lördag 31 december 2011

Det är upp till dig och det är upp till mig

Öppen intelligens tar varje här-och-nu hela vägen. Öppen intelligens innefattar oro och bekymmer. Den öppna intelligensens suveränitet är heltäckande. Den första stunden som du väljer öppen intelligens i stället för smärtan i en beskriven verklighet, är en stund av fullständig öppen intelligens där du kan säga: ”Oj, att låta sig störas av oro är ett val. Och det är upp till mig! Det är inte upp till andra människor, platser eller saker – det är upp till mig, ingen annan!” Baserat på den insikten är det möjligt att njuta av modet och kraften i att förlita sig på öppen intelligens om och om igen.

fredag 30 december 2011

Ett mycket grundläggande val

Att engagera sig i beskrivningar och låta dem störa dig är utmattande och plågsamt. Att hänge sig åt beskrivningar eller avnjuta ett ögonblick av öppen intelligens – detta är ett mycket grundläggande val. Ska du sträva efter smärta eller ska du avnjuta stabiliteten och kraften i öppen intelligens? Att förbinda sig till det instinktiva igenkännandet av stabil öppen intelligens måste vara högsta prioritet framför allt annat. Genom att prioritera det framför allt annat kan du verkligen få förtroende för det instinktiva igenkännandet av medfödd naturlig fulländning, som är en verklighet av fullständig befrielse i alla situationer.

torsdag 29 december 2011

Denna medfödda öppna intelligens

Genom att om och om igen förlita dig på denna medfödda öppna intelligens kommer du att inse att du inte blir överväldigad av någon data – och att du heller aldrig blivit det! Att tro att du har blivit överväldigad av föreställningar eller beskrivningar är bara ännu en data. Förlita dig på korta stunder av öppen intelligens i stället när tron på någon data börjar störa dig.

onsdag 28 december 2011

Alla data är genomsyrade av öppen intelligens

Om en plågsam upplevelse dyker upp och du börjar beskriva den kommer detta att leda till alla möjliga sorters andra tankar om den. Om du stod i en grumlig damm och ville att dammen skulle bli klar skulle du inte röra om i vattnet med en pinne. Du skulle stå stilla tills allt det grumliga sjönk naturligt. Samma sak gäller för upplevelser. När vi låter upplevelser vara genom att helt enkelt förlita oss på öppen intelligens i korta stunder om och om igen blir det tydligt att alla upplevelser klaras upp utan att något behöver göras. Alla data är genomsyrade av öppen intelligens.

tisdag 27 december 2011

Öppen intelligens är grunden till alla data

Korta stunder bekräftar om och om igen det grundläggande tillståndet i varje varseblivning du har som oskiljbart från genomträngande öppen intelligens. Genom att bekräfta att öppen intelligens är grunden till alla data och förlita dig på öppen intelligens i korta stunder kommer så småningom den öppna intelligensens lugn att genomsyra all upplevelse och det finns ingen anledning att ta korta stunder längre.

måndag 26 december 2011

Öppen intelligens är oskiljbar från allt som framträder

Korta stunder av öppen intelligens, upprepade många gånger, uppenbarar naturligt lugn och öppenhet med allting. Korta stunder tas tills öppen intelligens blir uppenbar. Öppen intelligens är oskiljbar från allt som framträder.

söndag 25 december 2011

Det mjuka, kraftfulla ledarskapet över dig själv

Det är som att vara den ultimata modern och fadern till dig själv. Det är det mjuka, kraftfulla ledarskapet över dig själv, där det inte finns någon som helst våldsamhet. Det är som om du hade ett litet barn som du dyrkade och du bara kunde se dess skönhet och kraft och inget annat – oavsett vad andra människor sa. Det är när du alltid ser den växande skönheten, kraften och vitaliteten som du förälskar dig i dig själv.

lördag 24 december 2011

Korta stunder

Korta stunder är den direkta metod och det skickliga sätt som låter alla uppnå den fullständiga naturliga etiken, omtanke, mental och känslomässig stabilitet, kärlek, enorm energi och klarhet som finns i alla människor.

