lördag 31 december 2011

Det är upp till dig och det är upp till mig

Öppen intelligens tar varje här-och-nu hela vägen. Öppen intelligens innefattar oro och bekymmer. Den öppna intelligensens suveränitet är heltäckande. Den första stunden som du väljer öppen intelligens i stället för smärtan i en beskriven verklighet, är en stund av fullständig öppen intelligens där du kan säga: ”Oj, att låta sig störas av oro är ett val. Och det är upp till mig! Det är inte upp till andra människor, platser eller saker – det är upp till mig, ingen annan!” Baserat på den insikten är det möjligt att njuta av modet och kraften i att förlita sig på öppen intelligens om och om igen.

fredag 30 december 2011

Ett mycket grundläggande val

Att engagera sig i beskrivningar och låta dem störa dig är utmattande och plågsamt. Att hänge sig åt beskrivningar eller avnjuta ett ögonblick av öppen intelligens – detta är ett mycket grundläggande val. Ska du sträva efter smärta eller ska du avnjuta stabiliteten och kraften i öppen intelligens? Att förbinda sig till det instinktiva igenkännandet av stabil öppen intelligens måste vara högsta prioritet framför allt annat. Genom att prioritera det framför allt annat kan du verkligen få förtroende för det instinktiva igenkännandet av medfödd naturlig fulländning, som är en verklighet av fullständig befrielse i alla situationer.

torsdag 29 december 2011

Denna medfödda öppna intelligens

Genom att om och om igen förlita dig på denna medfödda öppna intelligens kommer du att inse att du inte blir överväldigad av någon data – och att du heller aldrig blivit det! Att tro att du har blivit överväldigad av föreställningar eller beskrivningar är bara ännu en data. Förlita dig på korta stunder av öppen intelligens i stället när tron på någon data börjar störa dig.

onsdag 28 december 2011

Alla data är genomsyrade av öppen intelligens

Om en plågsam upplevelse dyker upp och du börjar beskriva den kommer detta att leda till alla möjliga sorters andra tankar om den. Om du stod i en grumlig damm och ville att dammen skulle bli klar skulle du inte röra om i vattnet med en pinne. Du skulle stå stilla tills allt det grumliga sjönk naturligt. Samma sak gäller för upplevelser. När vi låter upplevelser vara genom att helt enkelt förlita oss på öppen intelligens i korta stunder om och om igen blir det tydligt att alla upplevelser klaras upp utan att något behöver göras. Alla data är genomsyrade av öppen intelligens.

tisdag 27 december 2011

Öppen intelligens är grunden till alla data

Korta stunder bekräftar om och om igen det grundläggande tillståndet i varje varseblivning du har som oskiljbart från genomträngande öppen intelligens. Genom att bekräfta att öppen intelligens är grunden till alla data och förlita dig på öppen intelligens i korta stunder kommer så småningom den öppna intelligensens lugn att genomsyra all upplevelse och det finns ingen anledning att ta korta stunder längre.

måndag 26 december 2011

Öppen intelligens är oskiljbar från allt som framträder

Korta stunder av öppen intelligens, upprepade många gånger, uppenbarar naturligt lugn och öppenhet med allting. Korta stunder tas tills öppen intelligens blir uppenbar. Öppen intelligens är oskiljbar från allt som framträder.

söndag 25 december 2011

Det mjuka, kraftfulla ledarskapet över dig själv

Det är som att vara den ultimata modern och fadern till dig själv. Det är det mjuka, kraftfulla ledarskapet över dig själv, där det inte finns någon som helst våldsamhet. Det är som om du hade ett litet barn som du dyrkade och du bara kunde se dess skönhet och kraft och inget annat – oavsett vad andra människor sa. Det är när du alltid ser den växande skönheten, kraften och vitaliteten som du förälskar dig i dig själv.

lördag 24 december 2011

Korta stunder

Korta stunder är den direkta metod och det skickliga sätt som låter alla uppnå den fullständiga naturliga etiken, omtanke, mental och känslomässig stabilitet, kärlek, enorm energi och klarhet som finns i alla människor.

fredag 23 december 2011

Din naturligt förekommande kärlek, omtanke och etik

Återvänd om och om igen till detta korta ögonblick av fullständig öppen intelligens som är kärnan i varje upplevelse och genom att göra detta kommer du att upptäcka din naturligt förekommande kärlek, omtanke och etik vilket gör slut på missuppfattningen.

torsdag 22 december 2011

Den öppna intelligensens kraftfulla kvaliteter och aktiviteter

Att vilja alla väl, att känna sig kraftfull, omhändertagande, etisk och skicklig, att vilja vara till nytta – är allt en del av det du redan är! Genom själva kraften i att förlita sig på öppen intelligens framträder fler och fler ihållande tidsperioder av öppen intelligens under dagen, tills hela ditt liv uppslukas av den öppna intelligensens kraftfulla kvaliteter och aktiviteter. Du börjar inse att du i själva verket aldrig har haft något annat sätt att betrakta saker och ting. Det trodde du bara. Man skulle kunna säga att det är en missuppfattning att inte känna igen öppen intelligens. Det är allt. Det är ett misstag som lätt kan rättas till.

