lördag 30 juli 2011

Korta stunder

Vi stärker oss själva med korta stunder.

fredag 29 juli 2011

Det kraftfulla balanserade synsättet

Den oförstörbara klarhetsidentitetens process sammanfattas i utbildning och stärkande av samhället. Utbildning handlar om processen att utbilda sig själv och hela samhället i öppen intelligens – det mycket kraftfulla balanserade synsättet.

torsdag 28 juli 2011

Öppen intelligens finns i alla data

Öppen intelligens finns i alla data. Vårt förtroende för öppen intelligens växer när vi förlitar oss på den i korta stunder, många gånger, tills det blir spontant hela tiden.

onsdag 27 juli 2011

Öppen intelligens här och nu

Öppen intelligens är just här, alltid i varje här-och-nu, utan några speciella synpunkter som associeras med stabil identitet.

tisdag 26 juli 2011

Öppen intelligens

Öppen intelligens överglänser de beroendemässiga impulserna att hänge sig åt data och skapa behagliga eller obehagliga historier.

måndag 25 juli 2011

Balanserat synsätt

Att förlita sig på öppen intelligens i stället för på data är en gåva av genuin sundhet som för med sig ett ljust perspektiv och ett balanserat synsätt.

söndag 24 juli 2011

Oändlig normalisering

Öppen intelligens är den oförstörbara, oföränderliga och oändliga normaliseringen av den stora kicken vi söker i data, alkohol och andra substanser inbegripna. Genom kraften i verkligt sann öppen intelligens är det omöjligt att bli beroende av några data.

lördag 23 juli 2011

Öppen intelligens

Öppen intelligens har till exempel kraften att göra slut på en livstid av besvärande känslomässiga mönster.

fredag 22 juli 2011

Djupgående, välgörande lösningar

Öppen intelligens är en intelligens som erbjuder djupgående välgörande lösningar just nu, individuellt och kollektivt.

torsdag 21 juli 2011

Instinktiv öppen intelligens

Att tro att data har sin egen natur och kraft och ett eget inflytande oberoende av klarhet är det största beroendet. Instinktiv öppen intelligens överglänser behovet att dra fram historier om data som om de hade en självständig natur.

onsdag 20 juli 2011

Öppet flöde i klarhet

Fasta referenspunkter gör att vi drar oss undan från den direkta upplevelsen av vardagslivet vilken flödar öppet i klarhet.

tisdag 19 juli 2011

Vidöppen intelligens

Vidöppen intelligens frigör enorm energi som vanligtvis är begränsad genom processen att försöka kontrollera strömmen av data.

måndag 18 juli 2011

Upplev alla data totalt

Upplev alla data totalt. Vi behöver inte gömma oss för någonting.

söndag 17 juli 2011

Alla upplevelsers faktiska rymd

Öppen intelligens känns igen som tankars, känslors och andra upplevelsers faktiska rymd och vi relaterar till människor och världen med kraftfull värme och direkthet. På det här sättet lär vi verkligen känna vem vi är och vi vill naturligt vara till nytta för andra.

lördag 16 juli 2011

Öppen intelligens i vardagen

Öppen intelligens i vardagen är helt enkelt fullständigt säker öppenhet i alla data utan begränsning.

fredag 15 juli 2011

Öppen intelligens normaliserar

Öppen intelligens normaliserar och utjämnar alla upplevelser på ett storartat sätt och detta är den största lyckan.

torsdag 14 juli 2011

Magnifika förmågor

Den grundläggande identitetens mest magnifika förmågor kan endast förstås och instinktivt känns igen i vår egen upplevelse – ingen annanstans.

onsdag 13 juli 2011

Otrolig styrka

Underskatta inte den otroliga styrkan i den enda korta stunden av öppen intelligens.

tisdag 12 juli 2011

Klarhetssamhälle

I ett storartat klarhetssamhälle är alla besvärande omständigheter allt mer överglänsta av varje individs kraftfulla åtagande till en enda kort stund av öppen intelligens.

måndag 11 juli 2011

Den öppna intelligensens kraft

Genom den öppna intelligensens kraft finner vi att denna unika intelligens innefattar fullständig mental och känslomässig stabilitet, insiktsfullhet, medkänsla, naturlig etik och välgörande skicklighet i alla omständigheter.

söndag 10 juli 2011

Djupgående intelligens

I klarhet finns en djupgående intelligens och vi blir introducerade för den direkt var vi än är.

lördag 9 juli 2011

Den öppna intelligensens kraft

På samma sätt som solljuset överglänser alla planeter och stjärnor under dagen överglänser den öppna intelligensens kraft tankar, känslor, sinnesförnimmelser och andra upplevelser.

fredag 8 juli 2011

Instinktiv öppen intelligens

Genom kraften i att en kort stund växer och blir längre med tiden finns instinktiv öppen intelligens oavsett vilken sorts tanke, känsla, sinnesförnimmelse eller upplevelse som framträder. Till vår stora förvåning upptäcker vi att alla dessa besvärande tillstånd vilar i öppen intelligens!

torsdag 7 juli 2011

Förlita dig på öppen intelligens

När besvärande tillstånd framträder förlita dig på en kort stund av öppen intelligens.

onsdag 6 juli 2011

Det viktigaste valet


Vi väljer om öppen intelligens ska vara uppenbar för oss eller inte. Öppen intelligens i varje ögonblick är det viktigaste valet vi någonsin kommer att göra.

måndag 4 juli 2011

Öppen intelligens

Det som ser, hör, smakar, berör, luktar, andas, lever är öppen intelligens!

söndag 3 juli 2011

Basen i alla synpunkter

Bekräfta för dig själv att basen i alla synpunkter är öppen intelligens.

lördag 2 juli 2011

Öppen intelligens

Det är viktigt att upptäcka att även mycket besvärande tillstånd framträder i alltid närvarande öppen intelligens.

fredag 1 juli 2011

Kraft som skapar världsfred

Vi ser att på samma sätt som vi blir stärkta av öppen intelligens finns precis samma potential till kraft inom alla. Till slut kommer vi till slutsatsen, grundat på vår egen upplevelse, att när alla stärker sig själva med korta stunder av öppen intelligens förenas vi, människorna i världen, som den kraft som skapar världsfred.