torsdag 31 oktober 2013

Alltid på i alla data


Öppen intelligens är alltid på i alla data. Gå till din egen upplevelse just nu för att se om det är så eller inte. De fyra stöttepelarna är stödet.

onsdag 30 oktober 2013

Låt allting vara som det är


Så fortsätt att ta korta stunder av öppen intelligens – låt allting vara som det är, närhelst du kommer ihåg att göra det, tills öppen intelligens är kontinuerlig hela tiden.

tisdag 29 oktober 2013

Denna otroligt kraftfulla metod

Korta stunder, många gånger, blir kontinuerligt. Denna otroligt kraftfulla metod ger tillgång till en kraftfull intelligens som vi inte uppmärksammar när vi betonar beskrivningar eller data.

måndag 28 oktober 2013

Om och om igen

Genom att, om och om igen, förlita oss på öppen intelligens blir det självklart.

söndag 27 oktober 2013

Nytta för oss själva och nytta för alla

Det allra första ögonblicket av öppen intelligens har redan resulterat i fullständig lättnad, mental och känslomässig stabilitet, insiktsfullhet, fullständigt välbefinnande, nytta för oss själva och nytta för alla. 

tisdag 22 oktober 2013

Allting lämnas helt enkelt som det är

Datas flöde ändras inte. Allting lämnas helt enkelt som det är. Genom kraften i öppen intelligens blir öppen intelligens alltmer uppenbar.