onsdag 8 januari 2014

Konsekvent förmåga att fullfölja välgörande avsikt


När vi ser till resultaten av korta stunder av oändlig öppen intelligens finner vi att de verkligen är mycket kraftfulla. Som global mänsklig gemenskap har vi fått tillgång till en form av kunskap som ger oss fullständig mental och känslomässig stabilitet, insiktsfullhet, medkänsla, naturlig etik, välgörande mästerliga förmågor i alla situationer och konsekvent förmåga att fullfölja välgörande avsikt.

tisdag 7 januari 2014

Detta är din födslorätt: fånga den idag!

Öppen intelligens sätter en standard för samhället av ögonblicklig och långvarig nytta som inkluderar mental och känslomässig stabilitet, djupgående insiktsfullhet, stark medkänsla, ett välgörande sätt att relatera till andra, optimal hälsa, ekonomisk säkerhet, spontan etik, välgörande tal, lösningsorienterade handlingar, spontan motivation att vara till gagn för alla, konsekvent kraft att fullfölja kreativ avsikt, ren miljö och genomsyrande ömsesidig harmoni.
Detta är din födslorätt: fånga den idag!

måndag 6 januari 2014

Vidöppet i alla data

Detta är kraftfull öppen intelligens som inte har någonting att beskydda eller försvara. Den öppna intelligensens naturliga lugn är vidöppet i alla data.

söndag 5 januari 2014

Vår sanna potential


Öppen intelligens är sinnets fullständiga enkelhet och vidsträckthet. Genom kraften i öppen intelligens blir vi naturliga och spontana. Vi relaterar med värme och rättframhet och uppenbarar vår sanna potential att vara till otrolig nytta för oss själva och andra utan att konstra till det.

lördag 4 januari 2014

I vår egen direkta upplevelse


Genom kraften i korta stunder av öppen intelligens, många gånger, blir det kontinuerligt. Vi blir befriade från fokus på data. När korta stunder av öppen intelligens upprepas många gånger inser vi att öppen intelligens är kontinuerlig och oavbruten. Vi upptäcker att den är stabil i sig själv. Om sedan igenkännandet försvinner gör vi bara om det. Korta stunder, som upprepas många gånger, bekräftar det instinktiva igenkännandet av öppen intelligens. Vi hittar den helt enkelt i vår egen direkta upplevelse.

fredag 3 januari 2014

De mästerliga resurserna i alla situationer


Kraften i insiktsfullheten och de mästerliga resurserna i alla situationer kommer till stånd genom att vi förlitar oss på kraftfull öppen intelligens i stället för att involvera oss i data.

torsdag 2 januari 2014

Verkligt välgörande kraft

I den öppna intelligensens balanserade synsätt finns en kraftfull öppning av mästerliga resurser och djupgående insiktsfullhet. Denna verkligt välgörande kraft har en naturligt förekommande moral och etik som är till gagn för alla.