tisdag 25 mars 2014

Det allra första ögonblicket av öppen intelligens

Det allra första ögonblicket av öppen intelligens har redan resulterat i fullständig lättnad, mental och känslomässig stabilitet, insiktsfullhet, fullständigt välbefinnande, nytta för oss själva och nytta för alla. Genom att, om och om igen, förlita oss på öppen intelligens blir det självklart. 

måndag 24 mars 2014

Alltmer uppenbar


Första gången vi gör valet att förlita oss på öppen intelligens i stället för att betona data finns en förnimmelse av den fullständiga lättnadens storartade kraft som står att finna i öppen intelligens. Datas flöde ändras inte. Allting lämnas helt enkelt som det är. Genom kraften i öppen intelligens blir öppen intelligens alltmer uppenbar.

söndag 23 mars 2014

Öppen intelligens i stunden


Vi väljer om öppen intelligens ska vara uppenbar för oss eller inte. Öppen intelligens i stunden är det allra viktigaste valet vi gör.

lördag 22 mars 2014

Detta är nyckeln


På grund av vanan att betona data kanske inte de första korta stunderna av öppen intelligens varar så länge till en början. Med andra ord finns där kanske ingen verklig stabilitet. Den kanske försvinner nästan med en gång. Detta är helt i sin ordning. Det är därför vi förlitar oss på korta stunder, många gånger, tills öppen intelligens blir kontinuerlig. Detta är nyckeln när det gäller att få förtroende för öppen intelligens.

fredag 21 mars 2014

Mental och känslomässig stabilitet


Öppen intelligens, i omedelbarheten av tankars, känslors och sinnesförnimmelsers flöde, är källan till fullständig mental och känslomässig stabilitet. Den medfödda förmågan att vara lugn, klok, balanserad och medkännande upptäcks i öppen intelligens.

torsdag 20 mars 2014

Att låta data flöda förbi


Hur överglänses data i öppen intelligens? En kort stund av öppen intelligens visar att den nuvarande dataströmmen framträder i öppen intelligens och självfrigörs spontant, sedan framträder en annan dataström och självfrigörs. Genom att låta data flöda förbi prioriterar vi kraften i öppen intelligens.