förtrogenhet med och vårt ökande förtroende för den. Genom att bli vana vid detta blir vårt igenkännande av öppen intelligens stabilt och automatiskt.

tisdag 23 juli 2013

Den kraftfulla nytta vi finner i korta stunder

Tack vare den kraftfulla nytta vi finner i korta stunder förbinder vi oss naturligt till öppen intelligens.