lördag 30 juni 2012

En växande känsla av wow

Skönheten i korta stunder är att där finns växande förtroende, mer välbefinnande och mer lugnande energi, oavsett vad som tycks hända i våra liv. Det finns en växande känsla av wow, häftigt, som är mycket naturlig. När vi inser hur lätt det är ses varje data som bevis på medfödd naturlig kraft. Wow! Det kanske tar ett tag att vänja sig vid detta, men det är helt okej. Oavsett hur flödet i ditt vardagliga liv är, är det perfekt för att detta igenkännande ska äga rum. 

fredag 29 juni 2012

Allt och alla är redan naturligt kraftfulla

Lugnet i det som är precis här och nu kan aldrig utplånas. Allt och alla är redan naturligt kraftfulla, oavsett etikett eller beskrivning. Detta blir uppenbart i korta stunder. 

torsdag 28 juni 2012

Fullständig öppenhet

Genom den öppna intelligensens kraft välkomnas allt med fullständig öppenhet. Detta skär automatiskt tvärs igenom de hinder som har skapats av vanemässiga känslomässiga mönster. 

onsdag 27 juni 2012

Fullständig öppen intelligens utlöser värme, glädje, kraft och energi

Fullständigt öppen intelligens utlöser värme, glädje, kraft och energi. Öppen intelligens är källan till stabilitet, djupsinnig insiktsfullhet, naturlig etik, spontan motivation att vara till nytta för alla, mästerliga aktiviteter och den faktiska kraften att konsekvent fullfölja välgörande kreativ avsikt. Ja, en kort stund är fullständigt fylld av dessa förmågor. Från första stund känns dessa förmågor igen. 

tisdag 26 juni 2012

Fullständigt lugnande energi

Genom att låta allt detta vara som det är känner vi alltmer igen att alla data är oskiljbara från öppen intelligens - grunden till fullständigt lugnande energi.

måndag 25 juni 2012

Naturlighet och lugn

Många av oss är helt inriktade på att försöka kontrollera våra data. Hela dagen försöker vi kontrollera data och mot slutet av dagen faller vi ihop av utmattning. När vi tar korta stunder börjar vi uppleva den naturlighet och det lugn som kommer till stånd genom att vi låter data strömma förbi. 

söndag 24 juni 2012

En kort stund av instinktiv naturlig kraft

En kort stund av öppen intelligens är en kort stund av instinktiv naturlig kraft. Naturlig kraft är inbyggd och är bara tillgänglig i öppen intelligens. Den är inlagd i varje kort stund – en kort stund som är fullständigt kraftfull och lugnande. Hela flödet av data är genomsyrat av denna stämning av kraftfull, lugnande energi. 

lördag 23 juni 2012

Kraft och energi att vara till nytta för alla

Genom korta stunder av klarhet får du enorm kraft och energi att vara till nytta för alla och du märker hur djupt du kan vara till nytta för dig själv. Då upplever du hur spännande verkligheten är och ser hur välgörande ditt liv verkligen kan vara och hur mycket du har att bidra med.

fredag 22 juni 2012

Alla data är fulländade och oskiljbara från öppen intelligens

Korta stunder, som upprepas många gånger, tills det blir kontinuerligt är det direkta sättet att uppleva att alla data är fulländade och oskiljbara från öppen intelligens. 

torsdag 21 juni 2012

Klarhet och medkänsla skiner fram i öppen intelligens

När vi får förtroende för öppen intelligens upptäcker vi att data frigörs spontant och kvaliteter som klarhet och medkänsla skiner fram i öppen intelligens i likhet med solens glans på himlen. 

onsdag 20 juni 2012

Öppen intelligens i korta stunder om och om igen

Det är mycket viktigt att i början inte driva på oss själva för hårt utan helt enkelt bara förlita oss på öppen intelligens i korta stunder om och om igen. Vi behöver komma ihåg att den grundläggande avsikten med korta stunder, många gånger, är att inse, bibehålla och utveckla kontinuitet i den öppna intelligensen. Vi förlitar oss helt enkelt på öppen intelligens i stället för att betona data. 