onsdag 21 december 2011

Fullt utvecklad medkänsla finns i öppen intelligens

Sann etik är denna djupa omsorg om, anknytning till och intimitet med allt och alla och förmågan att agera i enhetlighet med detta. När vi går ut i världen och betraktar människor är ingen någonstans en främling. Detta är verkligen vad vi önskar oss. Det är så naturligt, enkelt och lätt. Fullt utvecklad medkänsla finns i öppen intelligens, men vi behöver vara kvar i korta stunder av öppen intelligens, om och om igen, för att göra detta uppenbart och verkligt för oss själva.

tisdag 20 december 2011

Att knyta an förtroligt med allt och alla

Det är endast när vi tillåter allt inom oss att vara som det är och låter allt det yttre vara som det är som vi verkligen kan vara fria från allt i den omedelbara varseblivningen. Då kan vi knyta an förtroligt med allt och alla. Om vi låter alla våra data vara precis som det är kommer vi att kunna förstå andra människor på ett verkligt intimt sätt. Vi kommer att kunna knyta an på ett verkligt och grundläggande sätt till andra människor. Genom kraften i korta stunder av öppen intelligens, som upprepas många gånger, börjar vi verkligen uppleva vad det innebär att vara riktigt i kontakt med oss själva och andra. Vi är i kontakt med det vi verkligen är och vi är i kontakt med andra människor.

måndag 19 december 2011

Lösningen som ger välbefinnande i varje ögonblick

Att förlita sig på öppen intelligens ger en djup förståelse för mänsklighetens villkor såväl som en mycket djup medkänsla och en mycket djup känsla av att vilja alla väl. När du börjar få förtroende för öppen intelligens inser du att den verkligen är lösningen som ger välbefinnande i varje ögonblick. När du upplever detta för dig själv önskar du det för alla.

söndag 18 december 2011

Kärlek, omtanke och klarhet

Kärlek, omtanke och klarhet finns redan närvarande i öppen intelligens såväl som energin att verkligen ha goda relationer med andra människor. Återvänd om och om igen till denna öppna intelligens – det är allt som krävs.

lördag 17 december 2011

Den öppna intelligensens kraft

Vilka dina data än må vara är de källan till den öppna intelligensens kraft. Alla söker alltid omtanke, intimitet och anknytning och det är där omtanke, intimitet och anknytning finns: de finns i dina egna datas naturliga flöde och i alla otäcka tankar och känslor du har och som du är övertygad kommer att krossa dig. Det är där fullständig kärlek, kraft, skönhet och energi finns! De finns i de data som är outhärdliga för dig. Det finns inget sätt att kontrollera flödet i alla fall, så slappna av och vet att du kommer att bli mer och mer van vid detta.

fredag 16 december 2011

Det finns inget att skydda i öppenhet

Många av oss anstränger oss så mycket för att få folk att betrakta oss på bara ett sätt och vi försöker ge akt på allt vi gör så att folk gillar oss, men allt detta är data. Det finns absolut inget att skydda i öppenhet.

torsdag 15 december 2011

Fullständig öppen kärlek, öppen intelligens och energi

Det finns ingen anledning att försöka styra datas flöde. Det finns inte något i någon data som är något annat än fullständigt öppen kärlek, öppen intelligens och energi. Vi har lärt oss att försöka styra data, men de har aldrig behövt styras. Det enda skälet till att vi skulle kunna ha en data om spänning eller en känsla av att saker och ting inte är okej är för att vi lärt oss att försöka kontrollera våra tankar och känslor.

onsdag 14 december 2011

Djup medkänsla

Genom att vila med alla dina egna data börjar du uppleva djup medkänsla för vad du har utsatt dig själv för genom att tro på data. När du känner detta för dig själv känner du det omedelbart för alla.

tisdag 13 december 2011

Alltings naturliga fulländning precis som det är just nu

När vi väl instinktivt börjar känna igen alltings naturliga fulländning precis som det är just nu spelar det ingen roll vad vi tänker eller vilka våra känslor, sinnesförnimmelser eller upplevelser är. Vi låter alla data vara som de är utan att kontrollera detta flöde.

måndag 12 december 2011

Naturligt fulländade

De data som framträder just nu utgör alla en perfekt möjlighet att känna igen öppen intelligens. Vi har alltid varit fulländade och vi har alltid varit okej. Korta stunder, om och om igen, är så enkelt, för vi inser att inget behöver undvikas, inget behöver försvaras och inget behöver kontrolleras. Vilka dataströmmarna än är, är de naturligt fulländade.

söndag 11 december 2011

Fullständig mental och känslomässig stabilitet

Optimal förnyelse och nytta fordrar fullständig mental och känslomässig stabilitet. Snabbt och säkert blir detta tydligt genom utövande av korta stunder av öppen intelligens, upprepade många gånger, tills öppen intelligens är kontinuerlig hela tiden. Korta stunder är som en blixt som slår ner på upplevelser med upplysande klarhet och stabilitet.

