onsdag 29 februari 2012

Öppen som en klar himmel

Låt bara kropp och sinne vila naturligt, utan att stöta bort data, utan att söka någonting. Detta är allt som krävs oavsett om aktiviteten är ansträngande, avslappnad eller mittemellan. Det som kvarstår är strålande klarhet och vakenhet som är öppen som en klar himmel. Detta är vad öppen intelligens är!

tisdag 28 februari 2012

Avslappnad och enormt kraftfull

Det spelar ingen roll vilka dataströmmar som uppstår. De försvinner naturligt i öppen intelligens utan att lämna några spår, likt en linje som dras på himlen. Öppen intelligens, avslappnad och enormt kraftfull, är källan till mental och känslomässig stabilitet, insiktsfullhet och mästerliga kvaliteter och aktiviteter. Genom kraften i det instinktiva igenkännandet av öppen intelligens blir dessa alltmer uppenbara.

måndag 27 februari 2012

Spontan nytta

Spontan nytta är verklig medkänsla, djup omsorg just nu. Spontan nytta, oskiljbar från öppen intelligens, är människornas naturliga verklighet och kräver inte att vi odlar medkänsla. Verklig medkänsla är omedelbar och grundad i nuet.
Spontan nytta strålar fram det automatiska självfrigörandet av varje nu. På samma sätt strålar solen fram sina strålar.

söndag 26 februari 2012

Den öppna intelligensens uppvisning

Data är oskiljbara från öppen intelligens på samma sätt som den blå färgen är oskiljbar från himlen. Vi börjar inse att inga data har något ursprung oberoende av öppen intelligens. Tankar, känslor, sinnesförnimmelser och andra upplevelser känns helt enkelt igen som data eller en dataström, den öppna intelligensens uppvisning eller ljussignal. Se just nu på din egen upplevelse för att upptäcka om det är så här eller inte.

lördag 25 februari 2012

Den öppna intelligensens allomfattande vidsyn

Alla data framträder och försvinner naturligt, likt den väg en fågel flyger över himlen. ”Data” är allting som händer i den öppna intelligensens allomfattande vidsyn. Det kan vara tankar, känslor, sinnesförnimmelser eller andra upplevelser; det kan handla om inre eller yttre händelser. Data i öppen intelligens är likt solljus som genomsyrar rymd. På samma sätt är solljus och rymd oskiljbara.

fredag 24 februari 2012

Strålande klarhet och vakenhet

Vad är en kort stund av öppen intelligens? För att veta svaret på den frågan sluta tänk – bara för ett ögonblick. Vad finns kvar? En förnimmelse av vakenhet och klarhet är kvar. Detta är vad öppen intelligens är: strålande klarhet och vakenhet som är öppen som en molnfri himmel. Öppen intelligens finns såväl när vi inte tänker, icke-begreppsmässiga tillstånd, som när vi tänker.

torsdag 23 februari 2012

Eran av storartad nytta

Vi människor har gått in i Eran av storartad nytta, en era som är oändlig. Vår roll i denna era är som skapare av kunskap och nytta utan slut.

onsdag 22 februari 2012

Livstillfredsställelese, blomstrande och generositet

Öppen intelligens innebär spontan hängivenhet till nytta med djup omsorg för alla och allting. Livstillfredsställelse, blomstrande och generositet flödar fram ur öppen intelligens. Människor kan äntligen känna igen verkligheten och blomstra

tisdag 21 februari 2012

Öppenhjärtig nytta, samarbete och fred

Öppen intelligens belyser en skatt av vidsträckt nytta hos mänskligheten. Den ger den största av rikedomar. Skatten kan innefattas i meningen ”korta stunder av öppen intelligens, som upprepas många gånger, blir kontinuerligt”.
Denna enkla mening kan faktiskt ha den stora kraften att skapa öppenhjärtig nytta, samarbete och fred inom den globala mänskliga gemenskapen.

måndag 20 februari 2012

Öppenhjärtig, kraftfull intelligens


När förtroende inspireras av de Fyra Stöttepelarna - 1) korta stunder av öppen intelligens, 2) tränaren, 3) träningen och 4) den världsomspännande gemenskapen – finns alltmer instinktivt igenkännande av öppenhjärtig, kraftfull öppen intelligens tills det är kontinuerligt hela tiden. Då finns inte längre någon möjlighet att bli lurad av datas framträdande, inte så länge vi lever och inte när vi dör.

söndag 19 februari 2012

Den starkaste kraften på jorden

Underskatta aldrig kraften i detta enkla utövande. Det är den starkaste kraften på jorden.

