söndag 16 december 2012

Den öppna intelligensens allomfattande synsätt


Data är allt som framträder i den öppna intelligensens allomfattande synsätt. Det kan vara en tanke, känsla, sinnesförnimmelse eller annan upplevelse och det kan relatera till inre eller yttre händelser. Data i öppen intelligens kan liknas vid en vind som blåser genom luften. Vinden och luften är oskiljbara. Båda är luft.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.