tisdag 31 december 2013

Sann, okonstlad identitet

En snävt uppbyggd personlig identitet skapas genom att vi samlar på data. Sann, okonstlad identitet hittar vi i öppen intelligens och dess naturliga och användbara sätt att vara.

måndag 30 december 2013

Alla data har sin källa i öppen intelligens

Alla data har sin källa i öppen intelligens och inga data kan befinnas ha en självständig natur.

söndag 29 december 2013

Alla data har sitt enda ursprung i öppen intelligens

När data betonas antas de ha en kraft i sig själva. Att instinktivt känna igen öppen intelligens är att veta att alla data har sitt enda ursprung i öppen intelligens. 

lördag 28 december 2013

Livsstillfredsställelse och blomstrande


Livsstillfredsställelse och blomstrande kommer ur korta stunder av öppen intelligens i stället för att försöka styra data. Enkel, uppriktig öppen intelligens är klargörande och ger kraft. Den uttömmer skadliga psykologiska och beteendemässiga mönster och fulländar samtidigt välgörande kvaliteter och aktiviteter.

fredag 27 december 2013

Att fullt ut omfamna hela livet

Öppen intelligens är inte ett sätt att undvika vardagslivet. Det är ett sätt att fullt ut omfamna hela livet utifrån fördelen av ett balanserat synsätt och nytta.

torsdag 26 december 2013

En kultur av tacksamhet, respekt, nytta, välstånd


Öppen intelligens stärker en kultur av tacksamhet, respekt, nytta, välstånd och generositet för alla. Den här typen av kultur blomstrar faktiskt över hela världen. Människor väljer att leva en livsstil baserad på öppen intelligens.