fredag 31 augusti 2012

Korta stunder av medfödd öppen intelligens

Från den första korta stunden börjar vi se att dessa korta stunder har otrolig kraft. Hur bevisar vi detta för oss själva? Vi testar det i vår egen upplevelse. Genom att förlita oss på korta stunder av medfödd öppen intelligens, om och om igen, ser vi att känslor och tankar som verkligen brukade besvära oss inte längre gör det. Vi kan låta dessa tankar och känslor vara som de är, i stället för att känna att vi behöver göra någonting åt dem. Ända från början ser vi att öppen intelligens är kraftfull och mycket välgörande.

torsdag 30 augusti 2012

Medkänsla och klarhet framträder spontant

Genom att naturligt låta allt vila i öppen intelligens om och om igen får vi mer och mer klarhet och medkänsla. Det kommer naturligt till stånd utan ansträngning. Öppen intelligens och medkänsla är ingenting vi kan samla på oss eller lära oss. Vi behöver bara låta allting vara som det är. Medkänsla och klarhet framträder spontant. De kan inte skapas på något sätt och under korta stunder, många gånger, inser vi detta. Vi inser att de redan är naturligt närvarande. 

onsdag 29 augusti 2012

Oerhörd kraft


Det finns oerhörd kraft i utövandet av korta stunder, många gånger. Den finns precis här.

tisdag 28 augusti 2012

Att agera kraftfullt i världen

När vi grundar oss själva i öppen intelligens finns en otrolig förmåga att se allt möjligt som vi tidigare inte kunde se och att agera kraftfullt i världen. Utifrån den öppna intelligensens fördelaktiga position är vi inte längre begränsade av konventionella referensramar. Oavsett om du är miljövårdare, läkare, ingenjör, bagare eller vad det än må vara har du ett helt annat perspektiv än om den öppna intelligensen saknades. Utifrån den öppna intelligensens perspektiv kommer du att ha en kraft som helt enkelt inte är närvarande om det inte finns förtroende för den öppna intelligensen. Om det finns saker som verkligen är viktiga för dig vill du agera utifrån den klarhet som kommer ur förtroende för öppen intelligens i stället för att agera utifrån begränsningarna i data. När väl begränsningen av konventionell intellektuell spekulation inte längre finns för hur problem ska lösas är alla sorters nya vägar att se på problem öppna.

måndag 27 augusti 2012

Tillit till den öppna intelligensen


Hur kan vi agera på ett kraftfullt och välgörande sätt i världen? Genom kraften i korta stunder av öppen intelligens, många gånger, tills det blir kontinuerligt. Utan detta kommer vi inte att kunna hindra oss själva från att få känslomässiga reaktioner och alla sorters vilda och tokiga tankar som kommer att avleda oss i många riktningar. I stället grundar vi oss själva i öppen intelligens och får tillit till den öppna intelligensen. Genom detta vet vi hur vi ska agera skickligt och kraftfullt i varje ögonblick. Och vi vet att vi kommer att vara okej.

söndag 26 augusti 2012

Okonstlad naturlighet

Genom korta stunder, många gånger, försäkrar vi oss om okonstlad naturlighet. Denna öppna intelligensens okonstlade naturlighet är en kraft som är medfödd hos varenda människa. I takt med att vi får tillit till öppen intelligens blir våra mentala, känslomässiga och fysiska tillstånd och kvaliteterna och aktiviteterna i vårt liv genomsyrade av kraftfull öppen intelligens på ett naturligt och spontant sätt.

lördag 25 augusti 2012

Den öppna intelligensens fördelaktiga perspektiv

Genom att grunda oss själva i öppen intelligens får vi en otrolig förmåga att se alla sorters lösningar som vi inte kunde se tidigare och att handla kraftfullt och praktiskt i världen. Utifrån den öppna intelligensens fördelaktiga perspektiv är vi inte längre begränsade av konventionella referensramar.

fredag 24 augusti 2012

Korta stunder

Korta stunder av öppen intelligens, många gånger, är vad du verkligen kan räkna med.

torsdag 23 augusti 2012

Den okonstlade, spontana, alltid närvarande öppna intelligensen

Närhelst du spontant kommer ihåg korta stunder av öppen intelligens är det okej. Försök inte använda det som plåster på en specifik situation för att undvika eller ersätta situationen. Till att börja med börjar du få tillit till den okonstlade, spontana, alltid närvarande öppna intelligensen i alla data, sedan förlitar du dig på öppen intelligens om och om igen i stället för på beskrivningar. Förlita dig på öppen intelligens i korta stunder som en tråd genom ditt liv och öppen intelligens kommer att bli uppenbar genom hela din dag.

onsdag 22 augusti 2012

Öppen intelligens till nytta för alla

Det är inte bara öppen intelligens för den öppna intelligensens skull. Det är öppen intelligens till nytta för alla. Det är mycket lätt att se huruvida resultatet av öppen intelligens verkligen finns i din egen upplevelse. Du ser det genom att naturligt vilja vara till nytta för alla, genom att vara naturligt hjälpsam och genom ökande mental och känslomässig stabilitet som är uppenbar för dig såväl som andra. Detta är bevis på tilliten till öppen intelligens. Kraften i öppen intelligens är alltmer uppenbar och självklar i livet.

tisdag 21 augusti 2012

Öppenheten i rymd


Precis som rymd är opåverkad av allt som framträder i den är öppen intelligens opåverkad av sina data. Öppenheten i rymd kan liknas vid vår egen öppna intelligens.