fredag 30 november 2012

I samklang med den fundamentala verkligheten


Öppen intelligens sätter oss i samklang med den fundamentala verkligheten.

torsdag 29 november 2012

Kraftfulla lösningar för förändring


I Balanced View-gemenskapen ser vi hur det fungerar för alla att förlita sig på den öppna intelligensens förmågor att skapa kraftfulla lösningar för förändring – individuellt och kollektivt – detta är hur gräsrötterna verkligen stärker samhället.

onsdag 28 november 2012

Oändlig öppen intelligens


När vi ser till resultaten av korta stunder av oändlig öppen intelligens finner vi att de verkligen är mycket kraftfulla. Som global mänsklig gemenskap har vi fått tillgång till en form av kunskap som ger oss fullständig mental och känslomässig stabilitet, insiktsfullhet, medkänsla, naturlig etik, välgörande mästerliga förmågor i alla situationer och konsekvent förmåga att fullfölja välgörande avsikt.

tisdag 27 november 2012

Genomsyrande ömsesidig harmoni


Öppen intelligens sätter en standard för samhället av ögonblicklig och långvarig nytta som inkluderar mental och känslomässig stabilitet, djupgående insiktsfullhet, stark medkänsla, ett välgörande sätt att relatera till andra, optimal hälsa, ekonomisk säkerhet, spontan etik, välgörande tal, lösningsorienterade handlingar, spontan motivation att vara till gagn för alla, konsekvent kraft att fullfölja kreativ avsikt, ren miljö och genomsyrande ömsesidig harmoni.
Detta är din födslorätt: fånga den idag!

måndag 26 november 2012

Vår sanna potential


Genom kraften i öppen intelligens blir vi naturliga och spontana. Vi relaterar med värme och rättframhet och uppenbarar vår sanna potential att vara till otrolig nytta för oss själva och andra utan att konstra till det.

söndag 25 november 2012

Sinnets fullständiga enkelhet


Den öppna intelligensens naturliga lugn är vidöppet i alla data. Öppen intelligens är sinnets fullständiga enkelhet och vidsträckthet.