fredag 23 december 2011

Din naturligt förekommande kärlek, omtanke och etik

Återvänd om och om igen till detta korta ögonblick av fullständig öppen intelligens som är kärnan i varje upplevelse och genom att göra detta kommer du att upptäcka din naturligt förekommande kärlek, omtanke och etik vilket gör slut på missuppfattningen.

torsdag 22 december 2011

Den öppna intelligensens kraftfulla kvaliteter och aktiviteter

Att vilja alla väl, att känna sig kraftfull, omhändertagande, etisk och skicklig, att vilja vara till nytta – är allt en del av det du redan är! Genom själva kraften i att förlita sig på öppen intelligens framträder fler och fler ihållande tidsperioder av öppen intelligens under dagen, tills hela ditt liv uppslukas av den öppna intelligensens kraftfulla kvaliteter och aktiviteter. Du börjar inse att du i själva verket aldrig har haft något annat sätt att betrakta saker och ting. Det trodde du bara. Man skulle kunna säga att det är en missuppfattning att inte känna igen öppen intelligens. Det är allt. Det är ett misstag som lätt kan rättas till.

onsdag 21 december 2011

Fullt utvecklad medkänsla finns i öppen intelligens

Sann etik är denna djupa omsorg om, anknytning till och intimitet med allt och alla och förmågan att agera i enhetlighet med detta. När vi går ut i världen och betraktar människor är ingen någonstans en främling. Detta är verkligen vad vi önskar oss. Det är så naturligt, enkelt och lätt. Fullt utvecklad medkänsla finns i öppen intelligens, men vi behöver vara kvar i korta stunder av öppen intelligens, om och om igen, för att göra detta uppenbart och verkligt för oss själva.

tisdag 20 december 2011

Att knyta an förtroligt med allt och alla

Det är endast när vi tillåter allt inom oss att vara som det är och låter allt det yttre vara som det är som vi verkligen kan vara fria från allt i den omedelbara varseblivningen. Då kan vi knyta an förtroligt med allt och alla. Om vi låter alla våra data vara precis som det är kommer vi att kunna förstå andra människor på ett verkligt intimt sätt. Vi kommer att kunna knyta an på ett verkligt och grundläggande sätt till andra människor. Genom kraften i korta stunder av öppen intelligens, som upprepas många gånger, börjar vi verkligen uppleva vad det innebär att vara riktigt i kontakt med oss själva och andra. Vi är i kontakt med det vi verkligen är och vi är i kontakt med andra människor.

måndag 19 december 2011

Lösningen som ger välbefinnande i varje ögonblick

Att förlita sig på öppen intelligens ger en djup förståelse för mänsklighetens villkor såväl som en mycket djup medkänsla och en mycket djup känsla av att vilja alla väl. När du börjar få förtroende för öppen intelligens inser du att den verkligen är lösningen som ger välbefinnande i varje ögonblick. När du upplever detta för dig själv önskar du det för alla.

söndag 18 december 2011

Kärlek, omtanke och klarhet

Kärlek, omtanke och klarhet finns redan närvarande i öppen intelligens såväl som energin att verkligen ha goda relationer med andra människor. Återvänd om och om igen till denna öppna intelligens – det är allt som krävs.

lördag 17 december 2011

Den öppna intelligensens kraft

Vilka dina data än må vara är de källan till den öppna intelligensens kraft. Alla söker alltid omtanke, intimitet och anknytning och det är där omtanke, intimitet och anknytning finns: de finns i dina egna datas naturliga flöde och i alla otäcka tankar och känslor du har och som du är övertygad kommer att krossa dig. Det är där fullständig kärlek, kraft, skönhet och energi finns! De finns i de data som är outhärdliga för dig. Det finns inget sätt att kontrollera flödet i alla fall, så slappna av och vet att du kommer att bli mer och mer van vid detta.

fredag 16 december 2011

Det finns inget att skydda i öppenhet

Många av oss anstränger oss så mycket för att få folk att betrakta oss på bara ett sätt och vi försöker ge akt på allt vi gör så att folk gillar oss, men allt detta är data. Det finns absolut inget att skydda i öppenhet.

