söndag 31 mars 2013

Den öppna intelligensens rena välbehag


Alla upplevelser överglänses spontant av öppen intelligens. Detta liknar hur klart solljus plötsligt överglänser alla planeter och stjärnor som är tydliga på natten. Upplevelsen av att vara någon som är fångad i ett tid-och-rum kontinuum försvinner utan att man lägger märke till det. Inget begreppsmässigt stöd behövs. Alla historier om en oberoende personlig identitet är inte mer övertygande än en lättsinnig fantasiberättelse. Det som verkade vara så förut, är det inte nu! Ett leende av stor lättnad stannar helt enkelt kvar som den öppna intelligensens rena välbehag. 

lördag 30 mars 2013

Självfrigörelsen av här-och-nu


I alla tankar, känslor, sinnesförnimmelser och andra upplevelser är öppen intelligens oundvikligen närvarande. Öppen intelligens är helt enkelt som den är. Den är aldrig distraherad eller påverkad av företeelser, vilka inbegriper födelse, liv och död, vakenhet, dröm och sömn. När mänsklig födelse, liv och död framträder finns endast den naturliga fulländningens grundläggande rymd – den fantastiska och spontana självfrigörelsen av här-och-nu. I naturlig fulländning finns ingen förändring. Den är som den alltid har varit – ljus i ljus, naturlig fulländning i naturlig fulländning.

fredag 29 mars 2013

Oförstörbar öppen intelligens

Den naturliga fulländningens rymd är medveten. Öppen intelligens är medveten. Ingen separat eller oberoende öppen intelligens förekommer någonsin i naturlig fulländning. Oförstörbar öppen intelligens – det allomfattande synsättet – är närvarande i alla dess företeelser.

torsdag 28 mars 2013

Ren rymd


Det finns ingen naturlig fulländning som är separat eller åtskild från fenomen och det finns inga fenomen som är separata eller åtskilda från naturlig fulländning. Fenomenens naturliga fulländning är som ren rymd som strömmar ut i ren rymd eller som klart ljus som strömmar ut i klart ljus.  

onsdag 27 mars 2013

Naturlig fulländning finns i alla fenomen


Eftersom inga fenomen har någon oberoende natur är deras naturliga fulländning ursprungligen fulländad från den början som inte har någon början. Naturlig fulländning är en obeskrivlig öppenhet som är spontant närvarande och odelbar. Det är rymds rymd, ljusets ljus och energins energi. Naturlig fulländning finns i alla fenomen och fenomenen finns i naturlig fulländning. 

tisdag 26 mars 2013

Den öppna intelligensens självklarhet


Den öppna intelligensens företräde är naturligt i alla upplevelser. Här-och-nu framträder, blomstrar och frigörs spontant i och av sig självt. Detta säkerställs genom den öppna intelligensens självklarhet i alla upplevelser. Det finns ingen mångfald i den stora variationen av fenomen. Eftersom inga fenomen kan befinnas ha en oberoende natur är de alla fria från sina naturligt framträdande referensramar och är en rymd av likvärdighet och jämnhet. Naturlig fulländning strålar ut från alla fenomen, vilka de än må vara.