lördag 18 februari 2012

Det optimala sättet att vara människa

Bevara öppen intelligens väl och den kommer att tjäna dig fullständigt. Detta är mycket enkelt. Det finns ingenting vi behöver göra. Slappna bara av i kraftfull öppen intelligens. Vad du än gör så är det ett starkt uttryck för öppen intelligens. Ta kontakt med den öppna intelligensens kraft i stället för definitionerna på data – detta är skillnaden. Detta är sann urskiljningsförmåga. Öppen intelligens är själva denna stora kraft i mänsklig form. Det är det optimala sättet att vara människa.

fredag 17 februari 2012

Fullständigt stabil, oförstörbar och oföränderlig

Mötet med korta stunder är verkligen lyckosamt. Var snäll och inse i hur hög grad du har haft tur som någonsin har hört talas om detta. Oavsett vad som händer med din kropp, din röst eller ditt sinne är öppen intelligens fullständigt stabil, oförstörbar och oföränderlig. Födelsen sker, livet sker, döden sker och ditt grundläggande tillstånd av öppen intelligens är oförstörbart. Identifiera dig med det hos dig själv som aldrig kan förstöras och som skyddar dig i alla situationer.

torsdag 16 februari 2012

Mental och känslomässig stabilitet i öppen intelligens


Utan att konstra till någonting, finner vi mental och känslomässig stabilitet i öppen intelligens som är fulländad vad som än framträder. Vänlighet, häpnadsväckande förmågor och visdom kommer från för evigt orubblig öppen intelligens som känner igen sig själv som lika stabil i både plågsamma och fridfulla data. Detta är sann stabilitet.

onsdag 15 februari 2012

För evigt strålande öppen intelligens

Om du ångrar det förflutna, förlita dig på öppen intelligens. Om du ångrar nuet, förlita dig på öppen intelligens. Om du är rädd för framtiden, förlita dig på öppen intelligens. Det spelar ingen roll vad som händer: lättnaden i och förståelsen av vad som sker finner vi i igenkännandet av öppen intelligens. Det finns inget annat sätt att verkligen förstå, känna igen eller inse beskaffenheten hos det som sker än i denna korta stund av för evigt strålande öppen intelligens.

tisdag 14 februari 2012

Inneboende strålande och kraftfull energi

När vi förlitar oss på öppen intelligens börjar vi se att vi har en inneboende strålande och kraftfull energi som är oskiljbar från allting om oss. Allt i oss är denna medfödda strålande energis magnifika förevisning och den öppna intelligensens storartade hem.

måndag 13 februari 2012

Den kraftkälla som är alltings natur

Varje kort stund av öppen intelligens härrör från den för evigt ökande och spontana motivationen och energin att få till stånd universell lycka och välgörande omständigheter för alla. Hela grunden i naturen själv är spontan kraft, motivation och energi, en spontan förmåga att svara an på allt och alla. När man förlitar sig på en kort stund av öppen intelligens är det denna kraftkälla man tar kontakt med – den kraftkälla som är alltings natur.

söndag 12 februari 2012

Obeveklig kraft att vara till nytta

När lugnande energi blir alltmer uppenbar upptäcker vi att det i orubblig öppen intelligens finns en obeveklig kraft att vara till nytta. Förr har vi kanske på konstlad väg skapat sätt att vara till nytta, men i orubblig öppen intelligens är den obevekliga viljan att vara till nytta vår naturliga läggning. Det är det sätt på vilket ens liv flödar när det inte finns någon ansträngning. Alla andra sätt att göra saker på försvinner. Det krävs ingen ansträngning för att det ska vara på det sättet. Det är helt enkelt naturligt så.

lördag 11 februari 2012

Vår kraftfulla och fridfulla natur

Vi börjar känna: “Wow! Den här korta-stunder-grejen fungerar verkligen!”  Vi börjar lägga märke till att allt går lättare. Våra tankar och känslor flödar förbi utan ansträngning. Även om vi skulle uppleva en fullständig omvälvning i någon del av vårt liv har vi ett lugn som inte fanns där tidigare. Vi har inte bara presenterats för vår kraftfulla och fridfulla natur, utan nu lever vi med den och vi vet att den finns där för oss hela tiden.