torsdag 15 december 2011

Fullständig öppen kärlek, öppen intelligens och energi

Det finns ingen anledning att försöka styra datas flöde. Det finns inte något i någon data som är något annat än fullständigt öppen kärlek, öppen intelligens och energi. Vi har lärt oss att försöka styra data, men de har aldrig behövt styras. Det enda skälet till att vi skulle kunna ha en data om spänning eller en känsla av att saker och ting inte är okej är för att vi lärt oss att försöka kontrollera våra tankar och känslor.

onsdag 14 december 2011

Djup medkänsla

Genom att vila med alla dina egna data börjar du uppleva djup medkänsla för vad du har utsatt dig själv för genom att tro på data. När du känner detta för dig själv känner du det omedelbart för alla.

tisdag 13 december 2011

Alltings naturliga fulländning precis som det är just nu

När vi väl instinktivt börjar känna igen alltings naturliga fulländning precis som det är just nu spelar det ingen roll vad vi tänker eller vilka våra känslor, sinnesförnimmelser eller upplevelser är. Vi låter alla data vara som de är utan att kontrollera detta flöde.

måndag 12 december 2011

Naturligt fulländade

De data som framträder just nu utgör alla en perfekt möjlighet att känna igen öppen intelligens. Vi har alltid varit fulländade och vi har alltid varit okej. Korta stunder, om och om igen, är så enkelt, för vi inser att inget behöver undvikas, inget behöver försvaras och inget behöver kontrolleras. Vilka dataströmmarna än är, är de naturligt fulländade.

söndag 11 december 2011

Fullständig mental och känslomässig stabilitet

Optimal förnyelse och nytta fordrar fullständig mental och känslomässig stabilitet. Snabbt och säkert blir detta tydligt genom utövande av korta stunder av öppen intelligens, upprepade många gånger, tills öppen intelligens är kontinuerlig hela tiden. Korta stunder är som en blixt som slår ner på upplevelser med upplysande klarhet och stabilitet.

lördag 10 december 2011

Fullständigt mästerskap över alla mentala och känslomässiga tillstånd

Genom kraften i ständig öppen intelligens har vi fullständigt mästerskap över alla mentala och känslomässiga tillstånd. Resultatet garanterar omedelbar och långsiktig nytta. I instinktiv öppen intelligens finns förmågan att lätt och utan ansträngning ge kraft till oss själva och andra att vara det bästa vi kan vara.

fredag 9 december 2011

Häpnadsväckande, kraftfull, effektiv och verkningsfull i alla situationer

Vad skulle kunna vara en större lättnad än att sluta försöka fixa med tankar och känslor? På detta sätt upptäcker vi att öppen intelligens är fullständigt häpnadsväckande, så kraftfull, så effektiv och verkningsfull i alla situationer. Alla omständigheter är obehindrade. Och allt detta kommer till stånd genom att bara låta allt vara som det är. Detta sätter fullständigt stopp för alla sorters detaljstyrning.

torsdag 8 december 2011

Intellektuell och känslomässig frihet

Genom kraften i intensiv öppen intelligens sker ett enormt frigörande av den fullständiga spontanitetens välgörande kraft och energi. Där finns extremt kraftfull intellektuell och känslomässig frihet. 

onsdag 7 december 2011

Den öppna intelligensens yttersta välbefinnande

Upplevelser är inte oberoende av öppen intelligens. De har ingen egen självalstrande kraft. Det är öppen intelligens som är den enastående enande intelligensen och det enda bränslet till upplevelser. Alla upplevelser får näring av den fortlöpande öppna intelligensens yttersta välbefinnande.

tisdag 6 december 2011

Upplevelsen är spontant självfrigörande

Genom kraften i öppen intelligens ser vi att upplevelsen försvinner naturligt i och av sig självt. Den är självbefriande. Den är spontant självfrigörande, som den väg en fågel flyger över himlen eller en linje dragen i vatten eller som dimma som löses upp i luften.

