tisdag 31 januari 2012

Säkerställ välbefinnande med korta stunder många gånger

Säkerställ ditt eget och framtida generationers välbefinnande med korta stunder många gånger. Alla kan förstå detta och komma överens oavsett tro. I öppen intelligens förstås den underliggande meningen med allt.

måndag 30 januari 2012

Som att leva på en ö av guld där allt är guld

Detta är den huvudsakliga instruktionen som inte kräver några studier: korta stunder, många gånger, blir uppenbart. En så enkel gåva tillhör alla. Det är som att leva på en ö av guld där allt är guld. På precis samma sätt innehåller alla ögonblick chansen till den öppna intelligensens rikedomar. Öppen intelligens frigör enorm energi att kunna se allt klart, som att ta bort en ögonbindel från ögonen.

söndag 29 januari 2012

Lysande likt en väldig sol

I varje kort stund finns varmhjärtad välgörande avsikt, medkänsla, strålande öppen intelligens, visdom, mental och känslomässig stabilitet och mästerliga färdigheter redan närvarande och lysande likt en väldig sol. Låt dig inte luras till att tro på något mer komplicerat än detta. Tillförsäkra dig ett fridfullt liv och sprid vänlighet överallt genom kraften i korta stunder.

lördag 28 januari 2012

Den öppna intelligensens dynamiska energi

För att frigöra förmågorna i den öppna intelligensens naturliga fulländning är det viktigt att få förtroende för öppen intelligens. Låt helt enkelt data vara som de är – den öppna intelligensens dynamiska energi som är fri på sin egen plats. Nyckeln till frigörande av visdomens och den naturliga fulländningens oerhörda energi är korta stunder av öppen intelligens, som upprepas många gånger, tills den är uppenbar hela tiden. 

fredag 27 januari 2012

Den naturliga fulländningens rena rymd

Till slut överglänses alla data i den naturliga fulländningens rena rymd. Allt försvinner i förenad grundläggande rymd. Alla ljud försvinner när de uppstår, som ett eko. Företeelser försvinner likt en regnbåge som bleknar bort i skyn och alla andra data försvinner likt en linje dragen i vatten. Detta är den naturligt fulländade öppna intelligensens kraftfulla nytta där det inte längre ens finns möjlighet till separata data.

torsdag 26 januari 2012

Den öppna intelligensens naturliga fulländning

Detta ger upphov till välbefinnande och glädje. Behovet att förlita sig på öppen intelligens upphör. Det finns inte längre något mellanrum mellan öppen intelligens och data. Öppen intelligens och data går inte samman eller skiljs åt. Även om vi gör mycket väsen om alla möjliga saker genom att namnge dem inser vi att data inte är något annat än den öppna intelligensens naturliga fulländning.

onsdag 25 januari 2012

Låt alla data flöda förbi naturligt

Eftersom den öppna intelligensen är fri från behovet att ändra företeelsernas naturliga flöde är det viktigt att slappna av och låta allt vara som det är. Vi är som mest kraftfulla i alla dagliga aktiviteter genom att låta saker vara som de är. Låt alla våra data flöda förbi naturligt utan att försöka ändra deras bana på något sätt. Rädsla, ilska, data om arbete, relationer, pengar, mat och sex fortsätter att framträda. Det är viktigt att veta att det inte är tecken på icke-igenkännande av öppen intelligens att dessa uppstår. Vi förstår och inser i allt högre grad att alla data endast är öppen intelligens.  

tisdag 24 januari 2012

Likt solen och dess strålar

Oskiljbarheten mellan öppen intelligens och data bär på oerhörd energi, djup insiktsfullhet i alltings natur och mer därtill. Öppen intelligens och datas enhetsflöde, likt solen och dess strålar, kommer till uttryck i den naturliga fulländningen och nyttan av de storartade kvaliteter och aktiviteter som uppstår i vardagslivet.

måndag 23 januari 2012

Oskiljbara från öppen intelligens

Data är en enda ström av jämnhet och likvärdighet och är oskiljbara från öppen intelligens på samma sätt som den blå färgen är oskiljbar från himlen. Det finns fullständig likvärdighet i det enhetliga flödet av data. 

söndag 22 januari 2012

Strålande öppen intelligens

Öppen intelligens är i harmoni med data. Det finns inget krigande mot data längre. Detta är det bästa välbefinnandet. Öppen vidsträckt öppen intelligens låter naturligt data vara som de är. Allt sker mycket enkelt. Eftersom inget behov finns att ändra upplevelsernas flöde upphör motmedel och botemedel mot upplevelser fullständigt i ren rymd av strålande öppen intelligens. 

