söndag 30 september 2012

Den öppna intelligensens storartade hem


När vi förlitar oss på öppen intelligens börjar vi se att vi har en inneboende strålande och kraftfull energi som är oskiljbar från allting om oss. Allt i oss är denna medfödda strålande energis magnifika förevisning och den öppna intelligensens storartade hem.

lördag 29 september 2012

Den kraftkälla som är alltings natur


Varje kort stund av öppen intelligens härrör från den för evigt ökande och spontana motivationen och energin att få till stånd universell lycka och välgörande omständigheter för alla. Hela grunden i naturen själv är spontan kraft, motivation och energi, en spontan förmåga att svara an på allt och alla. När man förlitar sig på en kort stund av öppen intelligens är det denna kraftkälla man tar kontakt med – den kraftkälla som är alltings natur. 

fredag 28 september 2012

En obeveklig kraft att vara till nytta


När lugnande energi blir alltmer uppenbar upptäcker vi att det i orubblig öppen intelligens finns en obeveklig kraft att vara till nytta. Förr har vi kanske på konstlad väg skapat sätt att vara till nytta, men i orubblig öppen intelligens är den obevekliga viljan att vara till nytta vår naturliga läggning. Det är det sätt på vilket ens liv flödar när det inte finns någon ansträngning. Alla andra sätt att göra saker på försvinner. Det krävs ingen ansträngning för att det ska vara på det sättet. Det är helt enkelt naturligt så. 

torsdag 27 september 2012

Vår kraftfulla och fridfulla natur


Vi börjar känna: “Wow! Den här korta-stunder-grejen fungerar verkligen!”  Vi börjar lägga märke till att allt går lättare. Våra tankar och känslor flödar förbi utan ansträngning. Även om vi skulle uppleva en fullständig omvälvning i någon del av vårt liv har vi ett lugn som inte fanns där tidigare. Vi har inte bara presenterats för vår kraftfulla och fridfulla natur, utan nu lever vi med den och vi vet att den finns där för oss hela tiden.

onsdag 26 september 2012

Växande välgörande energi


Genom kraften i korta stunder börjar vi alltmer upptäcka en känsla av fridfull öppen intelligens som fyller oss med lugnande kraftfull energi. Genom att fortsätta med korta stunder närhelst vi kommer ihåg att göra det börjar stunderna naturligt att bli längre. När stunderna av öppen intelligens blir längre finner vi att vårt sinne och vår kropp fungerar bättre. Vi börjar lägga märke till en lugnande kvalitet i vårt dagliga liv och växande välgörande energi. 

tisdag 25 september 2012

Oåterkallelig frid


En utomordentlig illustration av hur öppen intelligens finns i alla våra tankar, känslor, sinnesförnimmelser och andra upplevelser är den om smöret som finns i grädden.  När grädde kärnas blir smöret uppenbart. På samma sätt kan vi räkna med att korta stunder av frid, som upprepas många gånger, spontant blir kontinuerlig frid i alla situationer. Vi finner oåterkallelig frid hela tiden.