måndag 5 december 2011

Det viktigaste valet

Det viktigaste valet i varje ögonblick är detta val: öppen intelligens eller detaljstyrning av upplevelser. Det är endast genom att låta upplevelser vara som de är, som de spontant självfrigörs i strålande öppen intelligens. Genom kraften i instinktivt igenkännande av öppen intelligens frigörs dess stärkande anda av välgörande kraft och energi och blir uppenbar i alla situationer.

söndag 4 december 2011

Vidsträckt vidd av öppen intelligens och energi

Så länge upplevda tillstånd detaljstyrs från ett ögonblick till ett annat begränsas intelligensen till upplevelsernas arena. När tankar och känslor tillåts vara som de är uppstår en vidsträckt vidd av öppen intelligens och energi spontant. Plötsligt finns en lång rad lösningar som inte existerade tidigare.

lördag 3 december 2011

Genomgripande öppen intelligens i alla upplevelser

Utmärkt insikt om alla situationers natur går bortom att hänge sig åt, undvika eller byta ut drivet efter och framvällandet av mentala, känslomässiga och fysiska tillstånd. I stället finns genomgripande öppen intelligens i alla upplevelser. Det finns ingen gräns någonstans, eftersom öppen intelligens och insiktsfullhet genomsyrar varenda situation. Vi känner instinktivt igen den kraftfulla öppna intelligensen som genomsyrar alla tillstånd.  Allt står och faller med denna öppna intelligens. I öppen intelligens finns förmågan att låta allt som händer befrias i dess vidsträckthet och rymlighet.

fredag 2 december 2011

Att låta allt vara som det är

Detaljstyrning av tankar och känslor leder till spänning, hypervaksamhet och kvävningskänslor. Det bygger på att hänge sig åt, undvika eller byta ut negativa tillstånd. Vi ignorerar neutrala tillstånd och hoppas istället på positiva tillstånd. När positiva tillstånd uppstår försöker vi hålla kvar dem och är rädda för att de ska försvinna. Men genom att helt enkelt inte göra någonting när de framträder - genom att låta allt vara som det är – får vi tillgång till fulländad insiktsfullhet, djupgående klarhet, mental och känslomässig stabilitet, medkänsla och enastående skicklighet.

torsdag 1 december 2011

Mental och känslomässig stabilitet

Mental och känslomässig stabilitet kommer till stånd genom öppen intelligens i den omedelbara varseblivningen. Det finns fullständig perceptuell öppenhet i alla upplevelser. Öppen intelligens är den välgörande kraft och energi som överträffar detaljstyrning av tänkande, känslor, sinnesförnimmelser och andra upplevelser. Så länge dessa tillstånd detaljstyrs finns tron att välbefinnande ska komma att bli resultatet av denna detaljstyrning. Välbefinnande kommer dock från öppen intelligens och inte ifrån uttänkta handlingar för att reglera upplevda tillstånd.

onsdag 30 november 2011

Storartad nytta, stabilitet och välbefinnande!

Den öppna intelligensen vilar i sig själv. Så fantastiskt! Öppen intelligens leker med att vila i sig själv. Detta är den direkta introduktionen till öppen intelligens: självframträdande kraftfulla kvaliteter och aktiviteter, kärlek och enorm kraft. Storartad nytta! Storartad stabilitet! Storartat välbefinnande!

tisdag 29 november 2011

Naturlig kraft förenar allt i lysande öppen intelligens

Naturlig kraft förenar allt i lysande öppen intelligens. Strålglans uppstår spontant och är oskiljbar från öppen intelligens, såsom himlen är oskiljbar från sin lyster.

måndag 28 november 2011

Den strålande öppna intelligensens väldiga rymd

Det är tydligt att öppen intelligens alltid har vetat vad den är. Det har aldrig funnits någon tid av förvirring eller icke-igenkännande. Liksom icke-igenkännande aldrig har funnits, har det heller aldrig funnits någon motsatt referensram av igenkännande eller någon som känt igen eller inte känt igen. Det har aldrig funnits någon inbillad jag-identitet, så det finns ingen slutgiltig frigörelse från det som inte finns. När naturlig fulländning framträder finns ingen som inser något, det finns ingen ansträngning och inget att förändra. Alla företeelser är likvärdiga med den strålande öppna intelligensens väldiga rymd.