lördag 21 januari 2012

Oskiljbara från öppen intelligens

Besvärande tillstånd förändras inte genom att vi försöker undvika dem, för data kan inte bortse från data, precis som eld inte kan göra sig av med hetta. Besvärande tillstånd kommer inte att förändras genom att vi försöker att ersätta dem med positiva tillstånd, för en dataström kan inte ändra en dataström, precis som en smaragd inte kan ändra sin färg. Data kan inte stillas genom att vi tvingar dem att bli lugna eller analyserar dem, för detta är inget annat än beskrivningar som är inblandade i att manipulera beskrivningar. De kan inte befrias av motmedel av något slag, för det skulle vara som att vilja göra grumligt vatten klart och ändå röra om i det med en pinne. Motmedel är också data som är den öppna intelligensens rena ström. Störande tillstånd är i och av sig själva oskiljbara från öppen intelligens, så låt dem vara som de är och slappna bara av.

fredag 20 januari 2012

Vila naturligt i den öppna intelligensens bekymmersfria välbefinnande

Öppen intelligens är uppenbar och naturligt förekommande i alla dataströmmar oavsett hur de beskrivs. Vila på vilket sätt som helst som känns bekvämt, varken spänt eller slappt, med en lättsam attityd som en person som inte har något mer att göra. Vila naturligt i den öppna intelligensens bekymmersfria välbefinnande.

torsdag 19 januari 2012

Den öppna intelligensens kraftfulla ström

Data behöver inte kontrolleras för att vi ska få tillit till öppen intelligens. Negativa och positiva data är den öppna intelligensens dynamiska energi och kan inte ha någon oberoende natur. Varje ögonblick får stöd av den öppna intelligensens kraftfulla ström.

onsdag 18 januari 2012

Kraftfull öppen intelligens

Öppen intelligens är kontinuerlig, likt den sömlösa himlen. Dess självexisterande natur är som ljus som fyller rymd. Fulländad öppen intelligens är likt ren rymd. När vi vilar naturligt och inte kämpar emot det naturliga flödet av data försvinner de i kraftfull öppen intelligens.

tisdag 17 januari 2012

Fulländat och vackert i det naturliga tillståndet

Vi börjar fullt ut samarbeta med oss själva och andra. Vi börjar se att allt förblir i ett naturligt tillstånd av fullständig samverkan. Genom korta stunder ser vi detta precis just nu. Precis just nu! Oavsett vad som framträder inom oss är det precis som det ska vara. Det vilar fulländat och vackert i det naturliga tillståndet och behöver inte ändras. Korta stunder, som upprepas många gånger, blir uppenbart och kontinuerligt.

måndag 16 januari 2012

Oförstörbar kraft och nytta

Oförstörbar kraft och nytta är vad öppen intelligens och medkänsla är. Vi får kraft genom vårt grundtillstånd och genom att känna igen och identifiera oss med detta grundtillstånd i korta stunder som upprepas många gånger känner vi alltmer av dess praktiska kraft i vårt liv. 

lördag 14 januari 2012

Otrolig kraft

Från den första korta stunden börjar vi se att dessa korta stunder har otrolig kraft. Hur bevisar vi detta för oss själva? Vi testar det i vår egen upplevelse. Genom att förlita oss på korta stunder av medfödd öppen intelligens, om och om igen, ser vi att känslor och tankar som verkligen brukade besvära oss inte längre gör det. Vi kan låta dessa tankar och känslor vara som de är, i stället för att känna att vi behöver göra någonting åt dem. Ända från början ser vi att öppen intelligens är kraftfull och mycket välgörande.

fredag 13 januari 2012

Naturligt närvarande

Genom att naturligt låta allt vila i öppen intelligens om och om igen får vi mer och mer klarhet och medkänsla. Det kommer naturligt till stånd utan ansträngning. Öppen intelligens och medkänsla är ingenting vi kan samla på oss eller lära oss. Vi behöver bara låta allting vara som det är. Medkänsla och klarhet framträder spontant. De kan inte skapas på något sätt och under korta stunder, många gånger, inser vi detta. Vi inser att de redan är naturligt närvarande.  

Precis här

Det finns oerhörd kraft i utövandet av korta stunder, många gånger. Den finns precis här.

torsdag 12 januari 2012

Att agera kraftfullt i världen

När vi grundar oss själva i öppen intelligens finns en otrolig förmåga att se allt möjligt som vi tidigare inte kunde se och att agera kraftfullt i världen. Utifrån den öppna intelligensens fördelaktiga position är vi inte längre begränsade av konventionella referensramar. Oavsett om du är miljövårdare, läkare, ingenjör, bagare eller vad det än må vara har du ett helt annat perspektiv än om den öppna intelligensen saknades. Utifrån den öppna intelligensens perspektiv kommer du att ha en kraft som helt enkelt inte är närvarande om det inte finns förtroende för den öppna intelligensen. Om det finns saker som verkligen är viktiga för dig vill du agera utifrån den klarhet som kommer ur förtroende för öppen intelligens i stället för att agera utifrån begränsningarna i data. När väl begränsningen av konventionell intellektuell spekulation inte längre finns för hur problem ska lösas är alla sorters nya vägar att se på problem öppna.