fredag 10 februari 2012

Oåterkallelig frid

En utomordentlig illustration av hur öppen intelligens finns i alla våra tankar, känslor, sinnesförnimmelser och andra upplevelser är den om smöret som finns i grädden. När grädde kärnas blir smöret uppenbart. 
På samma sätt kan vi räkna med att korta stunder av frid, som upprepas många gånger, spontant blir kontinuerlig frid i alla situationer. Vi finner oåterkallelig frid hela tiden.

torsdag 9 februari 2012

Medkänsla inneboende i allt

Genom att vi förlitar oss på öppen intelligens finner vi att medkänsla är inneboende i allt och det behöver inte vara konstlat på något sätt. Vi upptäcker alltings inneboende, organiska, ohämmade harmoni i korta stunder, många gånger.

onsdag 8 februari 2012

Fridfull relation till alla

När vi blir övertygade om öppen intelligens finner vi ett naturligt sätt att vara i en fridfull relation till alla. För första gången får vi förmågan att vara helt och hållet kärleksfulla och starkt medkännande.

tisdag 7 februari 2012

Intimt förenad med allt och alla

Genom utövandet av korta stunder av innerlig öppen intelligens, som upprepas många gånger, börjar vi verkligen känna oss intimt förenade med allt och alla. Då har vi verkligen för första gången förmågan att vara i relation med någon annan. Genom kraften i korta stunder kommer vi underfund med vad verklig kärlek handlar om. Vi upptäcker att den kärlek vi sökt hos någon annan i själva verket finns inom oss. Vi skulle kunna söka den för evigt i andra människor, platser eller saker, men vi skulle aldrig hitta den där. Verklig kärlek finns i vår medfödda fridfulla natur. Det enda sättet vi verkligen kan uppleva detta på hela tiden är genom kraften i korta stunder.

måndag 6 februari 2012

I öppen intelligens-kraft finns ingenting vi inte kan vara

Öppen intelligens är ett rop på handling, ett rop på kraften i vår egen natur och vår egen värld. Det är upp till dig och det är upp till mig; i öppen intelligens-kraft finns ingenting vi inte kan vara. Med den öppna intelligensens naturresurs och kraft kan vi bygga den värld vi vill ha – tillsammans.

söndag 5 februari 2012

I korta stunder många gånger blir öppen intelligens och frid uppenbara

Fredskraft är lika med öppen intelligens och öppen intelligens är lika med fredskraft. Nyckeln är att i korta stunder, många gånger, blir öppen intelligens och frid uppenbara.

lördag 4 februari 2012

Allt är förenat i frid

Genom att vi förlitar oss på korta stunder av öppen intelligens kommer vi fram till den definitiva slutsatsen att allt är förenat i frid. I det läget handlar det inte om någon form av påhittad intellektuell process för oss, utan om vår egen direkta upplevelse. Frid finns där när vi lider oerhörd känslomässig hjärtesorg och vi ser att hjärtesorgen är oskiljbar från vår fridfulla natur eller när vi är i ett förödande fysiskt tillstånd och vi ser att också detta är oskiljbart från genomsyrande frid. När detta är vår direkta upplevelse, upplever vi alltmer att allting är genomsyrat av frid.

fredag 3 februari 2012

Att känna igen den frid som genomsyrar allt

I våra liv lär vi oss allt om motsatser som bra och dålig, kärlek och hat, så när vi för första gången hör talas om korta stunder av öppen intelligens tänker vi: ”Oj underbart, jag kan bli av med alla mina negativa tillstånd.” Men sedan upptäcker vi ganska snart att detta inte alls är vad korta stunder av öppen intelligens handlar om. Det handlar om att känna igen den frid som genomsyrar allt. Vi försöker inte bli kvitt något. Snarare upplever vi alltings sanna natur.

torsdag 2 februari 2012

Den öppna intelligensens fridfulla lugn

Den fridfulla öppna intelligensen är alla våra upplevelsers natur. Var finns denna frid? Den finns i vår vardagliga upplevelse. Den finns ingen annanstans än där. Den är inte något speciellt som är skilt från allting annat. Den genomsyrar allt. När vi förlitar oss på korta stunder av öppen intelligens är det mycket viktigt att ha en klar förståelse för att alla våra tankar, känslor, sinnesförnimmelser och andra upplevelser är genomsyrade av den öppna intelligensens fridfulla lugn. Varje tanke vi tänker, varje känsla vi har, varje handling vi ägnar oss åt är tidlöst fri, organisk och fylld med fridfull öppen intelligens.

onsdag 1 februari 2012

Den väldiga enande kärlekskraften

Alla de ädlaste strävanden inryms i öppen intelligens – den väldiga enande kärlekskraften.