måndag 30 september 2013

Människor kan äntligen känna igen verkligheten och frodas


Öppen intelligens innebär spontan hängivenhet till nytta med djup omsorg för alla och allting. Livstillfredsställelse, blomstrande och generositet flödar fram ur öppen intelligens. Människor kan äntligen känna igen verkligheten och frodas.

söndag 29 september 2013

En skatt av vidsträckt nytta


Öppen intelligens belyser en skatt av vidsträckt nytta hos mänskligheten. Den ger den största av rikedomar. Skatten kan innefattas i meningen ”korta stunder av öppen intelligens, som upprepas många gånger, blir kontinuerligt”.

lördag 28 september 2013

De fyra stöttepelarna


När förtroende inspireras av De fyra stöttepelarna inom Balanced View - 1) korta stunder av öppen intelligens, 2) tränaren, 3) träningen och 4) den världsomspännande gemenskapen – finns alltmer instinktivt igenkännande av öppenhjärtig öppen intelligens tills det är kontinuerligt hela tiden.

fredag 27 september 2013

Stödnätverket inom Balanced View


Stödnätverket inom Balanced View, De fyra stöttepelarna, är tillgängligt 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan för alla som är intresserade av att få förtroende för öppen intelligens.

torsdag 26 september 2013

Balanced View-gemenskapen

I Balanced View-gemenskapen ser vi hur det fungerar för alla att förlita sig på den öppna intelligensens förmågor att skapa kraftfulla lösningar för förändring – individuellt och kollektivt – detta är hur gräsrötterna verkligen stärker samhället.

onsdag 25 september 2013

Kraft tillsammans

Med den enkla kommunikation, Internet och de teleförbindelser som finns idag är detta första gången i historien som alla kan känna till detta i sin egen direkta upplevelse och människor uppvisar dess kraft tillsammans, likt solljus som strålar från solen.