onsdag 11 januari 2012

Kraften av korta stunder av öppen intelligens

Hur kan vi agera på ett kraftfullt och välgörande sätt i världen? Genom kraften i korta stunder av öppen intelligens, många gånger, tills det blir kontinuerligt. Utan detta kommer vi inte att kunna hindra oss själva från att få känslomässiga reaktioner och alla sorters vilda och tokiga tankar som kommer att avleda oss i många riktningar. I stället grundar vi oss själva i öppen intelligens och får tillit till den öppna intelligensen. Genom detta vet vi hur vi ska agera skickligt och kraftfullt i varje ögonblick. Och vi vet att vi kommer att vara okej.

tisdag 10 januari 2012

Okonstlad naturlighet

Genom korta stunder, många gånger, försäkrar vi oss om okonstlad naturlighet. Denna öppna intelligensens okonstlade naturlighet är en kraft som är medfödd hos varenda människa. I takt med att vi får tillit till öppen intelligens blir våra mentala, känslomässiga och fysiska tillstånd och kvaliteterna och aktiviteterna i vårt liv genomsyrade av kraftfull öppen intelligens på ett naturligt och spontant sätt.

måndag 9 januari 2012

Öppen intelligens

Korta stunder av öppen intelligens, många gånger, är vad du verkligen kan räkna med.

söndag 8 januari 2012

Öppen intelligens i korta stunder blir uppenbar genom hela din dag

Närhelst du spontant kommer ihåg korta stunder av öppen intelligens är det okej. Försök inte använda det som plåster på en specifik situation för att undvika eller ersätta situationen. Till att börja med börjar du få tillit till den okonstlade, spontana, alltid närvarande öppna intelligensen i alla data, sedan förlitar du dig på öppen intelligens om och om igen i stället för på beskrivningar. Förlita dig på öppen intelligens i korta stunder som en tråd genom ditt liv och öppen intelligens kommer att bli uppenbar genom hela din dag.

lördag 7 januari 2012

Öppen intelligens till nytta för alla

Det är inte bara öppen intelligens för den öppna intelligensens skull. Det är öppen intelligens till nytta för alla. Det är mycket lätt att se huruvida resultatet av öppen intelligens verkligen finns i dina egna upplevelser. Du ser det genom att naturligt vilja vara till nytta för alla, genom att vara naturligt hjälpsam och genom ökande mental och känslomässig stabilitet som är uppenbar för dig såväl som andra. Detta är bevis på tilliten till öppen intelligens. Kraften i öppen intelligens är alltmer uppenbar och självklar i livet.

fredag 6 januari 2012

Vem du än är, vilka data du än har, är de bevis på naturlig fulländning

Du inser vad som motiverat dig att handla impulsivt och du inser vad som motiverar andra människor att handla impulsivt. Detta är mycket kraftfullt och är en annan anledning till varför det är mycket viktigt att inte ta det som händer som bevis på avsaknad av öppen intelligens. Vad det än är, så är detta vad det är. Hur du än är så är det utmärkt. Vem du än är, vilka data du än har, är de bevis på naturlig fulländning.

torsdag 5 januari 2012

Fullständigt bekväma med datas naturliga flöde

Att ha fullständigt förtroende för öppen intelligens innebär att vi är fullständigt bekväma med datas naturliga flöde – och detta naturliga flöde innefattar allt: svartsjuka, ilska, hat, sällhet, begär, rädsla, allting. Blir vi däremot helt gripna av dessa känslor och inte förlitar oss på öppen intelligens och vår egen naturliga klarhet, kan vi handla impulsivt utifrån dessa känslor.

onsdag 4 januari 2012

Fullständig öppenhet

Under en kort stund av öppen intelligens upplever vi fullständig öppenhet. Att få smaka på korta stunder hjälper oss att inse att denna öppenhet genomsyrar allting. Den öppna intelligensens öppenhet är en mycket behaglig rymd av absolut välbefinnande, klarhet och lugn.

tisdag 3 januari 2012

Naturlig intelligens genomsyrar allt

Genom att tillåta korta stunder av öppen intelligens kommer naturlig öppen intelligens att bli uppenbar. I varje kort stund kommer vi i kontakt med kraften i naturlig öppen intelligens. Naturlig intelligens genomsyrar allt. Allteftersom vi njuter av mer kraftfull öppen intelligens börjar vi lägga märke till att den öppna intelligensens naturliga kraft alltid är närvarande och att den inte är en destination vi behöver nå.

måndag 2 januari 2012

Öppen intelligens är det största stödet

Alla kraftfulla kvaliteter och aktiviteter finns redan i varje kort stund. Du kan räkna med detta utan undantag. Vi behöver ingenting annat. Ta varje möjlighet att optimera öppen intelligens. Öppen intelligens är det största stödet. Förlita dig på stöd från dem som har fått förtroende för öppen intelligens före dig. Förlita dig på de Fyra Stöttepelarna. Detta gör öppen intelligens enkel för alla. Alla är inkluderade. Ingen är utanför.

söndag 1 januari 2012

I varje ögonblick

Genom att upprepat förlita oss på korta stunder väljer vi öppen intelligens framför beskrivningars förvirring om och om igen. Detta enkla val kan göras i varje ögonblick. Det är helt upp till dig.