onsdag 30 november 2011

Storartad nytta, stabilitet och välbefinnande!

Den öppna intelligensen vilar i sig själv. Så fantastiskt! Öppen intelligens leker med att vila i sig själv. Detta är den direkta introduktionen till öppen intelligens: självframträdande kraftfulla kvaliteter och aktiviteter, kärlek och enorm kraft. Storartad nytta! Storartad stabilitet! Storartat välbefinnande!

tisdag 29 november 2011

Naturlig kraft förenar allt i lysande öppen intelligens

Naturlig kraft förenar allt i lysande öppen intelligens. Strålglans uppstår spontant och är oskiljbar från öppen intelligens, såsom himlen är oskiljbar från sin lyster.

måndag 28 november 2011

Den strålande öppna intelligensens väldiga rymd

Det är tydligt att öppen intelligens alltid har vetat vad den är. Det har aldrig funnits någon tid av förvirring eller icke-igenkännande. Liksom icke-igenkännande aldrig har funnits, har det heller aldrig funnits någon motsatt referensram av igenkännande eller någon som känt igen eller inte känt igen. Det har aldrig funnits någon inbillad jag-identitet, så det finns ingen slutgiltig frigörelse från det som inte finns. När naturlig fulländning framträder finns ingen som inser något, det finns ingen ansträngning och inget att förändra. Alla företeelser är likvärdiga med den strålande öppna intelligensens väldiga rymd.

söndag 27 november 2011

Den öppna intelligensens rena välbehag

Alla upplevelser överglänses spontant av öppen intelligens. Detta liknar hur klart solljus plötsligt överglänser alla planeter och stjärnor som är tydliga på natten. Upplevelsen av att vara någon som är fångad i ett tid-och-rum kontinuum försvinner utan att man lägger märke till det. Inget begreppsmässigt stöd behövs. Alla historier om en oberoende personlig identitet är inte mer övertygande än en lättsinnig fantasiberättelse. Det som verkade vara så förut, är det inte nu! Ett leende av stor lättnad stannar helt enkelt kvar som den öppna intelligensens rena välbehag.

lördag 26 november 2011

Den naturliga fulländningens grundläggande rymd

I alla tankar, känslor, sinnesförnimmelser och andra upplevelser är öppen intelligens oundvikligen närvarande. Öppen intelligens är helt enkelt som den är. Den är aldrig distraherad eller påverkad av företeelser, vilka inbegriper födelse, liv och död, vakenhet, dröm och sömn. När mänsklig födelse, liv och död framträder finns endast den naturliga fulländningens grundläggande rymd – den fantastiska och spontana självfrigörelsen av här-och-nu. I naturlig fulländning finns ingen förändring. Den är som den alltid har varit – ljus i ljus, naturlig fulländning i naturlig fulländning.

fredag 25 november 2011

Oförstörbar öppen intelligens

Den naturliga fulländningens rymd är medveten. Öppen intelligens är medveten. Ingen separat eller oberoende öppen intelligens förekommer någonsin i naturlig fulländning. Oförstörbar öppen intelligens – det allomfattande synsättet – är närvarande i alla dess företeelser.

torsdag 24 november 2011

Fenomenens naturliga fulländning

Det finns ingen naturlig fulländning som är separat eller åtskild från fenomen och det finns inga fenomen som är separata eller åtskilda från naturlig fulländning. Fenomenens naturliga fulländning är som ren rymd som strömmar ut i ren rymd eller som klart ljus som strömmar ut i klart ljus. 

onsdag 23 november 2011

Ursprungligen fulländad

Eftersom inga fenomen har någon oberoende natur är deras naturliga fulländning ursprungligen fulländad från den början som inte har någon början. Naturlig fulländning är en obeskrivlig öppenhet som är spontant närvarande och odelbar. Det är rymds rymd, ljusets ljus och energins energi. Naturlig fulländning finns i alla fenomen och fenomenen finns i naturlig fulländning.