tisdag 19 juni 2012

Alla data här och nu är vad öppen intelligens är

Vi hittar den naturliga värme, fulländning, medkänsla, spontanitet och klarhet som är närvarande i alla datas naturliga flöde. Varje data är i lika hög grad den öppna intelligensens företeelse. Det finns alltså ingen speciell data att leta efter. Alla data här och nu är vad öppen intelligens är. Genom kraften i korta stunder av öppen intelligens, som upprepas många gånger, är speciella data inte längre av särskilt intresse. 

måndag 18 juni 2012

Lättare att göra vad det än är vi gör

Vi kan omöjligen veta vad vi förmår när det gäller styrkor, gåvor och talanger så länge vi begränsar oss själva med konventionella idéer. När vi får förtroende för öppen intelligens kommer vi att upptäcka att det är lättare att göra vad det än är vi gör. Vi kommer att se mer intressanta sätt att närma oss alla våra uppgifter på alla livets områden. 

söndag 17 juni 2012

Större möjligheter på livets alla områden

Det spelar ingen roll vad du sysslar med, om du har familj eller inte eller om du har arbete eller inte. Detta har ingenting med att få tillit till öppen intelligens att göra. När du får förtroende för öppen intelligens kommer du antingen att fortsätta att arbeta med samma jobb och leva under samma omständigheter eller så kommer du att se större möjligheter på alla livets områden. 

lördag 16 juni 2012

Förtroende för öppen intelligens

Genom att få förtroende för öppen intelligens börjar du se att öppen intelligens har mästerskap över alla tankar och känslor. De flesta upptäcker detta lite i taget och de gör framsteg efter hand. Alltmer överglänses alla upplevelser av grundtillståndets öppna intelligens och lugn.

fredag 15 juni 2012

Mästare över dina tankar och känslor

Ju mer förtroende du får för öppen intelligens och ju mer säker du är på den som din egen och alltings natur, desto mer börjar du se att du faktiskt är mästare över dina tankar och känslor. 

torsdag 14 juni 2012

Ett förunderligt äventyr

Att bli förtrogen med öppen intelligens i korta stunder är ett förunderligt äventyr. Vi börjar se att öppen intelligens överglänser alla data. På samma sätt som oändlig rymd innefattar allt och alla, innefattar också öppen intelligens alla data utan undantag. 

onsdag 13 juni 2012

Naturlig fulländning

Förtroende för det instinktiva igenkännandet av naturlig fulländning är vad förtroende för öppen intelligens är. Det är tillit till något hos oss som är instinktivt. Det är med andra ord bortom beskrivningar av tankar och förnuft. 

tisdag 12 juni 2012

Kraftfull klarhet

Genom instinktivt igenkännande av öppen intelligens ser vi att vi inte behöver analysera öppen intelligens för att den ska vara närvarande. Den öppnar upp oss till en kraftfull klarhet eller superintelligens som infogar alla idéer i dess storartade perspektiv.

måndag 11 juni 2012

Okonstlade korta stunder

Det kan inte vara konstlat - det finns alltså inget sätt på vilket vi kan pressa oss själva till öppen intelligens genom att tvinga oss själva att vara klara under längre tidsperioder. Det enda sättet att verkligen få förtroende för öppen intelligens är genom okonstlade korta stunder.

söndag 10 juni 2012

En källa till stort lugn och välbefinnande

Det är i våra praktiska dagliga upplevelser som vi får förtroende för öppen intelligens. Vi förlitar oss mer och mer på vår egen direkta upplevelse av öppen intelligens och instinktiv klarhet, i stället för att fokusera på våra egna eller andras åsikter. Successivt och på ett mycket djupgående sätt inser vi alltmer att det finns något hos oss som är fullständigt pålitligt och som är en källa till stort lugn och välbefinnande. 

lördag 9 juni 2012

Fortlöpande lugnande energi under alla dagliga aktiviteter

Med korta stunder av öppen intelligens ser vi att det finns en fortlöpande lugnande energi närvarande under alla dagliga aktiviteter. Vi ser att vi kan förlita oss på öppen intelligens oavsett vad som händer. 

