onsdag 31 oktober 2012

Datas naturliga flöde


Om vi har positiva synpunkter är det bra. Om vi har negative synpunkter är det bra. Vi behöver inte kontrollera datas naturliga flöde. Betona bara öppen intelligens – det är allt. Tankar, känslor och sinnesförnimmelser flödar bara förbi och gör det de gör. Detta är nyckeln! Allting stärks av naturlig fulländning. Låt det vara som det är.

tisdag 30 oktober 2012

Vi håller det enkelt

Vi håller det enkelt: korta stunder, många gånger. De fyra stöttepelarna stödjer oss alltid i att bli övertygade om öppen intelligens och påminner oss om att stärka oss själva. När vi instinktivt känner igen öppen intelligens ökar dess kraft under hela vårt liv.

måndag 29 oktober 2012

Låt allting vara precis som det är


Tillåt, om och om igen, korta stunder av öppen intelligens och låt allting vara precis som det är. Korta stunder av öppen intelligens öppnar alltmer upp för den öppna intelligensens balanserade synsätt och insiktsfullhet.

söndag 28 oktober 2012

Öppen intelligens får automatiskt liv


Tack vare den kraftfulla nytta vi finner i korta stunder förbinder vi oss naturligt till öppen intelligens. Öppen intelligens får automatiskt liv i alla våra dagliga aktiviteter tack vare vår växande förtrogenhet med och vårt ökande förtroende för den. Genom att bli vana vid detta blir vårt igenkännande av öppen intelligens stabilt och automatiskt. 

lördag 27 oktober 2012

Avslappnad öppen intelligens


Avslappnad öppen intelligens kan kännas igen i alla omständigheter – när vi promenerar, springer, arbetar, tänker, är föräldrar, studerar, äter, älskar och i alla andra dagliga aktiviteter. 

fredag 26 oktober 2012

Ingenting mer att göra


Att njuta av korta stunder av öppen intelligens är som att avsluta en dags hårt arbete eller att slappna av efter ett varmt och lugnande bad. Vi är fullständigt avslappnade och har ingenting mer att göra.