söndag 27 november 2011

Den öppna intelligensens rena välbehag

Alla upplevelser överglänses spontant av öppen intelligens. Detta liknar hur klart solljus plötsligt överglänser alla planeter och stjärnor som är tydliga på natten. Upplevelsen av att vara någon som är fångad i ett tid-och-rum kontinuum försvinner utan att man lägger märke till det. Inget begreppsmässigt stöd behövs. Alla historier om en oberoende personlig identitet är inte mer övertygande än en lättsinnig fantasiberättelse. Det som verkade vara så förut, är det inte nu! Ett leende av stor lättnad stannar helt enkelt kvar som den öppna intelligensens rena välbehag.

lördag 26 november 2011

Den naturliga fulländningens grundläggande rymd

I alla tankar, känslor, sinnesförnimmelser och andra upplevelser är öppen intelligens oundvikligen närvarande. Öppen intelligens är helt enkelt som den är. Den är aldrig distraherad eller påverkad av företeelser, vilka inbegriper födelse, liv och död, vakenhet, dröm och sömn. När mänsklig födelse, liv och död framträder finns endast den naturliga fulländningens grundläggande rymd – den fantastiska och spontana självfrigörelsen av här-och-nu. I naturlig fulländning finns ingen förändring. Den är som den alltid har varit – ljus i ljus, naturlig fulländning i naturlig fulländning.

fredag 25 november 2011

Oförstörbar öppen intelligens

Den naturliga fulländningens rymd är medveten. Öppen intelligens är medveten. Ingen separat eller oberoende öppen intelligens förekommer någonsin i naturlig fulländning. Oförstörbar öppen intelligens – det allomfattande synsättet – är närvarande i alla dess företeelser.

torsdag 24 november 2011

Fenomenens naturliga fulländning

Det finns ingen naturlig fulländning som är separat eller åtskild från fenomen och det finns inga fenomen som är separata eller åtskilda från naturlig fulländning. Fenomenens naturliga fulländning är som ren rymd som strömmar ut i ren rymd eller som klart ljus som strömmar ut i klart ljus. 

onsdag 23 november 2011

Ursprungligen fulländad

Eftersom inga fenomen har någon oberoende natur är deras naturliga fulländning ursprungligen fulländad från den början som inte har någon början. Naturlig fulländning är en obeskrivlig öppenhet som är spontant närvarande och odelbar. Det är rymds rymd, ljusets ljus och energins energi. Naturlig fulländning finns i alla fenomen och fenomenen finns i naturlig fulländning.

tisdag 22 november 2011

Naturlig fulländning strålar ut från alla fenomen

Klarhetens företräde är naturligt i alla upplevelser. Här-och-nu framträder, blomstrar och frigörs spontant i och av sig självt. Detta säkerställs genom den öppna intelligensens självklarhet i alla upplevelser. Det finns ingen mångfald i den stora variationen av fenomen. Eftersom inga fenomen kan befinnas ha en oberoende natur är de alla fria från sina naturligt framträdande referensramar och är en rymd av likvärdighet och jämnhet. Naturlig fulländning strålar ut från alla fenomen, vilka de än må vara.

måndag 21 november 2011

Allt förblir spontant i naturlig fulländning

Fenomenens storartade enhet är naturlig och inte begreppsmässigt skapad. Naturlig fulländning uppenbarar sig i alla fenomen och påverkas inte av deras framträdande. Naturlig fulländning överglänser behovet att skapa perfekta omständigheter genom att arrangera om företeelser. Allt förblir spontant i naturlig fulländning. Denna instinktiva förståelse eller visshet är lika med öppen intelligens.

söndag 20 november 2011

Naturlig fulländning och kraft

Fenomenens natur är förenad i naturlig fulländning och kraft. Alla fenomen saknar oberoende natur. Likt oändlig himmel är varje fenomen likvärdigt med den öppna intelligensens vidsträckta rymd.