lördag 10 december 2011

Fullständigt mästerskap över alla mentala och känslomässiga tillstånd

Genom kraften i ständig öppen intelligens har vi fullständigt mästerskap över alla mentala och känslomässiga tillstånd. Resultatet garanterar omedelbar och långsiktig nytta. I instinktiv öppen intelligens finns förmågan att lätt och utan ansträngning ge kraft till oss själva och andra att vara det bästa vi kan vara.

fredag 9 december 2011

Häpnadsväckande, kraftfull, effektiv och verkningsfull i alla situationer

Vad skulle kunna vara en större lättnad än att sluta försöka fixa med tankar och känslor? På detta sätt upptäcker vi att öppen intelligens är fullständigt häpnadsväckande, så kraftfull, så effektiv och verkningsfull i alla situationer. Alla omständigheter är obehindrade. Och allt detta kommer till stånd genom att bara låta allt vara som det är. Detta sätter fullständigt stopp för alla sorters detaljstyrning.

torsdag 8 december 2011

Intellektuell och känslomässig frihet

Genom kraften i intensiv öppen intelligens sker ett enormt frigörande av den fullständiga spontanitetens välgörande kraft och energi. Där finns extremt kraftfull intellektuell och känslomässig frihet. 

onsdag 7 december 2011

Den öppna intelligensens yttersta välbefinnande

Upplevelser är inte oberoende av öppen intelligens. De har ingen egen självalstrande kraft. Det är öppen intelligens som är den enastående enande intelligensen och det enda bränslet till upplevelser. Alla upplevelser får näring av den fortlöpande öppna intelligensens yttersta välbefinnande.

tisdag 6 december 2011

Upplevelsen är spontant självfrigörande

Genom kraften i öppen intelligens ser vi att upplevelsen försvinner naturligt i och av sig självt. Den är självbefriande. Den är spontant självfrigörande, som den väg en fågel flyger över himlen eller en linje dragen i vatten eller som dimma som löses upp i luften.

måndag 5 december 2011

Det viktigaste valet

Det viktigaste valet i varje ögonblick är detta val: öppen intelligens eller detaljstyrning av upplevelser. Det är endast genom att låta upplevelser vara som de är, som de spontant självfrigörs i strålande öppen intelligens. Genom kraften i instinktivt igenkännande av öppen intelligens frigörs dess stärkande anda av välgörande kraft och energi och blir uppenbar i alla situationer.

söndag 4 december 2011

Vidsträckt vidd av öppen intelligens och energi

Så länge upplevda tillstånd detaljstyrs från ett ögonblick till ett annat begränsas intelligensen till upplevelsernas arena. När tankar och känslor tillåts vara som de är uppstår en vidsträckt vidd av öppen intelligens och energi spontant. Plötsligt finns en lång rad lösningar som inte existerade tidigare.

lördag 3 december 2011

Genomgripande öppen intelligens i alla upplevelser

Utmärkt insikt om alla situationers natur går bortom att hänge sig åt, undvika eller byta ut drivet efter och framvällandet av mentala, känslomässiga och fysiska tillstånd. I stället finns genomgripande öppen intelligens i alla upplevelser. Det finns ingen gräns någonstans, eftersom öppen intelligens och insiktsfullhet genomsyrar varenda situation. Vi känner instinktivt igen den kraftfulla öppna intelligensen som genomsyrar alla tillstånd.  Allt står och faller med denna öppna intelligens. I öppen intelligens finns förmågan att låta allt som händer befrias i dess vidsträckthet och rymlighet.

fredag 2 december 2011

Att låta allt vara som det är

Detaljstyrning av tankar och känslor leder till spänning, hypervaksamhet och kvävningskänslor. Det bygger på att hänge sig åt, undvika eller byta ut negativa tillstånd. Vi ignorerar neutrala tillstånd och hoppas istället på positiva tillstånd. När positiva tillstånd uppstår försöker vi hålla kvar dem och är rädda för att de ska försvinna. Men genom att helt enkelt inte göra någonting när de framträder - genom att låta allt vara som det är – får vi tillgång till fulländad insiktsfullhet, djupgående klarhet, mental och känslomässig stabilitet, medkänsla och enastående skicklighet.

torsdag 1 december 2011

Mental och känslomässig stabilitet

Mental och känslomässig stabilitet kommer till stånd genom öppen intelligens i den omedelbara varseblivningen. Det finns fullständig perceptuell öppenhet i alla upplevelser. Öppen intelligens är den välgörande kraft och energi som överträffar detaljstyrning av tänkande, känslor, sinnesförnimmelser och andra upplevelser. Så länge dessa tillstånd detaljstyrs finns tron att välbefinnande ska komma att bli resultatet av denna detaljstyrning. Välbefinnande kommer dock från öppen intelligens och inte ifrån uttänkta handlingar för att reglera upplevda tillstånd.