måndag 31 december 2012

Visshet om öppen intelligens


Förtroendet för öppen intelligens stärks genom utövandet av korta stunder av öppen intelligens, upprepade många gånger. Tack vare detta vinner vi visshet om öppen intelligens i vår egen upplevelse. Genom kraften i korta stunder, många gånger, börjar vi förlita oss på det som är äkta, autentiskt, vederhäftigt och övertygande i dig. Då blir livet mycket lättare.

söndag 30 december 2012

Naturlig etik


Resultaten av korta stunder av oändlig öppen intelligens är mycket kraftfulla. Som global mänsklig gemenskap har vi äntligen fått tillgång till en form av kunskap som kan ge oss fullständig mental och känslomässig stabilitet, klarhet, insiktsfullhet, medkänsla, naturlig etik och en välgörande förmåga att agera skickligt och klokt i alla situationer. Med Internet och den telekommunikation som är tillgänglig idag är detta första gången i historien som alla kan känna till detta. Tillsammans demonstrerar vi dess kraft.

lördag 29 december 2012

Okonstlat och naturligt


Det finns ingen anledning att göra öppen intelligens komplicerad. Eftersom öppen intelligens är basen i alla företeelser är den redan naturligt närvarande. Den är inte något som behöver uppnås någon gång i framtiden. Det är anledningen till att den enda instruktion som behövs är ”korta stunder, upprepas många gånger”. Genom att ta korta stunder av öppen intelligens försäkrar vi oss om att det är okonstlat och naturligt.

fredag 28 december 2012

Korta stunder


Fortsätt att ta korta stunder av öppen intelligens och låt allt vara som det är, närhelst du kommer ihåg att göra det, tills öppen intelligens är kontinuerlig hela tiden.

torsdag 27 december 2012

Kraftfull intelligens


Korta stunder, upprepas många gånger, blir kontinuerligt. Denna ytterst mäktiga metod ger tillgång till en kraftfull intelligens och klarhet som vi inte uppmärksammar då beskrivningar eller data betonas. 

onsdag 26 december 2012

Fullständig lättnad


Den allra första stunden av öppen intelligens har redan resulterat i fullständig lättnad, mental och känslomässig stabilitet, insiktsfullhet, medkänsla, nytta för oss själva och nytta för alla. Genom att om och om igen förlita sig på öppen intelligens blir det automatiskt.