lördag 19 november 2011

Naturlig kraft

Essensen i alla data är öppen intelligens, som är synonymt med naturlig kraft. Alla datas sanna natur är likvärdighet. Det finns inte en enda sak som är åtskild från denna likvärdighets rymd. Den öppna intelligensens omfång är en enda rymd av jämnhet i vilken allt är likvärdigt.

fredag 18 november 2011

Mycket enkelt

Vi har enorm energi till att vara till nytta för alla. Vi ser hur välgörande vårt liv verkligen kan vara och hur mycket vi har att bidra med. Vi ser att det är möjligt att bidra på ett avslappnat sätt utifrån en mycket djupgående intelligensnivå som är fullständigt lugn och som inte behöver bevisa någonting. Det är mycket enkelt. 

torsdag 17 november 2011

Tillgång till våra medfödda styrkor, gåvor och talanger

Vi får tillgång till våra medfödda styrkor, gåvor och talanger. Detta ingår i skiftet från tvångsmässig självcentrerad oro till den öppna intelligensens öppenhet, lugn och balanserade synsätt.

onsdag 16 november 2011

Till nytta för alla

När vi väl en gång har blivit introducerade till öppen intelligens är vi nöjda med detta och behöver bara bra sätt att få större tillit. Introduktionen till öppen intelligens är i själva verket det slutliga målet. Sedan återstår verkligen endast att förlita sig på öppen intelligens och dess naturliga kraft som är till nytta för alla.

tisdag 15 november 2011

Naturlig fulländning

Öppen intelligens är naturligt fulländad och fylld med välgörande kvaliteter och aktiviteter. Vi introduceras till denna naturliga fulländning genom vår upplevelse av fördelarna med att vinna tillit till öppen intelligens.

måndag 14 november 2011

Genom igenkännande säkerställs förtroende

Vi låter helt enkelt behovet att engagera oss i flödet av data vila så snart vi kommer ihåg att göra det. Genom kraften i vårt åtagande till detta enkla utövande kommer vi definitivt att få förtroende för öppen intelligens. Data har inte förmågan att distrahera oss och genom igenkännande av öppen intelligens säkerställs förtroende.

söndag 13 november 2011

Oförstörbar öppen intelligens

När vi börjar få tillit till öppen intelligens inser vi i ökande grad att data är den oförstörbara öppna intelligensens naturliga kraft. Vi sätter fullständig tillit till oförstörbar öppen intelligens i stället för till data.

lördag 12 november 2011

Lyhörda, nyttiga och kloka

Nya situationer dyker upp i vårt liv som ger oss möjligheter att antingen gång på gång ge samma gamla respons eller att förlita oss på öppen intelligens. Ett intressant äventyr öppnas upp. Data är oförutsägbara, så det är omöjligt att veta vilken nästa data kommer att vara. Livet blir förunderligt när vi betonar öppen intelligens i stället för data. Vi får lätt för att återhämta oss, blir tillitsfulla, kan skratta åt våra data och vara lyhörda, nyttiga och kloka.

fredag 11 november 2011

Kraft av visdom och nytta

Successivt får vi tillit till öppen intelligens och dess kraft av visdom och nytta. Omfattningen och tajmingen när det gäller att få tillit till öppen intelligens har en takt som är perfekt. Vi lär oss att fullständigt lita på öppen intelligens.

torsdag 10 november 2011

Vila naturligt

Vila naturligt. Detta är att känna igen att alla data är naturligt närvarande i öppen intelligens och att de inte behöver förändras. Vi förlitar oss på öppen intelligens för att låta data flöda förbi på sin naturliga väg.

onsdag 9 november 2011

Låt helt enkelt data bara flöda förbi


Den direkta upplevelsen av vardagslivet flödar öppet i öppen intelligens. Det finns ingen anledning att hänge sig åt, avstå från, förändra, förfina eller analysera synpunkter. Låt helt enkelt data bara flöda förbi i stället för att försöka ändra deras väg. Det är öppen intelligens - källan till datas dynamiska energi - som ska betonas. Ingenting behöver göras åt data.