tisdag 22 november 2011

Naturlig fulländning strålar ut från alla fenomen

Klarhetens företräde är naturligt i alla upplevelser. Här-och-nu framträder, blomstrar och frigörs spontant i och av sig självt. Detta säkerställs genom den öppna intelligensens självklarhet i alla upplevelser. Det finns ingen mångfald i den stora variationen av fenomen. Eftersom inga fenomen kan befinnas ha en oberoende natur är de alla fria från sina naturligt framträdande referensramar och är en rymd av likvärdighet och jämnhet. Naturlig fulländning strålar ut från alla fenomen, vilka de än må vara.

måndag 21 november 2011

Allt förblir spontant i naturlig fulländning

Fenomenens storartade enhet är naturlig och inte begreppsmässigt skapad. Naturlig fulländning uppenbarar sig i alla fenomen och påverkas inte av deras framträdande. Naturlig fulländning överglänser behovet att skapa perfekta omständigheter genom att arrangera om företeelser. Allt förblir spontant i naturlig fulländning. Denna instinktiva förståelse eller visshet är lika med öppen intelligens.

söndag 20 november 2011

Naturlig fulländning och kraft

Fenomenens natur är förenad i naturlig fulländning och kraft. Alla fenomen saknar oberoende natur. Likt oändlig himmel är varje fenomen likvärdigt med den öppna intelligensens vidsträckta rymd.

lördag 19 november 2011

Naturlig kraft

Essensen i alla data är öppen intelligens, som är synonymt med naturlig kraft. Alla datas sanna natur är likvärdighet. Det finns inte en enda sak som är åtskild från denna likvärdighets rymd. Den öppna intelligensens omfång är en enda rymd av jämnhet i vilken allt är likvärdigt.

fredag 18 november 2011

Mycket enkelt

Vi har enorm energi till att vara till nytta för alla. Vi ser hur välgörande vårt liv verkligen kan vara och hur mycket vi har att bidra med. Vi ser att det är möjligt att bidra på ett avslappnat sätt utifrån en mycket djupgående intelligensnivå som är fullständigt lugn och som inte behöver bevisa någonting. Det är mycket enkelt. 

torsdag 17 november 2011

Tillgång till våra medfödda styrkor, gåvor och talanger

Vi får tillgång till våra medfödda styrkor, gåvor och talanger. Detta ingår i skiftet från tvångsmässig självcentrerad oro till den öppna intelligensens öppenhet, lugn och balanserade synsätt.

onsdag 16 november 2011

Till nytta för alla

När vi väl en gång har blivit introducerade till öppen intelligens är vi nöjda med detta och behöver bara bra sätt att få större tillit. Introduktionen till öppen intelligens är i själva verket det slutliga målet. Sedan återstår verkligen endast att förlita sig på öppen intelligens och dess naturliga kraft som är till nytta för alla.

tisdag 15 november 2011

Naturlig fulländning

Öppen intelligens är naturligt fulländad och fylld med välgörande kvaliteter och aktiviteter. Vi introduceras till denna naturliga fulländning genom vår upplevelse av fördelarna med att vinna tillit till öppen intelligens.

måndag 14 november 2011

Genom igenkännande säkerställs förtroende

Vi låter helt enkelt behovet att engagera oss i flödet av data vila så snart vi kommer ihåg att göra det. Genom kraften i vårt åtagande till detta enkla utövande kommer vi definitivt att få förtroende för öppen intelligens. Data har inte förmågan att distrahera oss och genom igenkännande av öppen intelligens säkerställs förtroende.

söndag 13 november 2011

Oförstörbar öppen intelligens

När vi börjar få tillit till öppen intelligens inser vi i ökande grad att data är den oförstörbara öppna intelligensens naturliga kraft. Vi sätter fullständig tillit till oförstörbar öppen intelligens i stället för till data.

lördag 12 november 2011

Lyhörda, nyttiga och kloka

Nya situationer dyker upp i vårt liv som ger oss möjligheter att antingen gång på gång ge samma gamla respons eller att förlita oss på öppen intelligens. Ett intressant äventyr öppnas upp. Data är oförutsägbara, så det är omöjligt att veta vilken nästa data kommer att vara. Livet blir förunderligt när vi betonar öppen intelligens i stället för data. Vi får lätt för att återhämta oss, blir tillitsfulla, kan skratta åt våra data och vara lyhörda, nyttiga och kloka.