fredag 8 juni 2012

Öppen intelligens i våra dagliga upplevelser

När vi väl har identifierat öppen intelligens som källan till upplevelser noterar vi mer och mer öppen intelligens i våra dagliga upplevelser. Öppen intelligens är källan till all upplevelse och är oskiljbar från alla data. Den ger oss något som vi inte har funnit någon annanstans i vårt liv och det är något vi kan räkna med. 

torsdag 7 juni 2012

Till nytta för alla genom att själva få förtroende för öppen intelligens

För de flesta av oss förändras verkligen det sätt vi lever på. Vi upptäcker att vi vill bidra på något sätt som gör det lättare för människor att leva sina liv. Oavsett om vi uppfinner nya saker, arbetar som vårdgivare eller bakar bröd, har vi klarhet, visdom och medkänsla när vi tar itu med vad vi än gör. Vi ser sätt att göra saker på som ingen någonsin sett förut. Genom att se resultatet i vårt eget liv blir vi så övertygade att vi vet att det kommer att fungera för alla som tillämpar det. På detta sätt är vi till nytta för alla varelser överallt bara genom att själva få förtroende för öppen intelligens. 

onsdag 6 juni 2012

Den öppna intelligensens kraft

När vi får tillit till öppen intelligens får det praktiska följder på livets alla områden. När vi ser den öppna intelligensens kraft ser vi samtidigt vår egen förmåga att vara till nytta för oss själva då kraften frigör ett välbefinnande inom oss som vi aldrig trodde var möjligt. Denna förmåga att vara till nytta för oss själva som är så uppenbar inom oss utvecklas mycket naturligt till en önskan att vilja vara till nytta för andra. 

tisdag 5 juni 2012

Den direkta upplevelsen

Förtroende för öppen intelligens får vi genom instinktivt igenkännande. Det får vi inte genom att tänka på öppen intelligens eller genom att resonera om den. Det får vi genom den direkta upplevelsen att alla data är oskiljbara från öppen intelligens.

måndag 4 juni 2012

Kraften i öppen intelligens klargör alla upplevelser

Vi får tillit till den grad att vi vet att vi kommer att vara okej oavsett vad som händer. Kraften i att förlita sig på öppen intelligens är otrolig. Den klargör alla upplevelser. Vi kommer inte bara att vara okej i livet utan vi kommer även att uppleva välbefinnande när vi dör. Vi kommer att kunna möta döden som bara ännu en dataström. 

söndag 3 juni 2012

Ökad klarhet, öppenhet och lugn

När vi tar itu med vårt vardagsliv upptäcker vi att vi inte är lika benägna att bli indragna i alla historier om våra data. När vi inte rusar iväg efter alla historier för att beskriva vårt liv förändras hela vårt förhållningssätt till livet. Vi upplever allt med ökad klarhet, öppenhet och lugn. 

lördag 2 juni 2012

Lättsamma sätt att vara

Om vi har levt ett vanligt liv och blir introducerade till öppen intelligens – oavsett om det sker sakta, snabbt eller mitt emellan – kommer en anpassning att ske till detta nya, lättsamma sätt att vara. Vi har betett oss på ett sätt och plötsligt är alla möjliga välgörande kvaliteter och aktiviteter tillgängliga för oss som vi inte tidigare känt till. På ett mycket praktiskt sätt vänjer vi oss vid dessa mästerliga färdigheter som är uppenbara i öppen intelligens. Även detta sker på ett mycket okonstlat, naturligt sätt i de dagliga aktiviteterna.

fredag 1 juni 2012

Instinktivt äkta i vår egen direkta upplevelse

När vi förlitar oss på korta stunder av öppen intelligens bekräftar vi i själva verket öppen intelligens som den enda källan och det enda stödet för varje naturligt framträdande ögonblick. Detta är något vi omöjligen kan förstå med intellektuella konstruktioner, beskrivande strukturer eller referenspunkter. Det är därför korta stunder, som upprepas många gånger, är så viktigt för det garanterar oss det naturliga i det som är instinktivt äkta i vår egen direkta upplevelse.