fredag 21 december 2012

Ett balanserat synsätt


Öppen intelligens i omedelbarheten av tankars, känslors och sinnesförnimmelsers flöde är källan till djupgående insiktsfullhet, ett balanserat synsätt, fullständig mental och känslomässig stabilitet, medkänsla och förmåga att agera skickligt och klokt i alla situationer. Den medfödda förmågan att vara lugn, klok, balanserad och medkännande uppenbaras i öppen intelligens.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.