fredag 11 november 2011

Kraft av visdom och nytta

Successivt får vi tillit till öppen intelligens och dess kraft av visdom och nytta. Omfattningen och tajmingen när det gäller att få tillit till öppen intelligens har en takt som är perfekt. Vi lär oss att fullständigt lita på öppen intelligens.

torsdag 10 november 2011

Vila naturligt

Vila naturligt. Detta är att känna igen att alla data är naturligt närvarande i öppen intelligens och att de inte behöver förändras. Vi förlitar oss på öppen intelligens för att låta data flöda förbi på sin naturliga väg.

onsdag 9 november 2011

Låt helt enkelt data bara flöda förbi


Den direkta upplevelsen av vardagslivet flödar öppet i öppen intelligens. Det finns ingen anledning att hänge sig åt, avstå från, förändra, förfina eller analysera synpunkter. Låt helt enkelt data bara flöda förbi i stället för att försöka ändra deras väg. Det är öppen intelligens - källan till datas dynamiska energi - som ska betonas. Ingenting behöver göras åt data.

tisdag 8 november 2011

Lugnet i det som är precis här och nu

Lugnet i det som är precis här och nu kan aldrig utplånas. Allt och alla är redan naturligt kraftfulla, oavsett etikett eller beskrivning. Detta blir uppenbart i korta stunder. Skönheten i korta stunder är att där finns växande förtroende, mer välbefinnande och mer lugnande energi, oavsett vad som tycks hända i våra liv. Det finns en växande känsla av wow, häftigt, som är mycket naturlig. När vi inser hur lätt det är se varje data som bevis på medfödd naturlig kraft. Wow! Det kanske tar ett tag att vänja sig vid detta, men det är helt okej. Oavsett hur flödet i ditt vardagliga liv är, är det perfekt för att detta igenkännande ska äga rum.

måndag 7 november 2011

Fullständig öppenhet

Genom den öppna intelligensens kraft välkomnas allt med fullständig öppenhet. Detta skär automatiskt tvärs igenom de hinder som har skapats av vanemässiga känslomässiga mönster.

söndag 6 november 2011

Välgörande kreativ avsikt

Fullständigt öppen intelligens utlöser värme, glädje, kraft och energi. Öppen intelligens är källan till stabilitet, djupsinnig insiktsfullhet, naturlig etik, spontan motivation att vara till nytta för alla, mästerliga aktiviteter och den faktiska kraften att konsekvent fullfölja välgörande kreativ avsikt. Ja, en kort stund är fullständigt fylld av dessa förmågor. Från första stund känns dessa förmågor igen. Dessa kvaliteter och aktiviteter förblir dock oigenkända när vi fokuserar på data.

lördag 5 november 2011

Alla data är oskiljbara från öppen intelligens

Genom att låta allt detta vara som det är känner vi alltmer igen att alla data är oskiljbara från öppen intelligens - grunden till fullständigt lugnande energi.

fredag 4 november 2011

Naturlighet och lugn

Många av oss är helt inriktade på att försöka kontrollera våra data. Hela dagen försöker vi kontrollera data och mot slutet av dagen faller vi ihop av utmattning. När vi tar korta stunder börjar vi uppleva den naturlighet och det lugn som kommer till stånd genom att vi låter data strömma förbi.

torsdag 3 november 2011

Naturlig kraft

En kort stund av öppen intelligens är en kort stund av instinktiv naturlig kraft. Naturlig kraft är inbyggd och är bara tillgänglig i öppen intelligens. Den är inlagd i varje kort stund – en kort stund som är fullständigt kraftfull och lugnande. Hela flödet av data är genomsyrat av denna stämning av kraftfull, lugnande energi.

onsdag 2 november 2011

Alla data är fulländade och oskiljbara från öppen intelligens

Korta stunder, som upprepas många gånger, tills det blir kontinuerligt är det direkta sättet att uppleva att alla data är fulländade och oskiljbara från öppen intelligens.

tisdag 1 november 2011

Som solens glans på himlen

När vi får förtroende för öppen intelligens upptäcker vi att data frigörs spontant och kvaliteter som klarhet och medkänsla skiner fram i öppen intelligens i likhet med solens glans på himlen.