måndag 23 september 2013

Detta är din födslorätt: fånga den idag!


Öppen intelligens sätter en standard för samhället av ögonblicklig och långvarig nytta som inkluderar mental och känslomässig stabilitet, djupgående insiktsfullhet, stark medkänsla, ett välgörande sätt att relatera till andra, optimal hälsa, ekonomisk säkerhet, spontan etik, välgörande tal, lösningsorienterade handlingar, spontan motivation att vara till gagn för alla, konsekvent kraft att fullfölja kreativ avsikt, ren miljö och genomsyrande ömsesidig harmoni.

Detta är din födslorätt: fånga den idag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.