onsdag 31 augusti 2011

Storartade förenande grund

När vi betonar den öppna intelligensens klarhet i stället för data öppnar vi upp för den storartade förenande grund av frid och klarhet som är gemensam för alla. 

tisdag 30 augusti 2011

Visshet om öppen intelligens i vår egen upplevelse

Förtroendet för öppen intelligens stärks genom utövandet av korta stunder av öppen intelligens, upprepade många gånger. Tack vare detta vinner vi visshet om öppen intelligens i vår egen upplevelse. Genom kraften i korta stunder, många gånger, börjar vi förlita oss på det som är äkta, autentiskt, vederhäftigt och övertygande i dig. Då blir livet mycket lättare.

måndag 29 augusti 2011

Tillsammans demonstrerar vi dess kraft

Resultaten av korta stunder av oändlig öppen intelligens är mycket kraftfulla. Som global mänsklig gemenskap har vi äntligen fått tillgång till en form av kunskap som kan ge oss fullständig mental och känslomässig stabilitet, klarhet, insiktsfullhet, medkänsla, naturlig etik och en välgörande förmåga att agera skickligt och klokt i alla situationer. Med Internet och den telekommunikation som är tillgänglig idag är detta första gången i historien som alla kan känna till detta. Tillsammans demonstrerar vi dess kraft.

söndag 28 augusti 2011

Naturligt närvarande

Det finns ingen anledning att göra öppen intelligens komplicerad. Eftersom öppen intelligens är basen i alla företeelser är den redan naturligt närvarande. Den är inte något som behöver uppnås någon gång i framtiden. Det är anledningen till att den enda instruktion som behövs är ”korta stunder, upprepas många gånger”. Genom att ta korta stunder av öppen intelligens försäkrar vi oss om att det är okonstlat och naturligt.

lördag 27 augusti 2011

Låt allt vara som det är i öppen intelligens

Fortsätt att ta korta stunder av öppen intelligens och låt allt vara som det är, närhelst du kommer ihåg att göra det, tills öppen intelligens är kontinuerlig hela tiden.

fredag 26 augusti 2011

En kraftfull intelligens

Korta stunder, som upprepas många gånger, blir kontinuerligt. Denna ytterst mäktiga metod ger tillgång till en kraftfull intelligens och klarhet som vi inte uppmärksammar då beskrivningar eller data betonas. 

torsdag 25 augusti 2011

Fullkomlig mental och känslomässig stabilitet

Den allra första stunden av öppen intelligens har redan resulterat i fullständig lättnad, mental och känslomässig stabilitet, insiktsfullhet, medkänsla, nytta för oss själva och nytta för alla. Genom att om och om igen förlita sig på öppen intelligens blir det automatiskt. 

onsdag 24 augusti 2011

Kraften av korta stunder

Flödet av data ändras inte. Allt får helt enkelt vara som det är. Genom kraften i korta stunder av öppen intelligens blir öppen intelligens alltmer uppenbar.

tisdag 23 augusti 2011

Den storartade kraften

Första gången vi gör valet att förlita oss på öppen intelligens, i stället för att betona data, finns en förnimmelse av den storartade kraften i den fullständiga lättnad som står att finna i öppen intelligens. Genom att hålla fast vid detta enda enkla val upptäcker vi nyttan från början. 

måndag 22 augusti 2011

Nyckeln till förtroende för öppen intelligens

På grund av vanan att betona data kanske inte de första korta stunderna av öppen intelligens varar länge till att börja med. Det kanske, med andra ord, inte finns någon riktig stabilitet. Den kanske nästan genast glider undan. Detta är helt i sin ordning. Därför upprepas korta stunder, många gånger, tills det blir automatiskt. Detta är nyckeln till att få förtroende för öppen intelligens.

söndag 21 augusti 2011

Öppen intelligens

Den medfödda förmågan att vara lugn, klok, balanserad och medkännande uppenbaras i öppen intelligens.

lördag 20 augusti 2011

Ett balanserat synsätt

Öppen intelligens i omedelbarheten av tankars, känslors och sinnesförnimmelsers flöde är källan till djupgående insiktsfullhet, ett balanserat synsätt, fullständig mental och känslomässig stabilitet, medkänsla och förmåga att agera skickligt och klokt i alla situationer. 

fredag 19 augusti 2011

Öppen som en klar himmel

Låt bara sinne och kropp vila naturligt, utan att varken söka någonting eller skjuta undan någonting. Detta är allt som behövs, oavsett om aktiviteten är påfrestande, avslappnad eller mittemellan. Det som återstår är klarhet och vakenhet, som är öppen som en klar himmel. Detta är vad öppen intelligens är! När nästa tanke kommer framträder den på grund av den öppna intelligensens klarhet och vakenhet. På samma sätt är den vidsträckta himlen närvarande oavsett av vad som uppstår i den.

