fredag 31 maj 2013

Fullständigt mästerskap över alla mentala och känslomässiga tillstånd

Genom kraften i ständig öppen intelligens finns fullständigt mästerskap över alla mentala och känslomässiga tillstånd. Resultatet garanterar omedelbar och långsiktig nytta.

torsdag 30 maj 2013

Storartad nytta!


Den öppna intelligensen vilar i sig själv. Så fantastiskt! Öppen intelligens leker med att vila i sig själv. Detta är den direkta introduktionen till öppen intelligens: självframträdande kraftfulla kvaliteter och aktiviteter, kärlek och enorm kraft. Storartad nytta! Storartad stabilitet! Storartat välbefinnande! 

onsdag 29 maj 2013

Strålglans uppstår spontant


Naturlig kraft förenar allt i lysande öppen intelligens. Strålglans uppstår spontant och är oskiljbar från öppen intelligens, såsom himlen är oskiljbar från sin lyster. 

tisdag 28 maj 2013

Öppen intelligens alltid har vetat vad den är

Det är tydligt att öppen intelligens alltid har vetat vad den är. Det har aldrig funnits någon tid av förvirring eller icke-igenkännande. Liksom icke-igenkännande aldrig har funnits, har det heller aldrig funnits någon motsatt referensram av igenkännande eller någon som känt igen eller inte känt igen. Det har aldrig funnits någon inbillad jag-identitet, så det finns ingen slutgiltig frigörelse från det som inte finns. När naturlig fulländning framträder finns ingen som inser något, det finns ingen ansträngning och inget att förändra. Alla företeelser är likvärdiga med den strålande öppna intelligensens väldiga rymd. 

måndag 27 maj 2013

Den öppna intelligensens rena välbehag

Alla upplevelser överglänses spontant av öppen intelligens. Detta liknar hur klart solljus plötsligt överglänser alla planeter och stjärnor som är tydliga på natten. Upplevelsen av att vara någon som är fångad i ett tid-och-rum kontinuum försvinner utan att man lägger märke till det. Inget begreppsmässigt stöd behövs. Alla historier om en oberoende personlig identitet är inte mer övertygande än en lättsinnig fantasiberättelse. Det som verkade vara så förut, är det inte nu! Ett leende av stor lättnad stannar helt enkelt kvar som den öppna intelligensens rena välbehag. 

söndag 26 maj 2013

Den fantastiska och spontana självfrigörelsen av här-och-nu

I alla tankar, känslor, sinnesförnimmelser och andra upplevelser är öppen intelligens oundvikligen närvarande. Öppen intelligens är helt enkelt som den är. Den är aldrig distraherad eller påverkad av företeelser, vilka inbegriper födelse, liv och död, vakenhet, dröm och sömn. När mänsklig födelse, liv och död framträder finns endast den naturliga fulländningens grundläggande rymd – den fantastiska och spontana självfrigörelsen av här-och-nu. I naturlig fulländning finns ingen förändring. Den är som den alltid har varit – ljus i ljus, naturlig fulländning i naturlig fulländning.