fredag 21 oktober 2011

Kraftfull intelligens

Data är oupphörliga, oräkneliga och oförutsägbara och det enda sätt vilket vi verkligen kan uppleva öppen intelligens på är genom att få förtroende för öppen intelligens. Genom instinktivt igenkännande av öppen intelligens ser vi att vi inte behöver analysera öppen intelligens för att den ska vara närvarande. Den öppnar upp oss till en kraftfull intelligens eller superintelligens som infogar alla idéer i dess storartade perspektiv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.