torsdag 18 augusti 2011

Avspänd och oerhört kraftfull

Det spelar ingen roll vilka data som uppstår. I öppen intelligens försvinner de naturligt utan att lämna några spår, likt en linje som dras på himlen. Öppen intelligens, avspänd och oerhört kraftfull, är källan till mental och känslomässig stabilitet, insiktsfullhet och mästerliga kvaliteter och aktiviteter. Genom kraften i instinktiv öppen intelligens blir dessa alltmer uppenbara.

onsdag 17 augusti 2011

Data och öppen intelligens är oskiljbara

Data är allt som framträder i den öppna intelligensens allomfattande synsätt. Det kan vara en tanke, känsla, sinnesförnimmelse eller annan upplevelse och det kan relatera till inre eller yttre händelser. Data i öppen intelligens kan liknas vid en vind som blåser genom luften. Vinden och luften är oskiljbara. Båda är luft.

tisdag 16 augusti 2011

Öppen intelligens genomsyrar alla tankar

Den öppna intelligensens klarhet och vakenhet vi identifierar när vi slutar tänka är basen i alla tankar. Den genomsyrar alla tankar utan undantag. Detta liknar hur rymds vidsträckthet är närvarande oberoende av vad som framträder i den.

måndag 15 augusti 2011

Tankar framträder och försvinner naturligt

Alla tankar framträder och försvinner naturligt likt den väg en fågel flyger över himlen.

söndag 14 augusti 2011

Ett ögonblick

När vi slutar tänka för ett ögonblick introducerar vi oss själva till den öppna intelligensens klarhet och snart börjar vi märka att den klarhet som finns när vi inte tänker också finns när vi tänker. 

lördag 13 augusti 2011

Den öppna intelligensens klarhet

På samma sätt som en regnbåge framträder i rymd framträder tankar, känslor, sinnesförnimmelser och andra upplevelser i den öppna intelligensens klarhet och vakenhet. På samma sätt som rymd och en regnbåge är oskiljbara är tankar, känslor, sinnesförnimmelser och andra upplevelser oskiljbara från öppen intelligens.

fredag 12 augusti 2011

Den största av rikedomar

Öppen intelligens belyser en vidsträckt skatt av kraft och nytta hos mänskligheten. Den erbjuder den största av rikedomar. Skatten innefattas i meningen ”korta stunder av öppen intelligens, som upprepas många gånger, blir kontinuerligt”.

torsdag 11 augusti 2011

Inneboende värme

Den öppna intelligensens öppenhet stärker inneboende värme gentemot andra och en önskan att vara till nytta för dem. 

onsdag 10 augusti 2011

Öppen intelligens

Vi upptäcker att det inte finns någon separat öppen intelligens som är skild från data.

tisdag 9 augusti 2011

Data strålar fram och försvinner i öppen intelligens

Alla data strålar fram som den naturligt närvarande öppna intelligensens öppna vidd. De finns i den öppna intelligensens ljus. Till slut försvinner de i den öppna intelligensens rymliga vidd. Denna process är garanterad. 

måndag 8 augusti 2011

Mer omfattande ordning av intelligens

Öppen intelligens är en mer omfattande ordning av intelligens än datadriven intelligens.

söndag 7 augusti 2011

Öppen intelligens genomsyrar data

Den öppna intelligensens vidsyn och data är närvarande samtidigt. Genom att förlita oss på öppen intelligens i korta stunder blir det uppenbart att öppen intelligens genomsyrar data. 

lördag 6 augusti 2011

Den öppna intelligensens dynamiska energi

Data är den öppna intelligensens dynamiska energi.

fredag 5 augusti 2011

Stor enkelhet

”Data” är ett begrepp som inkluderar allting och alla och allting som alla vet, tänker, gör, känner, förnimmer och upplever. Att använda termen ”data” för att inkludera allting och alla gör det enklare att förstå hur mycket stor komplexitet uppstår från stor enkelhet.

torsdag 4 augusti 2011

Plattform för verkligheten

Öppen intelligens är plattformen för verkligheten, hela universum, allting vi ser och inte ser.

onsdag 3 augusti 2011

En ny intelligens

Vår egen intelligens har verklighetens öppna intelligens som sin bas och denna öppna intelligens ersätter den sortens intelligens vi använder för närvarande med en ny intelligens som aldrig tidigare har använts av människor. Alla aspekter av en människa är grundade i denna öppna intelligensverklighet i sig själv.

tisdag 2 augusti 2011

Den mest omfattande nivån

Öppen intelligens är den mest omfattande nivån av intelligens och verklighet.

måndag 1 augusti 2011

Den fundamentala verkligheten

Öppen intelligens sätter oss i samklang med den fundamentala verkligheten.